Document 467-94-п, current version — Adoption on July 8, 1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 липня 1994 р. N 467
Київ
Про зміни, доповнення та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду з питань соціального захисту ветеранів війни і праці та інших громадян
похилого віку
У зв'язку з прийняттям Законів України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425) і "Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 4, ст. 18) Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень
Уряду, з питань соціального захисту ветеранів війни і праці та
інших громадян похилого віку (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду згідно
з переліком, який додається.
Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1994 р. N 467
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до рішень Уряду
1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11
грудня 1984 р. N 470 ( 470-84-п ) (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст.80;
1986 р., N 7, ст. 34; ЗП України, 1992 р., N 4, ст,81): 1) абзац перший пункту 14 викласти у такій редакції: "14. Тими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються
також громадяни, які проживають у комунальних чи невпорядкованих
стосовно умов даного населеного пункту квартирах: особи, які
належать до інвалідів війни; особи, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" (стаття 10); Герої Радянського Союзу, Герої
Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами Слави,
Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх
трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники війни;
прицівники, які тривалий час сумлінно пропрацювали на одному
підприємстві, в установі, організації";
2) у пункті 44: підпункт 1 виключити; підпункт 4 викласти у такій редакції: "4) учасникам бойових дій та учасникам війни. Учасники
бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час
участі в бойових діях чи виконання обов'язків військової служби,
забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на
квартирний облік"; 3) пункт 46 після підпункту 5 доповнити підпунктами 5-1 та
5-2 такого змісту: "5-1) особам, які належать до інвалідів війни. Особи,
зазначені у цьому підпункті, забезпечуються жилою площею протягом
двох років з дня взяття на квартирний облік, а інваліди 1 групи з
числа учасників бойових дій на території інших країн - протягом
року; 5-2) особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " ( стаття
10 )". 2. У пункті 9 Примірного статуту житлово-будівельного
коооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30
квітня 1985 р. N 186 ( 186-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N 5, ст.41, N
11, ст. 88; 1986 р., N 7, ст. 34): абзац третій доповнити новими підпунктами 4 та 5 такого
змісту: "4) з числа осіб, які належать до інвалідів війни; 5) з числа осіб, на яких поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
(стаття 10)". 3. Підпункт 8 пункту 8 Правил обліку громадян, які бажають
вступити до житлово-будівельного кооперативу, затверджених
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р.
N 228 ( 228-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 46; 1991 р., N 3,
ст. 15) викласти у такій редакції:
"8) які проживають у комунальних чи невпорядкованих стосовно
умов даного населеного пункту квартирах: особи, які належать до
інвалідів війни; особи, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" (стаття 10); Герої Радянського Союзу, Герої
Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами Слави, Трудової
Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох
ступенів; учасники бойових дій та учасники війни; працівники, які
сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, в установі,
організації, протягом строку, встановленого відповідно до абзаців
другого і третього пункту 14 Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень
в Українській РСР".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1994 р. N 467
ПЕРЕЛІК
рішень Уряду, що втратили чинність
1. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 14 грудня 1927 р. "Про
пільги героям праці" (ЗУ УСРР,1927 р., N 66, ст. 252).
2. Пункт 31 постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР від 5 квітня
1931 р. "Про зміну законодавства УСРР у зв'язку з податковою
реформою" (33 УСРР, 1931 р., N 12. ст. 111).
3. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 23 лютого 1944
р. N 117 "Про трудове влаштування, виробниче навчання та
матеріально-побутове обслуговування інвалідів Вітчизняної війни"
(ЗП УРСР, 1944 р., ст. 2).
4. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 6 вересня 1944
р. N 1173 "Про хід виконання постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 23
лютого 1944 року "Про трудове влаштування, виробниче навчання та
матеріально-побутове забезпечення інвалідів Вітчизняної війни".
5. Постанова Раднаркому УРСР від 11 жовтня 1945 р. N 1641
"Про заходи по наданню допомоги демобілізованим, сім'ям загиблих
воїнів, інвалідам Вітчизняної війни і сім'ям військовослужбовців".
6. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 25 жовтня
1947 р. N 1982 "Про поліпшення матеріально-побутового
обслуговування старих більшовиків".
7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 липня 1959 р. N 1032
"Про порядок визначення медичних показань на одержання інвалідами
мотоколясок та автомашин "Москвич" з ручним керуванням".
8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 вересня 1969 р. N 551
"Про заходи по розширенню використання на підприємствах по
виробництву товарів народного споживання і в сфері обслуговування
населення праці пенсіонерів, інвалідів та осіб, зайнятих у
домашньому господарстві" (ЗП УРСР, 1969 р., N 10, ст. 127).
9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1969 р.N 568
"Про серйозні недоліки в торгівлі паливом для населення і видачі
палива трудящим за колективними договорами".
10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1973 р. N 564
"Про заходи по дальшому поліпшенню використання праці пенсіонерів
по старості та інвалідів у народному господарстві і зв'язаних з
цим додаткових пільгах" (ЗП УРСР, 1973 р., N12, ст. 97), крім
абзаців другого і третього підпункту 3 пункту 10.
11. Постанова ЦК Компартії України и Ради Міністрів УРСР від
8 жовтня 1974 р. N 488 "Про заходи по дальшому поліпшенню
обслуговування інвалідів Великої Вітчизняної війни та інвалідів
праці".
12. Підпункт 3 пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 7
березня 1975 р. N 119 "Про заходи по дальшому поліпшенню навчання,
трудового влаштування і обслуговування осіб з дефектами розумового
і фізичного розвитку" із збереженням його дії в частині поширення
пільг, передбачених абзацами другим і третім підпункту 3 пункту 10
постанови Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1973 р. N 564.
13. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
27 травня 1975 р.N 277 "Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС
і Ради Міністрів СРСР "Про додаткові пільги для інвалідів
Вітчизняної війни і сімей загиблих військовослужбовців" (ЗП УРСР,
1975 р., N 6, ст. 30).
14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 січня 1977 р. N 28
"Про додаткові заходи по поліпшенню організації професійного
навчання і трудового влаштування інвалідів і пенсіонерів по
старості" (ЗП УРСР, 1977 р., N 1, ст. 10).
15. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
9 січня 1979 р. N 7 "Про додаткові заходи по дальшому поліпшенню
матеріально-побутових умов учасників Великої Вітчизняної війни"
(ЗП УРСР, 1979 р. N 1, ст.1). крім абзаців третього і четвертого
пункту 6 та пункту 9.
16. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
21 березня 1980 р. N 200 "Про додаткові заходи по поліпшенню
матеріально-побутових умов учасників Великої Вітчизняної війни"
(ЗП УРСР, 1980 р., N 4, ст. 30).
17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1980 р. N
534 "Про надання учасникам Великої Вітчизняної війни права
безплатного відвідування культурно-освітніх закладів" (ЗП УРСР,
1980 р., N 9, ст. 77).
18. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
14 квітня 1981 р. N 187 "Про організацію виконання постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 січня 1981 р. N 236 "Про заходи
по дальшому поліпшенню соціального забезпечення населення" (ЗП
УРСР, 1981 р., N 4, ст. 24).
19. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10 листовпада 1981 р. N 551 "Про часткову зміну пункту 2 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1979 р. N 7
"Про додаткові заходи по дальшому поліпшенню матеріально-побутових
умов учасників Великої Вітчизняної війни" (ЗП УРСР, 1981 р., N 11,
ст. 83).
20. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
13 вересня 1983 р. N 378 "Про подальше поліпшення умов життя
учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції і
громадянської війни".
21. Абзац другий пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від
22 вересня 1983 р. N 397 ( 397-83-п ) "Про курортний збір з
громадян, які прибувають на відпочинок у курортні місцевості
Української РСР без путівок чи курсовок" (ЗП УРСР, 1983 р., N 9,
ст. 56).
22. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 14 червня 1985 р. N 234 ( 234-85-п ) "Про
організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і
ВЦРПС від 14 травня 1985 р. N 436 "Про першочергові заходи щодо
поліпшення матеріального добробуту малозабезпечених пенсіонерів і
сімей, посилення піклування про одиноких престарілих громадян" (ЗП
УРСР, 1985 р., N 7, ст. 48), крім підпункту 2 пункту 22.
23. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
13 серпня 1985 р. N 315 ( 315-85-п ) "Про зміну і визнання такими,
що втратили чинність, постнов ЦК Компартії України і Ради
Міністрів Української РСР у зв'язку з прийняттям Житлового кодексу
Української РСР".
24. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1985 р.
N 676.
25. Абзац другий підпункту 3 пункту 14 постанови ЦК Компартії
України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 22 квітня 1986 р.
N 147 ( 147-86-п ) "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС,
Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 27 березня 1986 р. N 400 "Про
заходи по дальшому поліпшенню умов життя інвалідів з дитинства"
(ЗП УРСР, 1986 р., N 7, ст. 32).
26. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 19 лютого 1987 р. N 47 "Про організацію виконання
постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 січня 1987
р. N 95 "Про заходи по дальшому поліпшенню обслуговування
престарілих і інвалідів" (ЗП УРСР, 1987 р., N 5, ст. 27), крім
пункту 2.
27. Абзац другий підпункту 8 пункту 8 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 1 березня 1988 р. N 59
( 59-88-п ) "Про організацію виконання в республіці постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 лютого 1988 р. N 197 "Про заходи
щодо прискорення розвитку індивідуального житлового будівництва"
(ЗП УРСР, 1988 р., N 4 , ст.15) в частині інвалідів та учасників
Великої Вітчизняної війни, сімей загиблих військовослужбовців і
прирівняних до них осіб.
28. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 21
червня 1988 р. N 166 ( 166-88-п ) "Про додаткові заходи щодо
поліпшення умов життя ветеранів війни і праці" (ЗП УРСР, 1988 р.,
N 7, ст. 32).
29. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 травня 1989 р. N 130
( 130-89-п ) "Про хід виконання постанови Ради Міністрів СРСР від
9 серпня 1988 р. N 989 "Про додаткові заходи щодо поліпшення
матеріально-побутових умов осіб, які виконували інтернаціональний
обов'язок у Республіці Афганістан, та їх сімей".
30. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 вересня 1989 р. N
239 ( 239-89-п ) "Про порядок безплатного проїзду учасників
Великої Вітчизняної війни і осіб, прирівняних до них по пільгах"
(ЗП УРСР, 1989 р., N 9, ст.51).
31. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 грудня 1989 р. N 331
( 331-89-п ) "Про порядок безплатного проїзду громадян з числа
колишніх військовослужбовців-інтернаціоналістів, які брали участь
у бойових діях у Республіці Афганістан і на території інших країн"
(ЗП УРСР, 1990 р., N 2, ст. 10).
32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 травня 1990 р. N 101
( 101-90-п ) "Про заходи у зв'язку з святкуванням 45-ї річниці
Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні" (ЗП УРСР,
1990 р., N 6, ст. 31).on top