Document 467-2012-п, previous version — Revision on February 28, 2018, on the basis - 109-2018-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2012 р. № 467
Київ

Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 109 від 21.02.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1051 від 16.12.2015
№ 341 від 25.05.2016
№ 371 від 08.06.2016
№ 109 від 21.02.2018}

Відповідно до частини п’ятої статті 338 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити вичерпний перелік підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 109 від 21.02.2018}

2. Вичерпний перелік, затверджений цією постановою, не поширюється на випадки, передбачені частинами другою - четвертою статті 338 Митного кодексу України.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2012 р. № 467

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України

{У назві та тексті Переліку слова ”митний орган” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “орган доходів і зборів” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 109 від 21.02.2018}

1. Відсутність або непідтвердження відомостей про здійснення в повному обсязі митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

2. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та/або межі зони митного контролю поза робочим часом, установленим для органу доходів і зборів.

3. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення в межах контрольованого прикордонного району, прикордонної смуги поза місцем розташування органу доходів і зборів або поза зонами митного контролю.

4. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення маршрутом або у спосіб, що є нехарактерним для переміщення такого виду товару, транспортного засобу.

5. Переміщення товарів за маршрутом або у спосіб, що є типовим для переміщення предметів контрабанди або товарів, які є безпосередніми предметами порушення митних правил.

6. Переміщення громадянами товарів в обсязі, що не є обґрунтованим у разі переміщення особистих речей.

7. Наявність ознак облаштування товарів, транспортних засобів комерційного призначення спеціально виготовленими сховищами (тайниками) або використання інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення товарів.

8. Наявність ознак надання одним товарам вигляду інших.

9. Припущення за результатами використання технічних засобів митного контролю про те, що переміщувані через митний кордон України товари заборонені або обмежені до такого переміщення згідно із законодавством.

10. Виявлення в результаті використання технічних засобів митного контролю місць у товарах, транспортних засобах комерційного призначення, які можуть використовуватися для приховування товарів від митного контролю.

11. Невідповідність даних, отриманих під час використання технічних засобів митного контролю, даним, що містяться у товаросупровідних та інших документах (відомостях), які подаються для митного контролю.

12. Подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або виявлення у поданих документах недостовірних даних.

13. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок використання службового становища посадовими особами органу доходів і зборів.

14. Одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів письмових доручень за формою згідно з додатком у рамках кримінального провадження.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 109 від 21.02.2018}

Такі доручення обов’язково повинні містити інформацію про підстави їх надсилання, номер відповідного провадження (справи), строк виконання, відомості про товари, осіб, які їх переміщують, та/або про транспортні засоби комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені порушення законодавства з питань державної митної справи.

У разі відсутності у письмовому дорученні усієї інформації, зазначеної в цьому пункті, таке доручення не є підставою для проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів, про що невідкладно письмово інформується відповідний правоохоронний орган.

У разі невиявлення порушень митних правил під час проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення з підстави, передбаченої цим пунктом, такий огляд (переогляд) проводиться у строк, установлений частиною першою статті 255 Митного кодексу України.

У разі прийняття на підставі цього пункту рішення про здійснення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення інформація, що містить назву правоохоронного органу, від якого одержане письмове доручення, дату та номер цього доручення, а також дату, час та місце проведення такого огляду (переогляду), доводиться до відома декларанта шляхом надсилання електронного повідомлення з накладенням електронного цифрового підпису посадової особи органу доходів і зборів.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 109 від 21.02.2018}

У разі подання митної декларації на паперовому носії така інформація доводиться до відома декларанта або уповноваженої ним особи у письмовому вигляді.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 109 від 21.02.2018}

{Пункт 14 в редакції Постанов КМ № 1051 від 16.12.2015, № 341 від 25.05.2016}

15. Призначення огляду (переогляду) за дорученням або погодженням Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи.

{Перелік доповнено пунктом 15 згідно з Постановою КМ № 371 від 08.06.2016}Додаток
до вичерпного переліку

ДОРУЧЕННЯ
на проведення огляду (переогляду) товарів,
транспортних засобів комерційного призначення

{Вичерпний перелік доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 341 від 25.05.2016}on top