Document 466/2002, current version — Adoption on May 17, 2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про приєднання України до Міжнародної
конвенції про Гармонізовану систему
опису та кодування товарів

З метою забезпечення належного рівня участі України в
міжнародних торговельно-економічних відносинах та наближення
нормативно-правової бази України до системи загальновизнаних норм
міжнародного права п о с т а н о в л я ю:
1. Приєднатися до Міжнародної конвенції про Гармонізовану
систему опису та кодування товарів від 14 червня 1983 року
( 995_079 ) (зі змінами, внесеними Протоколом від 24 червня
1986 року ( 995_080 ), що додається*.
2. Міністерству закордонних справ України надіслати
депозитарію повідомлення про приєднання України до зазначеної
Конвенції.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2002 року
N 466/2002

___________________
* Додається до оригіналу.on top