Document 46/2006, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2008, on the basis - 1234/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007 }
Про внесення зміни та визнання такими,
що втратили чинність, деяких указів
Президента України

1. Внести до частини першої статті 1 Указу Президента України
від 23 лютого 2002 року N 173 ( 173/2002 ) "Про посилення
соціального захисту військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ" (зі змінами,
внесеними Указами від 22 березня 2002 року N 289 ( 289/2002 ) і
від 29 березня 2002 року N 308 ( 308/2002 ) зміну, доповнивши її
після слів "Управління державної охорони" словами "суддів
військових місцевих та військових апеляційних судів".
2. Визнати такими, що втратили з 1 січня 2006 року чинність:
Указ Президента України від 10 липня 1995 року N 584
( 584/95 ) "Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів",
крім статей 1 і 4;
Указ Президента України від 19 вересня 1996 року N 856
( 856/96 ) "Про додаткові заходи щодо матеріального забезпечення
суддів";
Указ Президента України від 5 березня 2002 року N 220
( 220/2002 ) "Про деякі заходи матеріального забезпечення суддів у
зв'язку з додатковим навантаженням";
статтю 3 Указу Президента України від 11 грудня 2002 року
N 1150 ( 1150/2002 ) "Про забезпечення діяльності Конституційного
Суду України";
Указ Президента України від 11 червня 2004 року N 642
( 642/2004 ) "Про внесення змін до деяких указів Президента
України".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 січня 2006 року
N 46/2006on top