Document 46-93-п, invalid, current version — Loss of force on June 2, 1993, on the basis - 392-93-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 січня 1993 р. N 46
Київ
( Постанова втрачає чинність з 01.06.93 року на підставі
Постанови КМ
N 392 ( 392-93-п ) від 02.06.93 )
Про заходи у зв'язку з підвищенням
мінімального розміру заробітної плати

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 394 ( 394-93-п ) від 02.06.93 )

У зв'язку з прийняттям 29 грудня 1992 р. Декрету "Про
підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії"
( 19-92 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству фінансів визначити джерела фінансування
видатків, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 1993 р. державних
тарифних ставок і посадових окладів працівників бюджетних установ
і організацій.
2. Підприємствам, установам і організаціям, що перебувають на
господарському розрахунку, забезпечити відповідно до чинного
законодавства дотримання державної соціальної гарантії щодо
мінімального рівня оплати праці.
Міністерству праці, іншим міністерствам і відомствам,
місцевим державним адміністраціям забезпечити контроль за
дотриманням вказаної соціальної гарантії всіма підприємствами,
установами й організаціями незалежно від форм власності.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 394
( 394-93-п ) від 02.06.93 )
4. Міністерству освіти за погодженням з Міністерством праці,
Міністерством фінансів, ЦК профспілки працівників освіти і науки
України розробити і затвердити нові розміри стипендій студентам
вищих навчальних закладів, аспірантам, докторантам, учням
спеціальних і професійних навчально-виховних закладів з
урахуванням нового мінімального розміру заробітної плати.
5. Підприємствам, установам і організаціям:
визначати розміри виплати, що відповідно до чинного
законодавства обчислюються із середнього заробітку (допомога у
разі тимчасової непрацездатності, вихідна допомога, відпустка
тощо), з урахуванням нових тарифних ставок і посадових окладів у
порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від
21 березня 1992 р. N 140 ( 140-92-п ) "Про додаткові заходи у
зв'язку з підвищенням заробітної плати" (ЗП України, 1992 р., N 3,
ст. 80);
провести перерахування розміру відшкодування шкоди,
заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров'я при
виконанні ним трудових обов'язків, одночасно з переглядом тарифних
ставок і посадових окладів на величину їх фактичного підвищення.
6. Установити щомісячні компенсаційні виплати у розмірі 1000
українських карбованців непрацюючій працездатній особі, яка
доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг
80-річного віку.
7. Установити, що допомога по державному соціальному
страхуванню на поховання визначається у п'ятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати.
8. Міністерству праці та Міністерству фінансів давати в
необхідних випадках роз'яснення щодо застосування цієї постанови.
9. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 3 грудня 1992 р. N 676 ( 676-92-п ) "Про
заходи у зв'язку з підвищенням мінімального розміру заробітної
плати" та постанову Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991
р. N 237 ( 237-91-п ) "Про соціальний захист сімей, які мають
дітей, хворих на цукровий діабет" (ЗП України, 1991 р., N 10, ст.
97).

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
Інд. 26on top