Document 4545-VI, first version — Adoption on March 20, 2012
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо спрощення процедури закупівель товарів, робіт та послуг вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 41, ст.492)

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471; із змінами, внесеними законами України від 7 липня 2011 року № 3612-VI, від 8 липня 2011 року № 3681-VI та 22 грудня 2011 року № 4220-VI) доповнити абзацом такого змісту:

"товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами за рахунок власних надходжень".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 березня 2012 року
№ 4545-VI
on top