Document 453-2007-р, invalid, current version — Loss of force on September 5, 2012, on the basis - 767-2012-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 20 червня 2007 р. N 453-р
Київ
 
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ N 767 ( 767-2012-п ) від 08.08.2012 }
 
Деякі питання взаємодії місцевих
держадміністрацій та правоохоронних органів
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

 
     1. Затвердити план заходів щодо взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів, що додається.
 
     2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:
 
     забезпечити з урахуванням специфіки регіонів та стану правопорядку підготовку та затвердження планів заходів щодо їх взаємодії з правоохоронними органами;
 
     здійснити перегляд функціональних обов'язків посадових осіб, відповідальних за взаємодію з правоохоронними органами.
 
     3. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:
 
     забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, за рахунок і в межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах для забезпечення діяльності відповідальних за виконання плану;
 
     подавати Кабінетові Міністрів України кожного півріччя до 10 числа наступного місяця інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів.

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 31

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 453-р
 
ПЛАН
заходів щодо взаємодії місцевих органів
виконавчої влади та правоохоронних органів
 
{ У тексті Плану заходів у складі виконавців слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замінено словом "ДПтС" згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

 
     1. Забезпечувати:
 
     координацію заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних і регіональних програм у правоохоронній сфері;
 
     проведення моніторингу стану забезпечення законності і правопорядку та вжиття невідкладних заходів з метою недопущення порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної ситуації;
 
     здійснення спільних цільових заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню;
 
     підготовку узгоджених пропозицій та прийняття в межах наданих повноважень рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної ситуації в регіоні;
 
     подання органам державної влади пропозицій з питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;
 
     узагальнення практики виконання міжнародних договорів, укладених з іноземними державами та міжнародними організаціями, з питань співробітництва у сфері забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;
 
     взаємодію з правозахисними організаціями.
 
МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ, ДПА,
ДПтС, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
 
Постійно.
 
     2. Розглядати на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, колегій обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій питання про стан боротьби із злочинністю та правопорушеннями, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
 
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
 
Один раз на півріччя.
 
     3. Розглянути питання про введення до складу колегій обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій керівників територіальних правоохоронних органів або їх заступників.
 
Обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
 
Протягом 2007 року.
 
     4. Залучати до участі в засіданнях колегій керівників місцевих органів виконавчої влади.
 
МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ, ДПА,
ДПтС.
 
Постійно.
 
     5. Сприяти особам, які звільнилися з місць позбавлення волі, та бездомним громадянам в оформленні та видачі документів, необхідних для вирішення соціально-побутових питань, вживати заходів для надання допомоги зазначеній категорії осіб у соціальній адаптації та реінтеграції.
 
Мінпраці, МВС, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
 
Постійно.
 
     6. Затвердити заходи з оптимізації мережі спеціальних будинків-інтернатів та спеціальних гуртожитків для проживання осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі і не мають власного житла, виходячи з потреб регіону.
 
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
 
Жовтень 2007 року.
 
     7. Забезпечувати проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, а також вживати заходів для своєчасного повернення таких дітей у сім'ї та навчальні заклади за місцем проживання, посилення їх соціальної та правової опіки, поліпшення виховної роботи з ними.
 
Мінсім'ямолодьспорт, МВС, МОН, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
 
Постійно.
 
     8. Розглянути питання про відновлення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та їх матеріально-технічного забезпечення, активізувати профілактичну роботу з питань боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та державного кордону, організувати належну взаємодію територіальних підрозділів правоохоронних органів з такими громадськими формуваннями.
 
МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
 
Перше півріччя 2007 року.
 
     9. Започаткувати проведення спільних міжвідомчих нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, заходів за участю громадськості з актуальних проблем боротьби із злочинністю, незаконною міграцією, пошуку шляхів їх розв'язання та механізму взаємодії, зокрема з підготовки і навчання кадрів та підвищення їх кваліфікації.
 
МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ, ДПА,
ДПтС, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
 
Починаючи з 2007 року.
 
     10. Забезпечувати проведення постійного моніторингу оцінювання діяльності правоохоронних органів, який повинен ґрунтуватися на результатах аналізу основних статистичних показників, вивчення громадської думки, якісної характеристики стану боротьби із злочинністю в країні та її регіонах.
 
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації,
МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ, ДПА,
ДПтС.
 
Постійно.
 
     11. Здійснювати обов'язкове інформування населення про виконання заходів із забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян у державі або в конкретному регіоні, реагування правоохоронних органів на звернення громадян.
 
МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ, ДПА,
ДПтС.
 
Постійно.
 
     12. Продовжувати:
 
     проведення систематичного роз'яснення через засоби масової інформації, Інтернет державної стратегії розвитку правоохоронних органів, питань їх реформування, запровадження нових форм роботи, спрямованих на розв'язання проблем громадян;
 
     громадське обговорення питань щодо ефективності роботи правоохоронних органів;
 
     практику залучення представників громадськості до формування державної політики у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, проведення профілактично-роз'яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій;
 
     створення дієвої системи співпраці з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації, Інтернет номерів контактних телефонів регіональних підрозділів правоохоронних органів, графіків прийому громадян посадовими особами таких органів, номерів "телефонів довіри";
 
     здійснення заходів щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення;
 
     розширення практики проведення конкурсів на правоохоронну тематику.
 
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації,
МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, СБУ, ДПА,
ДПтС, Держкомтелерадіо.
 
Постійно.
 
     13. Вжити в установленому порядку заходів щодо утворення відповідно до регіональних потреб консультативних пунктів з метою надання безоплатної первинної правової допомоги особам при захисті їх прав, свобод і законних інтересів.
 
Мін'юст, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
 
Постійно.on top