Document 448-2016-п, valid, current version — Revision on October 19, 2018, on the basis - 835-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 448
Київ

Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 835 від 03.10.2018}

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 3 розділу “Загальні вимоги” Типових вимог, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 448
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2018 р. № 835)

ТИПОВІ ВИМОГИ
до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”

I. Загальні (кваліфікаційні) вимоги*

1.

Освіта**

- ступінь вищої освіти - не нижче магістра

2.

Досвід роботи**

- загальний стаж роботи - не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

II. Спеціальні вимоги

Кваліфікаційні вимоги***

1.

Освіта***


2.

Досвід роботи***


Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Управління змінами

- вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

2.

Прийняття ефективних рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

3.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

6.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики

7.

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

- вміння управляти людськими ресурсами;
- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;
- здатність до мотивування

8.

Робота з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

Професійні знання****

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;
- Закону України “Про Кабінет Міністрів України”;
- Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”;
- Закону України  "Про державну службу"
- Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства (пов’язаного із завданнями та змістом роботи державного службовця)


3.

Знання основ державного управління у відповідній галузі*****

- розуміння мети та завдань відповідної державної політики;
- знання системи управління галуззю

4.

Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів

* Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”.
** Вимога не зазначається у разі наявності аналогічної вимоги у підрозділі “Кваліфікаційні вимоги” розділу “Спеціальні вимоги”.
*** Зазначається лише у разі коли спеціальним законом, який регулює діяльність відповідного державного органу, визначено інші вимоги до освіти та/або досвіду роботи відмінні від тих, які зазначено у Законі України “Про державну службу”, а також у разі необхідності уточнення галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.
**** У розділі “Професійні знання” зазначається не більше п’яти вимог.
***** У вимозі та її компонентах зазначається необхідна галузь та сфера державної політики.

{Типові вимоги в редакції Постанови КМ № 835 від 03.10.2018}
on top