Document 445-2018-п, valid, current version — Adoption on June 6, 2018
( Last event — Entry into force, gone June 13, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 червня 2018 р. № 445
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. № 445

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 717; 2017 р., № 69, ст. 2075):

1) у вступній частині постанови слова “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” замінити словами “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

2) у тексті Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженому зазначеною постановою, слова “Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” замінити словами “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, а слова “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” - словами “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968; 2012 р., № 2, ст. 51; 2013 р., № 21, ст. 704, № 79, ст. 2931):

1) у назві та вступній частині постанови слова “інваліди війни” в усіх відмінках замінити словами “особи з інвалідністю внаслідок війни” у відповідному відмінку;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Установити, що:

у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - 255 відсотків, III групи - 225 відсотків, в учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності - 165 відсотків, таким особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії, передбачена абзацом другим цього пункту, особам з інвалідністю внаслідок війни II і III груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни та учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, виплачується в розмірі, встановленому для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1381 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 2, ст. 51, № 32, ст. 1184; 2014 р., № 34, ст. 911):

1) у підпункті 1 пункту 3 слова “інвалідів Великої Вітчизняної війни” замінити словами “осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни”;

2) у тексті постанови слова “інваліди” в усіх відмінках замінити словами “особи з інвалідністю” у відповідному відмінку, а слова “інвалідам війни” - словами “особам з інвалідністю внаслідок війни”.on top