Document 444-XIV, valid, current version — Adoption on February 18, 1999
( Last event — Entry into force, gone March 10, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 255 Кодексу України
про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 16, ст.96 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У статті 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
абзац другий пункту 1 частини першої після цифр "46-1"
доповнити цифрами "51";
пункт 11 частини другої замінити двома пунктами такого
змісту:
"11) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша
статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон
джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження
водогосподарських споруд і пристроїв), статті 77-1, 155-1);
12) посадові особи органів Державного комітету України у
справах захисту прав споживачів та органів державного контролю за
цінами (стаття 155-1)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 лютого 1999 року
N 444-XIVon top