Document 444-XIV, valid, current version — Adoption on February 18, 1999
( Last event — Entry into force, gone March 10, 1999. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 255 Кодексу України
про адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 16, ст.96 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. У статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     абзац другий пункту 1 частини першої після цифр "46-1" доповнити цифрами "51";
 
     пункт 11 частини другої замінити двома пунктами такого змісту:
 
     "11) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв), статті 77-1, 155-1);
 
     12) посадові особи органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та органів державного контролю за цінами (стаття 155-1)".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                Л.КУЧМА 
м. Київ, 18 лютого 1999 року
N 444-XIVon top