Document 441-V, previous version — Revision on May 16, 2008, on the basis - 1106-V
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт
легованих чорних металів, брухт кольорових металів
та напівфабрикати з їх використанням
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.73 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1106-V ( 1106-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 35, ст.487 }

Стаття 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на
брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та
напівфабрикати з їх використанням:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Найменування |Рік членства | Ставка | | згідно | товару |України в СОТ | вивізного | | з УКТ ЗЕД | | | (експортного) | | ( 2371в-14 ) | | | мита | | | | | у відсотках | | | | |митної вартості| |---------------+----------------+---------------+---------------| |7202 99 80 00 |ферохромнікель | перший | 30 | | |та інші | другий | 27 | | |феросплави | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7204 21 |відходи та брухт| перший | 30 | | |легованої сталі,| другий | 27 | | |нержавіючої | третій | 24 | | |сталі | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7204 29 00 00 |відходи та брухт| перший | 30 | | |легованої сталі | другий | 27 | | |інші | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7204 50 10 00 |відходи у | перший | 30 | | |зливках (шихтові| другий | 27 | | |зливки) для | третій | 24 | | |переплавки, з | четвертий | 21 | | |легованої сталі | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7218 10 00 00 |сталь нержавіюча| перший | 30 | | |у вигляді | другий | 27 | | |зливків та в | третій | 24 | | |інших первинних | четвертий | 21 | | |формах | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7401 |штейн мідний; | перший | 30 | | |мідь | другий | 27 | | |цементаційна | третій | 24 | | |(осаджена) | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7402 00 00 00 |мідь | перший | 30 | | |нерафінована; | другий | 27 | | |аноди мідні для | третій | 24 | | |електролітичного| четвертий | 21 | | |рафінування | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7403 12 00 00 |литі заготовки | перший | 30 | | |для виробництва | другий | 27 | | |дроту | третій | 24 | | |(ваєрбарси) з | четвертий | 21 | | |рафінованої міді| п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7403 13 00 00 |білети з | перший | 30 | | |рафінованої міді| другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7403 19 00 00 |мідь рафінована | перший | 30 | | |інша | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7403 21 00 00 |сплави на основі| перший | 30 | | |міді та цинку | другий | 27 | | |(латуні) | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7403 22 00 00 |сплави на основі| перший | 30 | | |міді та олова | другий | 27 | | |(бронзи) | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7403 23 00 00 |сплави на основі| перший | 30 | | |міді та нікелю | другий | 27 | | |(купронікелі) | третій | 24 | | |або з міді, | четвертий | 21 | | |нікелю та цинку | п'ятий | 18 | | |(нейзильберу) | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7403 29 00 00 |інші сплави з | перший | 30 | | |міді (за | другий | 27 | | |винятком лігатур| третій | 24 | | |товарної позиції| четвертий | 21 | | |7405) | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7404 00 |відходи і брухт | перший | 30 | | |міді | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7405 00 00 00 |лігатури на | перший | 30 | | |основі міді | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7406 |порошки та луска| перший | 30 | | |з міді | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7414 90 00 00 |решітки та сітки| перший | 30 | | |з мідного дроту | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7415 29 00 00 |інші вироби з | перший | 30 | | |міді без різьби,| другий | 27 | | |крім шайб | третій | 24 | | |(включаючи шайби| четвертий | 21 | | |пружні) | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7415 39 00 00 |інші вироби з | перший | 30 | | |міді з різьбою | другий | 27 | | |(крім шурупів | третій | 24 | | |для дерева, | четвертий | 21 | | |інших гвинтів, | п'ятий | 18 | | |болтів та гайок)| шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7418 19 00 00 |господарчі | перший | 30 | | |вироби з міді та| другий | 27 | | |їх частини інші | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7419 |інші вироби | перший | 30 | | |мідні | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7503 00 |відходи та брухт| перший | 30 | | |з нікелю | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7602 00 |відходи та брухт| перший | 30 | | |з алюмінію | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7802 00 00 00 |відходи та брухт| перший | 30 | | |із свинцю | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |7902 00 00 00 |відходи та брухт| перший | 30 | | |із цинку | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |8002 00 00 00 |відходи та брухт| перший | 30 | | |з олова | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |8101 91 90 00 |відходи та брухт| перший | 30 | | |з вольфраму | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |8105 10 90 00 |штейни | перший | 30 | | |кобальтові та | другий | 27 | | |інші проміжні | третій | 24 | | |продукти | четвертий | 21 | | |металургії | п'ятий | 18 | | |кобальту; | шостий | 15 | | |кобальт і вироби| | | | |з кобальту, | | | | |включаючи | | | | |відходи та | | | | |брухт: штейни | | | | |кобальтові та | | | | |інші проміжні | | | | |продукти | | | | |металургії | | | | |кобальту; | | | | |кобальт | | | | |необроблений; | | | | |відходи та | | | | |брухт; | | | | |порошки: відходи| | | | |та брухт | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |8108 10 90 00 |відходи та брухт| перший | 30 | | |з титану | другий | 27 | | | | третій | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |8113 00 40 00 |металокераміка і| перший | 30 | | |вироби з | другий | 27 | | |металокераміки, | третій | 24 | | |включаючи | четвертий | 21 | | |відходи та | п'ятий | 18 | | |брухт: відходи | шостий | 15 | | |та брухт | | | ------------------------------------------------------------------
{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1106-V
( 1106-16 ) від 31.05.2007 }
Стаття 2. Рішення щодо задекларованої митної вартості
товарів, зазначених у статті 1 цього Закону, приймається митними
органами відповідно до порядку ( 500-2008-п ), встановленого
Кабінетом Міністрів України, з урахуванням цін, визначених на
підставі щомісячного моніторингу цін на світових біржах
(Лондонська біржа металів (LME), (Нью-Йоркська торгова біржа
(NYMEX)).
Результати моніторингу цін на світових біржах щомісячно
оприлюднюються центральним органом виконавчої влади з питань
економічної політики.
При сплаті вивізного (експортного) мита іноземна валюта
перераховується за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
установленим Національним банком України на день подання митної
декларації.
Вивізне (експортне) мито сплачується суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності до бюджету виключно грошима до або
під час митного оформлення товару.
Стаття 3. З дня набрання чинності цим Законом товари,
зазначені у статті 1 цього Закону, вилучаються з режиму вільної
торгівлі з іноземними державами, про що Кабінет Міністрів України
у місячний строк інформує іноземні держави.
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. У році, в якому Україна вступила до Світової організації
торгівлі, ставки вивізного мита вступають у силу з дня її вступу і
діють по 31 грудня.
Ставки вивізного мита в інших роках вступають у силу з
1 січня по 31 грудня відповідного року після вступу України до
Світової організації торгівлі. { Пункт 1 статті 4 в редакції Закону N 1106-V ( 1106-16 ) від
31.05.2007 }
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у статті 9 Закону України "Про металобрухт" ( 619-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212;
2003 р., N 6, ст. 52):
частини другу і п'яту виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"Протягом 5 років з дня набрання чинності Законом України
"Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних
металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх
використанням" експорт (вивезення) товарів, зазначених у статті 1
зазначеного Закону, здійснюється тільки спеціалізованими
металургійними переробними підприємствами, на яких виготовлені
такі товари, за наявності експортного сертифіката якості. Система
управління якістю на цих підприємствах повинна відповідати вимогам
стандартів ISO 9000-2001, підтвердженим сертифікатом
відповідності";
2) частину п'яту статті 5 Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
( 327/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6,
ст. 40; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити абзацом другим
такого змісту:
"Вивезення за межі митної території України товарів,
зазначених у статті 1 Закону України "Про ставки вивізного
(експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт
кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням", як
давальницької сировини здійснюється виключно за умови попередньої
сплати до бюджету суми вивізного (експортного) мита грошима (при
цьому вексельна або інша форма розрахунків не допускається)".
3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим
Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 грудня 2006 року
N 441-Von top