Document 438-2010-п, valid, current version — Adoption on June 9, 2010
( Last event — Entry into force, gone June 22, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2010 р. N 438
Київ
Про затвердження Порядку використання у 2010 році
коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів з реалізації Європейської
хартії регіональних мов або мов меншин

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 2154-17 ) для здійснення
заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов
меншин ( 994_014 ), що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2010 р. N 438
ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 2154-17 ) для здійснення
заходів з реалізації Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин ( 994_014 )

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених МОН у державному бюджеті ( 2154-17 ) за програмою
"Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов
меншин" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОН, а їх
одержувачем - державне підприємство "Інформаційно-іміджевий
центр".
3. Бюджетні кошти спрямовуються на виготовлення та
розповсюдження у регіонах, в яких проводиться навчання
представників національних меншин рідною мовою, книжкових видань
про Україну як батьківщину дітей різних національностей,
призначених для позакласного читання для дітей молодшого шкільного
віку (далі - книжки).
4. МОН погоджує макет книжки українською мовою та видає наказ
про виготовлення книжки мовою національної меншини з урахуванням
кількості учнів, які навчаються мовою національної меншини. До
наказу додається кошторис витрат на виготовлення книжки мовою
національної меншини та її розповсюдження у регіонах України.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
6. Одержувач бюджетних коштів:
1) укладає з переможцем процедури закупівлі (далі -
виконавець) договір про закупівлю, в якому повинні бути
передбачені такі вимоги:
друкування книжки здійснюється за прямими договорами між
видавництвом і поліграфічним підприємством;
сума, визначена у договорі про закупівлю, може коригуватися у
разі зменшення бюджетних призначень;
виконавець зобов'язаний забезпечити постачання продукції до
закінчення календарного року;
2) подає до 1 числа наступного місяця МОН інформацію про
використання бюджетних коштів для її узагальнення та надсилання до
5 числа зазначеного місяця Мінфіну.
7. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.on top