Document 436-XI, current version — Adoption on June 21, 1985

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про встановлення почесних звань "Заслужений
конструктор Української РСР" і "Заслужений технолог
Української РСР"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 27, ст. 599 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити почесні звання "Заслужений конструктор
Української РСР" і "Заслужений технолог Української РСР".
2. Доповнити статтю 1 Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 10 жовтня 1969 року "Про почесні звання
Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., N 42,
ст. 337; 1970 р., N 10, ст. 67, 1972 р., N 13, ст. 85; N 39,
ст. 348; 1975 р., N 46, ст. 498; 1977 р., N 44, ст. 520; 1978 р.,
N 44, ст. 622; 1980 р., N 9, ст. 125; 1981 р., N 5, ст. 70; N 41,
ст. 674; N 50, ст. 856; 1982 р., N 8, ст. 98) після слів
"Заслужений раціоналізатор Української РСР" словами "Заслужений
конструктор Української РСР", "Заслужений технолог Української
РСР".
3. Абзац 6 Опису нагрудного знака, що вручається особам, яким
присвоюються почесні звання Української РСР, після слів
"Заслуженого раціоналізатора Української РСР" доповнити словами
"Заслуженого конструктора Української РСР, Заслуженого технолога
Української РСР".
Абзац 7 Опису після слів "Заслужений раціоналізатор УРСР"
доповнити словами "Заслужений конструктор УРСР", "Заслужений
технолог УРСР".
4. Внести такі доповнення до Положення про державні нагороди
Української РСР ( 1870-10 ), затвердженого Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 7 травня 1981 року (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 20, ст. 290; N 41, ст. 674; N 50,
ст. 856; 1982 р., N 8, ст. 98; 1983 р., N 15, ст. 295):
1) статтю 7 Положення після слів "Заслужений раціоналізатор
Української РСР" доповнити словами "Заслужений конструктор
Української РСР, Заслужений технолог Української РСР";
2) частину першу статті 8 Положення після слів "Заслужений
раціоналізатор Української РСР" доповнити словами "Заслужений
конструктор Української РСР", "Заслужений технолог Української
РСР";
3) статтю 10 Положення після абзаца "Заслужений
раціоналізатор Української РСР" доповните абзацом такого змісту:
"Заслужений конструктор Української РСР, Заслужений технолог
Української РСР - працівники конструкторських і технологічних
організацій, науково-дослідних установ, виробничих і
науково-виробничих об'єднань та підприємств, які несли визначний
вклад у розробку впровадження принципово нової високоефективної
техніки і технології що відповідають за своїми
техніко-економічними показниками найвищому світовому рівню".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 21 червня 1985 р.
N 436-XIon top