Document 434-2005-п, invalid, current version — Loss of force on March 9, 2006, on the basis - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 червня 2005 р. N 434
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про внесення змін та поширення дії постанови Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1398

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
26 жовтня 2001 р. N 1398 ( 1398-2001-п ) "Про умови оплати праці
працівників Управління адміністративних будинків Господарського
управління Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1965) такі зміни:
у назві, тексті та додатку до постанови слова "Господарського
управління" замінити словами "Господарсько-фінансового
департаменту";
доповнити додаток до постанови приміткою такого змісту:
"Примітка. У разі коли встановлені відповідно до цієї постанови
посадові оклади нижчі від діючих, працівникам на період
роботи в установі на посаді, яку вони займають,
зберігається діючий розмір посадового окладу".
2. Поширити дію постанови Кабінету Міністрів України від
26 жовтня 2001 р. N 1398 ( 1398-2001-п ) на Управління
адміністративними будинками Державного управління справами,
Управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці
Крим Державного управління справами та Управління
адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної
Ради України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26on top