Document 432/95-ВР, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2011, on the basis - 2856-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 }
 
Про деякі питання оподаткування
підакцизних товарів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 44, ст. 318 )
 
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 433/95-ВР від 16.11.95, ВВР, 1995, N 44, ст. 319 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

 
     З метою впорядкування оподаткування підакцизних товарів та запобігання безпідставному користуванню пільгами суб'єктами підприємницької діяльності при ввезенні підакцизних товарів на територію України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести такі доповнення до декретів Кабінету Міністрів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 }

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
     II. Скасувати пільги, надані законодавчими актами України щодо сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів, а також податку на добавлену вартість при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підакцизних товарів як для подальшої реалізації, так і для власного споживання громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, включаючи благодійні фонди, об'єднання громадян, релігійні організації, установи Національного банку України, підприємства з іноземними інвестиціями.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 16 листопада 1995 року
N 432/95-ВРon top