Document 43-93, previous version — Revision on April 3, 1997, on the basis - 168/97-ВР
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до деяких
декретів Кабінету Міністрів України про податки

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 26, ст.281 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни і доповнення до таких декретів Кабінету
Міністрів України про податки:
1) У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992
року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян":
а) частину четверту статті 2 доповнити словами "крім доходів,
одержаних від сільськогосподарських підприємств, які визначаються
за цінами продажу продукції державі";
б) у статті 5: доповнити статтю підпунктами "л", "м", "н" і "о" такого
змісту: "л) суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди,
заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним
з виконанням ними трудових обов'язків, а також у зв'язку із
втратою годувальника; м) суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від
інших видів донорства, за здавання грудного молока; н) вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі
оздоровчі табори, крім туристських та міжнародних; о) суми, одержувані громадянами від органів статистики за
ведення записів сімейних бюджетів";
підпункт "і" доповнити абзацом такого змісту: "Суми матеріальної допомоги, включаючи вартість речових
призів та подарунків, що надається в інших випадках, у межах
дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати на рік включно";
в) у пункті 4 статті 6:
доповнити пункт підпунктами "д", "е" і "є" такого змісту: "д) батьків і одного з подружжя військовослужбовців, які
загинули чи померли або пропали безвісти при виконанні службових
обов'язків; е) одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і
батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що
проживають разом з ними і потребують постійного догляду; є) громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про
реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 ).
2) ( Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 168/97-ВР від 03.04.97 )
3) У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992
року N 18-92 "Про акцизний збір" :
а) статтю 5 доповнити частиною такого змісту: "Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації спирту
етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів
і ветеринарних препаратів, та підакцизних товарів власного
виробництва підприємств та організацій агропромислового комплексу
при використанні їх для обміну на паливно-мастильні матеріали,
ліс, гербіциди, добрива та інші імпортні матеріально-технічні
ресурси для сільського господарства";
б) у тексті Декрету слова "іноземна валюта" у відповідному
відмінку замінити словами "вільно конвертована валюта, крім валюти
країн СНД" у відповідному відмінку.
4) У статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 "Про державне мито":
пункт 6 доповнити словами "а також пов'язаних з виплатою
грошової компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його
вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України
"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 );
доповнити статтю пунктом 35 такого змісту: "35) державні органи приватизації - за позовами, з якими вони
звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх справах,
пов'язаних із захистом майнових інтересів держави, а також за
проведення аукціонів, за операції з цінними паперами".
2. Статтю 7 Закону України "Про державний бюджет України на
1993 рік" ( 3091-12 ) доповнити словами "який не включає податок
на добавлену вартість".
3. Зупинити дію:
з 6 січня 1993 року пункту 18 статті 20 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543) в частині
звільнення від оподаткування доходів, а також пункту 1 статті 21
цього Закону щодо пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20;
пункту 3 статті 27 Закону України "Про селянське (фермерське)
господарство" ( 2009-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 14, ст.186);
пункту 3 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190);
частини четвертої статті 19 Закону України "Про
пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453);
постанови Верховної Ради України від 16 вересня 1992 року
"Про розмір податку на добавлену вартість на окремі м'ясні
вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 40, ст.
593);
на 1993 рік починаючи з 15 квітня пункту 1 статті 6 Декрету
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про
податок на добавлену вартість".
4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 30 квітня 1993 року
N 43-93
Опубліковано: "Голос України", 21 травня 1993 рокуon top