Document 4289-VI, valid, current version — Adoption on December 23, 2011
( Last event — Entry into force, gone January 12, 2012. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 5 Закону України
"Про судовий збір" щодо доповнення переліку
пільгових категорій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.393 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 5 Закону України від 8 липня 2011
року "Про судовий збір" ( 3674-17 ) доповнити пунктом 12-1 такого
змісту:
"12-1) Державне агентство резерву України - у справах, що
вирішуються на підставі законодавства про державний матеріальний
резерв".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 грудня 2011 року
N 4289-VIon top