Document 428/95-ВР, valid, current version — Coming into effect on November 30, 1995, on the basis - 429/95-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 53 Закону України
"Про пенсійне забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 43, ст. 313 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 429/95-ВР від 14.11.95,
ВВР, 1995, N 43, ст. 314 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Викласти статтю 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3,
ст.10) у такій редакції:
"Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років
Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам
льотно-випробного складу авіації) призначаються в розмірах,
встановлених статтями 19 і 21 цього Закону для пенсій за віком. Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті
64-67, 69), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право
на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55), крім пенсій
працівникам льотно-випробного складу. Працівникам льотно-випробного складу пенсії обчислюються з
середньомісячного заробітку за роботу, що дає право на пенсію за
вислугу років (частина перша статті 64 та статті 65, 66, 69),
одержуваного перед її припиненням, і призначаються в розмірах,
передбачених частинами першою-третьою, шостою статті 19 та статтею
21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85
процентів заробітку".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 листопада 1995 року
N 428/95-ВРon top