Document 426-2012-п, first version — Adoption on May 21, 2012
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 травня 2012 р. № 426
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1861 і від 20 грудня 2006 р. № 1765 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1861 “Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України” (Офіційний вісник України, 2002 p., № 51, ст. 2296; 2003 р., № 4, ст. 138; 2011 р., № 77, ст. 2852) і від 20 грудня 2006 р. № 1765 “Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 51, ст. 3416) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 426

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1861 і від 20 грудня 2006 р. № 1765

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1861:

1) у вступній частині цифри “315” замінити цифрами “47”;

2) пункти 10 і 11 Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“10. Верифікація сертифікатів здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого перебуває уповноважений орган, що видав сертифікат, або виробник (експортер) товару. Про результати верифікації сертифікатів митний орган інформує Держмитслужбу.

11. Держмитслужба повідомляє орган, від якого надійшов запит, про результати верифікації сертифікатів.”.

2. У вступній частині постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1765 цифри “279” замінити цифрами “40”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 426

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1864 “Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2002 p., № 51, ст. 2299).

2. Пункт 5 переліку актів Кабінету Міністрів України, що набирають чинності з 1 січня 2004 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 92 “Про набрання чинності деякими актами Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2003 p., № 4, ст. 138).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1443 “Про доповнення Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2004 p., № 44, ст. 2886).

4. Пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1016 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань митної справи” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 77, ст. 2852).on top