Деякі питання ведення обліку дорожньо-транспортних пригод
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Rule on May 22, 2019424
Document 424-2019-п, valid, current version — Adoption on May 22, 2019
( Last event — Entry into force, gone May 28, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 424
Київ

Деякі питання ведення обліку дорожньо-транспортних пригод

З метою організації ведення обліку дорожньо-транспортних пригод Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Правила ведення обліку дорожньо-транспортних пригод, що додаються.

2. Установити, що забезпечення ведення обліку дорожньо-транспортних пригод здійснюється уповноваженими органами, визначеними Правилами, затвердженими цією постановою, за рахунок і в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 538 “Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1569).

4. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Міністерству охорони здоров’я у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою організувати та забезпечити ведення обліку згідно з Правилами, затвердженими цією постановою.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 424

ПРАВИЛА
ведення обліку дорожньо-транспортних пригод

1. Ці Правила визначають порядок ведення обліку дорожньо-транспортних пригод в єдиній інформаційній системі МВС.

2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

1) загиблі - особи, які померли на місці дорожньо-транспортних пригод чи протягом 30 діб від дати отримання тілесних ушкоджень внаслідок дорожньо-транспортних пригод;

2) матеріальні збитки - втрати, яких юридична та/або фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням або пошкодженням її майна внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати, які особа здійснила або повинна здійснити для відновлення свого порушеного права на безперешкодне користування майном. Розмір матеріальних збитків та механізм їх відшкодування визначаються в порядку, визначеному законодавством;

3) облік - система збирання та обробки необхідної інформації або її сукупних даних про обставини та наслідки дорожньо-транспортних пригод, що відображають їх кількісні чи якісні характеристики;

4) потерпілі - особи, життю та здоров’ю яких унаслідок дорожньо-транспортних пригод заподіяно шкоду та/або яким завдано матеріальних збитків;

5) травмовані - особи, які внаслідок дорожньо-транспортних пригод одержали тілесні ушкодження та були доставлені до закладу охорони здоров’я або протягом трьох діб звернулися по медичну допомогу до такого закладу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про автомобільний транспорт”, “Про автомобільні дороги”, Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852), та інших нормативно-правових актах.

3. МВС, Мінінфраструктури, МОЗ, Національна поліція, Укртрансбезпека, Укравтодор (далі - уповноважені органи) організовують та здійснюють ведення обліку в межах своєї компетенції.

4. Облік ведеться на основі отриманих у результаті взаємодії державних органів даних та інформації для автоматизації процесів проведення оцінки стану аварійності, аналізу обставин, причин і умов, що сприяли виникненню дорожньо-транспортних пригод.

5. Автоматизація процесів обліку здійснюється уповноваженими органами з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” і “Про захист персональних даних”.

6. Облік забезпечує обробку отриманої під час діяльності уповноважених органів інформації про дорожньо-транспортні пригоди, а саме про:

реєстрацію дорожньо-транспортних пригод;

характеристику місця дорожньо-транспортної пригоди (дорожні умови та дорожню обстановку);

учасників, потерпілих, травмованих та загиблих;

транспортні засоби та їх страхування.

7. Обробка інформації про дорожньо-транспортні пригоди здійснюється шляхом:

отримання уповноваженими органами безпосереднього доступу до інформації в єдиній інформаційній системі МВС у визначеному законодавством порядку;

автоматизованої взаємодії інформаційних систем уповноважених органів, яка оформлюється окремими протоколами;

підключення уповноважених органів до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

8. Не підлягає обліку інформація про дорожньо-транспортні пригоди, що сталися:

1) під час зчеплення-розчеплення з причепами або встановлення на причепи спеціального обладнання чи механізмів, запуску двигуна за допомогою пускової рукоятки, проведення технічного обслуговування або ремонту транспортного засобу;

2) за участю тракторів, інших самохідних машин і механізмів унаслідок порушення техніки безпеки під час виконання ними основних виробничих операцій;

3) під час тренувань і офіційних змагань з автомобільного, мотоциклетного видів спорту, якщо постраждалі є учасниками таких заходів або глядачами, а також під час тренувань і офіційних змагань з велосипедного спорту за умови, що учасниками не були треті особи;

4) за участю велосипедів, крісел колісних та гужового транспорту за умови, що учасниками пригоди не були інші транспортні засоби чи особи.

9. Інструкція з формування та використання обліку, порядок ведення відомчих класифікаторів інформації, форми спостережень та методики проведення аналізу даних затверджуються МВС за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ.

10. На підставі результатів оцінки стану аварійності, аналізу обставин, причин і умов, що сприяли виникненню дорожньо-транспортних пригод, МОЗ, Національна поліція, Укртрансбезпека, Укравтодор в межах компетенції здійснюють заходи із запобігання дорожньо-транспортним пригодам та зменшення тяжкості їх наслідків.on top