Document 420-IV, first version — Adoption on December 26, 2002
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Митного тарифу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 8-9, ст.85 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У розділі XI Митного тарифу України ( 2371в-14 ),
затвердженого Законом України "Про Митний тариф України"
( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24,
ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781;
Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р.,
N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237):
1) цифри і слова:
"5204 11 00 00|- - з вмістом | | 4,4 | 10 |бавовни 85 мас.% | | | |або більше | | | 5204 19 00 00 |- - інші | | 4,4 | 10"
замінити цифрами і словами:
"5204 11 00 00|- - з вмістом | | 4,2 | 10 |бавовни 85 мас.% | | | |або більше | | | 5204 19 00 00 |- - інші | | 4,2 | 10";
2) цифри і слово:
"5205 12 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 12 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
3) цифри і слово:
"5205 13 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 13 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
4) цифри і слово:
"5205 14 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 14 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
5) цифри і слово:
"5205 22 00 90|- - - інша | | 4,4 | 20"
замінити цифрами і словом:
"5205 22 00 90|- - - інша | | 4,2 | 20";
6) цифри і слово:
"5205 23 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 23 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
7) цифри і слово:
"5205 24 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 24 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
8) цифри і слово:
"5205 26 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 26 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
9) цифри і слово:
"5205 27 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 27 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
10) цифри і слово:
"5205 31 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 31 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
11) цифри і слово:
"5205 33 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 33 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
12) цифри і слово:
"5205 34 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 34 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
13) цифри і слово:
"5205 35 10 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 35 10 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
14) цифри і слово:
"5205 41 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 41 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
15) цифри і слово:
"5205 43 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 43 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
16) цифри і слово:
"5205 44 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 44 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
17) цифри і слово:
"5205 47 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 47 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
18) цифри і слово:
"5205 48 00 90|- - - інша | | 4,4 | 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 48 00 90|- - - інша | | 4,2 | 15";
19) цифри і слова:
"5209 31 00 00|- - полотняного | | 8,4 | 20" |переплетення | | |
замінити цифрами і словами:
"5209 31 00 00|- - полотняного | | 8,2 | 20"; |переплетення | | |
20) цифри і слова:
"5307 10 10 90|- - - з інших | | 1,1 | 5 |текстильних | | | |луб'яних волокон | | | 5307 10 90 00 |- - з лінійною | | 1,1 | 5 |щільністю понад 1000| | | |децитексів (менше 10| | | |метричного номера) | | | 5307 20 00 00 |- однокручена або | | 1,1 | 5" |багатокручена | | |
замінити цифрами і словами:
"5307 10 10 90|- - - з інших | | 0,5 | 5 |текстильних | | | |луб'яних волокон | | | 5307 10 90 00 |- - з лінійною | | 0,5 | 5 |щільністю понад 1000| | | |децитексів (менше 10| | | |метричного номера) | | | 5307 20 00 00 |- однокручена або | | 0,5 | 5"; |багатокручена | | |
21) цифри і слова:
"5310 10 10 00|- - завширшки не | | 4,9 | 10 |більш як 150 см | | | 5310 10 90 00 |- - завширшки понад | | 5 | 10 |150 см | | | 5310 90 00 00 |- інші | | 4,9 | 10"
замінити цифрами і словами:
"5310 10 10 00|- - завширшки не | | 4,5 | 10 |більш як 150 см | | | 5310 10 90 00 |- - завширшки понад | | 4,5 | 10 |150 см | | | 5310 90 00 00 |- інші | | 4,5 | 10";
22) цифри і слова:
"5505 10 10 00|- - з нейлону або | | 4,6 | 15 |інших поліамідів | | | 5505 10 30 00 |- - з поліефіру | | 4,6 | 15 5505 10 50 00 |- - акрилові чи | | 4,6 | 15 |модакрилові | | | 5505 10 70 00 |- - з поліпропілену | | 4,6 | 15 5505 10 90 00 |- - інші | | 4,6 | 15 5505 20 00 00 |- з штучних волокон | | 4,8 | 15"
замінити цифрами і словами:
"5505 10 10 00|- - з нейлону або | | 4,3 | 15 |інших поліамідів | | | 5505 10 30 00 |- - з поліефіру | | 4,3 | 15 5505 10 50 00 |- - акрилові чи | | 4,3 | 15 |модакрилові | | | 5505 10 70 00 |- - з поліпропілену | | 4,3 | 15 5505 10 90 00 |- - інші | | 4,3 | 15 5505 20 00 00 |- з штучних волокон | | 4,4 | 15";
23) цифри і слова:
"5506 10 00 00|- з нейлону або | | 4,8 | 15 |інших поліамідів | | | 5506 20 00 00 |- з поліестеру | | 4,8 | 15 5506 30 00 00 |- акрилові чи | | 4,8 | 15 |модифіковані | | | |акрилові | | | 5506 90 |- інші: | | | 5506 90 10 00 |- - хлоринові | | 4,8 | 15" |волокна | | |
замінити цифрами і словами:
"5506 10 00 00|- з нейлону або | | 4,4 | 15 |інших поліамідів | | | 5506 20 00 00 |- з поліестеру | | 4,4 | 15 5506 30 00 00 |- акрилові чи | | 4,4 | 15 |модифіковані | | | |акрилові | | | 5506 90 |- інші: | | | 5506 90 10 00 |- - хлоринові | | 4,4 | 15"; |волокна | | |
24) цифри і слова:
"5506 90 99 00|- - - інші | | 4,8 | 15 5507 00 00 00 |Волокна штапельні | | 5 | 15" |штучні, піддані | | | |кардо- чи | | | |гребенечесанню, або | | | |оброблені іншим | | | |способом для | | | |прядіння | | |
замінити цифрами і словами:
"5506 90 99 00|- - - інші | | 4,4 | 15 5507 00 00 00 |Волокна штапельні | | 4,6 | 15"; |штучні, піддані | | | |кардо- чи | | | |гребенечесанню, або | | | |оброблені іншим | | | |способом для | | | |прядіння | | |
25) цифри і слова:
"5509 11 00 00|- - пряжа | | 5 | 15 |однониткова | | | 5509 12 00 00 |- - пряжа | | 5 | 15 |однокручена або | | | |багатокручена | | | |- з вмістом 85 мас.%| | | |або більше | | | |поліефірних | | | |штапельних волокон: | | | 5509 21 |- - пряжа | | | |однониткова: | | | 5509 21 10 00 |- - - невибілена або| | 5 | 15 |вибілена | | | 5509 21 90 00 |- - - інша | | 5 | 15 5509 22 |- - пряжа | | | |однокручена або | | | |багатокручена: | | | 5509 22 10 00 |- - - невибілена або| | 5 | 15 |вибілена | | | 5509 22 90 00 |- - - інша | | 5 | 15 |- з вмістом 85 мас.%| | | |або більше | | | |штапельних волокон | | | |акрилу або | | | |модакрилу: | | | 5509 31 |- - пряжа | | | |однониткова: | | | 5509 31 10 00 |- - - невибілена або| | 5 | 15 |вибілена | | | 5509 31 90 00 |- - - інша | | 5 | 15 5509 32 |- - пряжа | | | |однокручена або | | | |багатокручена: | | | 5509 32 10 00 |- - - невибілена або| | 5 | 15" |вибілена | | |
замінити цифрами і словами:
"5509 11 00 00|- - пряжа | | 4,5 | 15 |однониткова | | | 5509 12 00 00 |- - пряжа | | 4,5 | 15 |однокручена або | | | |багатокручена | | | |- з вмістом 85 мас.%| | | |або більше | | | |поліефірних | | | |штапельних волокон: | | | 5509 21 |- - пряжа | | | |однониткова: | | | 5509 21 10 00 |- - - невибілена або| | 4,5 | 15 |вибілена | | | 5509 21 90 00 |- - - інша | | 4,5 | 15 5509 22 |- - пряжа | | | |однокручена або | | | |багатокручена: | | | 5509 22 10 00 |- - - невибілена або| | 4,5 | 15 |вибілена | | | 5509 22 90 00 |- - - інша | | 4,5 | 15 |- з вмістом 85 мас.%| | | |або більше | | | |штапельних волокон | | | |акрилу або | | | |модакрилу: | | | 5509 31 |- - пряжа | | | |однониткова: | | | 5509 31 10 00 |- - - невибілена або| | 4,5 | 15 |вибілена | | | 5509 31 90 00 |- - - інша | | 4,5 | 15 5509 32 |- - пряжа | | | |однокручена або | | | |багатокручена: | | | 5509 32 10 00 |- - - невибілена або| | 4,5 | 15"; |вибілена | | |
26) цифри і слова:
"5509 41 10 00|- - - невибілена або| | 5 | 15 |вибілена | | | 5509 41 90 00 |- - - інша | | 5 | 15 5509 42 |- - пряжа | | | |однокручена або | | | |багатокручена: | | | 5509 42 10 00 |- - - невибілена або| | 5 | 15 |вибілена | | | 5509 42 90 00 |- - - інша | | 5 | 15"
замінити цифрами і словами:
"5509 41 10 00|- - - невибілена або| | 4,5 | 15 |вибілена | | | 5509 41 90 00 |- - - інша | | 4,5 | 15 5509 42 |- - пряжа | | | |однокручена або | | | |багатокручена: | | | 5509 42 10 00 |- - - невибілена або| | 4,5 | 15 |вибілена | | | 5509 42 90 00 |- - - інша | | 4,5 | 15";
27) цифри і слова:
"5509 52 10 00|- - - невибілена або| | 5 | 15 |вибілена | | | 5509 52 90 00 |- - - інша | | 5 | 15 5509 53 00 00 |- - змішана головним| | 5 | 15 |чином або винятково | | | |з бавовною | | | 5509 59 00 00 |- - інша | | 5 | 15 |- пряжа інша з | | | |акрилових або | | | |модакрилових | | | |штапельних волокон: | | | 5509 61 |- - змішана головним| | | |чином або винятково | | | |з вовною чи тонким | | | |волосом тварин: | | | 5509 61 10 00 |- - - невибілена або| | 5 | 15" |вибілена | | |
замінити цифрами і словами:
"5509 52 10 00|- - - невибілена або| | 4,5 | 15 |вибілена | | | 5509 52 90 00 |- - - інша | | 4,5 | 15 5509 53 00 00 |- - змішана головним| | 4,5 | 15 |чином або винятково | | | |з бавовною | | | 5509 59 00 00 |- - інша | | 4,5 | 15 |- пряжа інша з | | | |акрилових або | | | |модакрилових | | | |штапельних волокон: | | | 5509 61 |- - змішана головним| | | |чином або винятково | | | |з вовною чи тонким | | | |волосом тварин: | | | 5509 61 10 00 |- - - невибілена або| | 4,5 | 15"; |вибілена | | |
28) цифри і слова:
"5509 62 00 00|- - змішана головним| | 5 | 15 |чином або винятково | | | |з бавовною | | | 5509 69 00 00 |- - інша | | 5 | 15 |- пряжа інша: | | | 5509 91 |- - змішана головним| | | |чином або винятково | | | |з вовною чи тонким | | | |волосом тварин: | | | 5509 91 10 00 |- - - невибілена або| | 5 | 15 |вибілена | | | 5509 91 90 00 |- - - інша | | 5 | 15 5509 92 00 00 |- - змішана головним| | 5 | 15 |чином або винятково | | | |з бавовною | | | 5509 99 00 00 |- - інша | | 5 | 15"
замінити цифрами і словами:
"5509 62 00 00|- - змішана головним| | 4,5 | 15 |чином або винятково | | | |з бавовною | | | 5509 69 00 00 |- - інша | | 4,5 | 15 |- пряжа інша: | | | 5509 91 |- - змішана головним| | | |чином або винятково | | | |з вовною чи тонким | | | |волосом тварин: | | | 5509 91 10 00 |- - - невибілена або| | 4,5 | 15 |вибілена | | | 5509 91 90 00 |- - - інша | | 4,5 | 15 5509 92 00 00 |- - змішана головним| | 4,5 | 15 |чином або винятково | | | |з бавовною | | | 5509 99 00 00 |- - інша | | 4,5 | 15";
29) цифри і слова:
"5601 22 91 00|- - - - з | | 4,3 | 40 |синтетичних волокон | | | 5601 22 99 00 |- - - - з штучних | | 4,3 | 40" |волокон | | |
замінити цифрами і словами:
"5601 22 91 00|- - - - з | | 4,1 | 40 |синтетичних волокон | | | 5601 22 99 00 |- - - - з штучних | | 4,1 | 40"; |волокон | | |
30) цифри і слова:
"5604 10 00 00|- гумові нитки та | | 4,4 | 20" |корд, з текстильним | | | |покриттям | | |
замінити цифрами і словами:
"5604 10 00 00|- гумові нитки та | | 4,2 | 20"; |корд, з текстильним | | | |покриттям | | |
31) цифри і слова:
"5604 90 00 00|- інші | | 4,4 | 20 5605 00 00 00 |Нитки металізовані, | | 4,2 | 20" |позументні або | | | |непозументні, що є | | | |текстильними, | | | |стрічковими нитками | | | |та нитками подібної | | | |форми товарної | | | |позиції 5404 або | | | |5405, комбіновані з | | | |металом у вигляді | | | |ниток, стрічок, | | | |порошку, або | | | |покриті металом | | |
замінити цифрами і словами:
"5604 90 00 00|- інші | | 4,2 | 20 5605 00 00 00 |Нитки металізовані, | | 4,1 | 20"; |позументні або | | | |непозументні, що є | | | |текстильними, | | | |стрічковими нитками | | | |та нитками подібної | | | |форми товарної | | | |позиції 5404 або | | | |5405, комбіновані з | | | |металом у вигляді | | | |ниток, стрічок, | | | |порошку, або | | | |покриті металом | | |
32) цифри і слова:
"5701 10 10 00|- - з вмістом понад | | 10 |30 %, але |10 мас.% шовку або | | |не менш |шовкових відходів, | | |як 3,5 |крім гребеневих | | |євро за |пачосів | | |1 кв. м |- - інші: | | | 5701 10 91 00 |- - - з вмістом не | | 10 |30 %, але |більш як 350 вузлів | | |не менш |на 1 м основи | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5701 10 93 00 |- - - з вмістом | | 10 |30 %, але |понад 350 вузлів, | | |не менш |але не більш як 500 | | |як 3,5 |вузлів на 1 м основи| | |євро за | | | |1 кв. м 5701 10 99 00 |- - - з вмістом | | 10 |30 %, але |понад 500 вузлів на | | |не менш |1 м основи | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5701 10 10 00|- - з вмістом понад | | 8,1 |30 %, але |10 мас.% шовку або | | |не менш |шовкових відходів, | | |як 3,5 |крім гребеневих | | |євро за |пачосів | | |1 кв. м |- - інші: | | | 5701 10 91 00 |- - - з вмістом не | |8,2%, але|30 %, але |більш як 350 вузлів | |не більш |не менш |на 1 м основи | |як 2,8 |як 3,5 | | |євро за |євро за | | |1 кв. м |1 кв. м 5701 10 93 00 |- - - з вмістом | |8,2%, але|30 %, але |понад 350 вузлів, | |не більш |не менш |але не більш як 500 | |як 2,8 |як 3,5 |вузлів на 1 м основи| |євро за |євро за | | |1 кв. м |1 кв. м 5701 10 99 00 |- - - з вмістом | |8,2%, але|30 %, але |понад 500 вузлів на | |не більш |не менш |1 м основи | |як 2,8 |як 3,5 | | |євро за |євро за | | |1 кв. м |1 кв. м";
33) цифри і слова:
"5701 90 90 00|- - з інших | | 10 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5701 90 90 00|- - з інших | | 3,8 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м";
34) цифри і слова:
"5702 10 00 00|- килими "килим", | | 10 |30 %, але |"сумах", "кермани" | | |не менш |та подібні килими | | |як 3,5 |ручної роботи | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 20 00 00 |- покриття для | | 10 |30 %, але |підлоги з | | |не менш |кокосового волокна | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- інші, ворсові, | | | |необроблені: | | | 5702 31 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 5702 31 10 00 |- - - килими | | 10 |30 %, але |аксмінстерські | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 31 30 00 |- - - килими | | 10 |30 %, але |"вільтон" | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5702 10 00 00|- килими "килим", | | 3,3 |30 %, але |"сумах", "кермани" | | |не менш |та подібні килими | | |як 3,5 |ручної роботи | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 20 00 00 |- покриття для | | 4,4 |30 %, але |підлоги з | | |не менш |кокосового волокна | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- інші, ворсові, | | | |необроблені: | | | 5702 31 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 5702 31 10 00 |- - - килими | | 8,1 |30 %, але |аксмінстерські | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 31 30 00 |- - - килими | | 8,1 |30 %, але |"вільтон" | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м";
35) цифри і слова:
"5702 32 10 00|- - - килими | | 10 |30 %, але |аксмінстерські | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 32 90 00 |- - - інші | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 39 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5702 39 10 00 |- - - з бавовни | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 39 90 00 |- - - інші | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- інші, ворсові | | | |оброблені: | | | 5702 41 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 5702 41 10 00 |- - - килими | | 10 |30 %, але |аксмінстерські | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 41 90 00 |- - - інші | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 42 |- - з синтетичних | | | |або штучних | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5702 42 10 00 |- - - килими | | 10 |30 %, але |аксмінстерські | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 42 90 00 |- - - інші | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 49 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5702 49 10 00 |- - - з бавовни | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5702 32 10 00|- - - килими | | 8,1 |30 %, але |аксмінстерські | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 32 90 00 |- - - інші | | 8,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 39 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5702 39 10 00 |- - - з бавовни | | 8,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 39 90 00 |- - - інші | | 8,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- інші, ворсові | | | |оброблені: | | | 5702 41 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 5702 41 10 00 |- - - килими | | 8,1 |30 %, але |аксмінстерські | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 41 90 00 |- - - інші | | 8,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 42 |- - із синтетичних | | | |або штучних | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5702 42 10 00 |- - - килими | | 8,1 |30 %, але |аксмінстерські | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 42 90 00 |- - - інші | | 8,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 49 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5702 49 10 00 |- - - з бавовни | | 8,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м";
36) цифри і слова:
"5702 51 00 00|- - з вовни або | | 10 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 52 00 00 |- - з синтетичних | | 10 |30 %, але |або штучних | | |не менш |текстильних | | |як 3,5 |матеріалів | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 59 00 00 |- - з інших | | 10 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- інші, неворсові | | | |оброблені: | | | 5702 91 00 00 |- - з вовни або | | 10 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 92 00 00 |- - з синтетичних | | 10 |30 %, але |або штучних | | |не менш |текстильних | | |як 3,5 |матеріалів | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 99 00 00 |- - з інших | | 10 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5702 51 00 00|- - з вовни або | | 8,1 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 52 00 00 |- - із синтетичних | | 8,1 |30 %, але |або штучних | | |не менш |текстильних | | |як 3,5 |матеріалів | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 59 00 00 |- - з інших | | 8,1 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- інші, неворсові | | | |оброблені: | | | 5702 91 00 00 |- - з вовни або | | 8,1 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 92 00 00 |- - із синтетичних | | 8,1 |30 %, але |або штучних | | |не менш |текстильних | | |як 3,5 |матеріалів | | |євро за | | | |1 кв. м 5702 99 00 00 |- - з інших | | 8,1 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м";
37) цифри і слова:
"5703 10 10 00|- - вибивні | | 10 |30 %, але |тафтингові | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 10 90 00 |- - інші | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 20 |- з нейлону або | | | |інших поліамідів: | | | |- - вибивні | | | |тафтингові: | | | 5703 20 11 00 |- - - у вигляді | | 10 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 20 19 00 |- - - інші | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- - інші: | | | 5703 20 91 00 |- - - у вигляді | | 10 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 20 99 00 |- - - інші | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 30 |- з інших | | | |синтетичних або | | | |штучних текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - з поліпропілену:| | | 5703 30 11 00 |- - - у вигляді | | 10 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 30 19 00 |- - - інші | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- - інші: | | | |- - - вибивні | | | |тафтингові: | | | 5703 30 51 00 |- - - - у вигляді | | 10 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 30 59 00 |- - - - інші | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- - - інші: | | | 5703 30 91 00 |- - - - у вигляді | | 10 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 30 99 00 |- - - - інші | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5703 90 10 00 |- - у вигляді | | 10 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 90 90 00 |- - інші | | 10 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5703 10 10 00|- - вибивні | | 8,6 |30 %, але |тафтингові | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 10 90 00 |- - інші | | 8,6 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 20 |- з нейлону або | | | |інших поліамідів: | | | |- - вибивні | | | |тафтингові: | | | 5703 20 11 00 |- - - у вигляді | | 8,6 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 20 19 00 |- - - інші | | 8,6 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- - інші: | | | 5703 20 91 00 |- - - у вигляді | | 8,6 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 20 99 00 |- - - інші | | 8,6 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 30 |- з інших | | | |синтетичних або | | | |штучних текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - з поліпропілену:| | | 5703 30 11 00 |- - - у вигляді | | 8,6 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 30 19 00 |- - - інші | | 8,6 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- - інші: | | | |- - - вибивні | | | |тафтингові: | | | 5703 30 51 00 |- - - - у вигляді | | 8,6 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 30 59 00 |- - - - інші | | 8,6 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м |- - - інші: | | | 5703 30 91 00 |- - - - у вигляді | | 8,6 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 30 99 00 |- - - - інші | | 8,6 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5703 90 10 00 |- - у вигляді | | 8,6 |30 %, але |квадратів, з | | |не менш |максимальною площею | | |як 3,5 |0,3 кв. м | | |євро за | | | |1 кв. м 5703 90 90 00 |- - інші | | 8,6 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3,5 | | | |євро за | | | |1 кв. м";
38) цифри і слова:
"5704 10 00 00|- у вигляді | | 10 | 60 |квадратів з | | | |максимальною площею | | | |0,3 кв. м | | | 5704 90 00 00 |- інші | | 10 | 60 5705 00 |Інші килими та інші | | | |текстильні покриття | | | |для підлоги, | | | |оброблені чи | | | |необроблені: | | | 5705 00 10 00 |- з вовни або | | 10 | 60 |тонкого волосу | | | |тварин | | | |- з синтетичних та | | | |штучних текстильних | | | |матеріалів: | | | 5705 00 31 00 |- - у вигляді | | 10 | 60 |квадратів з | | | |максимальною площею | | | |0,3 кв. м | | | 5705 00 39 00 |- - інші | | 10 | 60 5705 00 90 00 |- - з інших | | 10 | 60" |текстильних | | | |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"5704 10 00 00|- у вигляді | | 6,7 | 60 |квадратів з | | | |максимальною площею | | | |0,3 кв. м | | | 5704 90 00 00 |- інші | | 6,7 | 60 5705 00 |Інші килими та інші | | | |текстильні покриття | | | |для підлоги, | | | |оброблені чи | | | |необроблені: | | | 5705 00 10 00 |- з вовни або | | 8,1 | 60 |тонкого волосу | | | |тварин | | | |- із синтетичних та | | | |штучних текстильних | | | |матеріалів: | | | 5705 00 31 00 |- - у вигляді | | 8,1 | 60 |квадратів з | | | |максимальною площею | | | |0,3 кв. м | | | 5705 00 39 00 |- - інші | | 8,1 | 60 5705 00 90 00 |- - з інших | | 8,1 | 60"; |текстильних | | | |матеріалів | | |
39) цифри і слова:
"5801 10 00 00|- з вовни овець або | | 9,4 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | |- з бавовни: | | | 5801 21 00 00 |- - тканини з | | 8,4 | 40 |нерозрізаним | | | |утоковим ворсом | | | 5801 22 00 00 |- - вельвет-корд з| | 9,4 | 40 |розрізаним ворсом | | | 5801 23 00 00 |- - інші тканини з | | 9,4 | 40 |утоковим ворсом | | | 5801 24 00 00 |- - тканини з | | 9,4 | 40 |основним | | | |нерозрізаним ворсом | | | 5801 25 00 00 |- - тканини з | | 9,4 | 40 |основним | | | |розрізаним ворсом | | | 5801 26 00 00 |- - тканини з синелі| | 9,4 | 40 |- тканини з | | | |синтетичних і | | | |штучних волокон: | | | 5801 31 00 00 |- - тканини з | | 8,6 | 40 |нерозрізаним | | | |утоковим ворсом | | | 5801 32 00 00 |- - вельвет-корд з | | 9,4 | 40 |розрізаним ворсом | | | 5801 33 00 00 |- - інші тканини з | | 9,4 | 40 |утоковим ворсом | | | 5801 34 00 00 |- - тканини з | | 9,4 | 40 |основним | | | |нерозрізаним ворсом | | | 5801 35 00 00 |- - тканини з | | 9,4 | 40 |основним | | | |розрізаним ворсом | | | 5801 36 00 00 |- - тканини з синелі| | 9,4 | 40 5801 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5801 90 10 00 |- - з льону | | 9,4 | 40 5801 90 90 00 |- - інші | | 9,4 | 40"
замінити цифрами і словами:
"5801 10 00 00|- з вовни овець або | | 8,7 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | |- з бавовни: | | | 5801 21 00 00 |- - тканини з | | 8,2 | 40 |нерозрізаним | | | |утоковим ворсом | | | 5801 22 00 00 |- - вельвет-корд з| | 8,7 | 40 |розрізаним ворсом | | | 5801 23 00 00 |- - інші тканини з | | 8,7 | 40 |утоковим ворсом | | | 5801 24 00 00 |- - тканини з | | 8,7 | 40 |основним | | | |нерозрізаним ворсом | | | 5801 25 00 00 |- - тканини з | | 8,7 | 40 |основним | | | |розрізаним ворсом | | | 5801 26 00 00 |- - тканини із сине-| | 8,7 | 40 |лі | | | |- тканини із | | | |синтетичних і | | | |штучних волокон: | | | 5801 31 00 00 |- - тканини з | | 8,3 | 40 |нерозрізаним | | | |утоковим ворсом | | | 5801 32 00 00 |- - вельвет-корд з | | 8,7 | 40 |розрізаним ворсом | | | 5801 33 00 00 |- - інші тканини з | | 8,7 | 40 |утоковим ворсом | | | 5801 34 00 00 |- - тканини з | | 8,7 | 40 |основним | | | |нерозрізаним ворсом | | | 5801 35 00 00 |- - тканини з | | 8,7 | 40 |основним | | | |розрізаним ворсом | | | 5801 36 00 00 |- - тканини із сине-| | 8,7 | 40 |лі | | | 5801 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5801 90 10 00 |- - з льону | | 8,7 | 40 5801 90 90 00 |- - інші | | 8,7 | 40";
40) цифри і слова:
"5802 11 00 00|- - невибілені | | 8,4 | 40" |[сурові] | | |
замінити цифрами і словами:
"5802 11 00 00|- - невибілені | | 8,2 | 40"; |[сурові] | | |
41) цифри і слова:
"5802 20 00 00|- тканини махрові | | 9,4 | 40" |для рушників та | | | |подібні махрові | | | |тканини з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"5802 20 00 00|- тканини махрові | | 8,7 | 40"; |для рушників та | | | |подібні махрові | | | |тканини з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів | | |
42) цифри і слова:
"5803 90 30 00|- - з синтетичних | | 8,6 | 40 |волокон | | | 5803 90 50 00 |- - з штучних | | 8,6 | 40" |волокон | | |
замінити цифрами і словами:
"5803 90 30 00|- - із синтетичних | | 8,3 | 40 |волокон | | | 5803 90 50 00 |- - із штучних | | 8,3 | 40"; |волокон | | |
43) цифри і слова:
"5804 10 90 00|- - інші | | 9,0 | 40 |- мережива машинного| | | |в'язання: | | | 5804 21 |- - з синтетичних | | | |або штучних волокон:| | | 5804 21 10 00 |- - - виготовлені на| | 8,7 | 40 |тамбурних машинах | | | 5804 21 90 00 |- - - інші | | 8,7 | 40 5804 29 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5804 29 10 00 |- - - виготовлені на| | 8,7 | 40 |тамбурних машинах | | | 5804 29 90 00 |- - - інші | | 8,7 | 40 5804 30 00 00 |- мережива ручної | | 9,0 | 40" |роботи | | |
замінити цифрами і словами:
"5804 10 90 00|- - інші | | 8,5 | 40 |- мережива машинного| | | |в'язання: | | | 5804 21 |- - із синтетичних | | | |або штучних волокон:| | | 5804 21 10 00 |- - - виготовлені на| | 8,4 | 40 |тамбурних машинах | | | 5804 21 90 00 |- - - інші | | 8,4 | 40 5804 29 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 5804 29 10 00 |- - - виготовлені на| | 8,4 | 40 |тамбурних машинах | | | 5804 29 90 00 |- - - інші | | 8,4 | 40 5804 30 00 00 |- мережива ручної | | 8,5 | 40"; |роботи | | |
44) цифри і слово:
"5807 90 90 00|- - інші | | 8,8 | 40"
замінити цифрами і словом:
"5807 90 90 00|- - інші | | 8,4 | 40";
45) цифри і слово:
"5810 10 90 00|- - інші | | 9,0 | 40"
замінити цифрами і словом:
"5810 10 90 00|- - інші | | 8,5 | 40";
46) цифри і слова:
"5811 00 00 00|Стьобана текстильна | | 8,6 | 40" |продукція у куску, | | | |що складається з | | | |одного або декількох| | | |шарів текстильних | | | |матеріалів, | | | |з'єднаних з | | | |прокладним | | | |матеріалом | | | |прошиванням або | | | |іншим способом, | | | |крім вишивки | | | |товарної позиції | | | |5810 | | |
замінити цифрами і словами:
"5811 00 00 00|Стьобана текстильна | | 8,3 | 40"; |продукція у куску, | | | |що складається з | | | |одного або декількох| | | |шарів текстильних | | | |матеріалів, | | | |з'єднаних з | | | |прокладним | | | |матеріалом | | | |прошиванням або | | | |іншим способом, | | | |крім вишивки | | | |товарної позиції | | | |5810 | | |
47) цифри і слово:
"5902 10 90 00|- - інші | | 8,6 | 20"
замінити цифрами і словом:
"5902 10 90 00|- - інші | | 8,3 | 20";

48) цифри і слово:
"5902 20 90 00|- - інші | | 8,6 | 20"
замінити цифрами і словом:
"5902 20 90 00|- - інші | | 8,3 | 20";
49) цифри і слова:
"5903 10 10 00|- - просочені | | 8,8 | 15 5903 10 90 00 |- - покриті або | | 8,8 | 20 |дубльовані | | | 5903 20 |- поліуретаном: | | | 5903 20 10 00 |- - просочені | | 8,8 | 20 5903 20 90 00 |- - покриті або | | 8,8 | 20 |дубльовані | | | 5903 90 |- інші: | | | 5903 90 10 00 |- - просочені | | 8,8 | 20 |- - покриті або | | | |дубльовані: | | | 5903 90 91 00 |- - - похідними | | 8,8 | 20 |целюлози або іншими | | | |пластичними | | | |матеріалами, при | | | |цьому текстильний | | | |матеріал створює | | | |лицьовий бік | | | 5903 90 99 00 |- - - інші | | 8,8 | 20"
замінити цифрами і словами:
"5903 10 10 00|- - просочені | | 8,4 | 15 5903 10 90 00 |- - покриті або | | 8,4 | 20 |дубльовані | | | 5903 20 |- поліуретаном: | | | 5903 20 10 00 |- - просочені | | 8,4 | 20 5903 20 90 00 |- - покриті або | | 8,4 | 20 |дубльовані | | | 5903 90 |- інші: | | | 5903 90 10 00 |- - просочені | | 8,4 | 20 |- - покриті або | | | |дубльовані: | | | 5903 90 91 00 |- - - похідними | | 8,4 | 20 |целюлози або іншими | | | |пластичними | | | |матеріалами, при | | | |цьому текстильний | | | |матеріал створює | | | |лицьовий бік | | | 5903 90 99 00 |- - - інші | | 8,4 | 20";
50) цифри і слова:
"5905 00 31 00|- - - невибілені | | 9,2 | 40 |[сурові] | | | 5905 00 39 00 |- - - інші | | 9,2 | 40 5905 00 50 00 |- - з джуту | | 5,0 | 40 5905 00 70 00 |- - з синтетичних | | 8,6 | 20" |або штучних волокон | | |
замінити цифрами і словами:
"5905 00 31 00|- - - невибілені | | 8,6 | 40 |[сурові] | | | 5905 00 39 00 |- - - інші | | 8,6 | 40 5905 00 50 00 |- - з джуту | | 4,5 | 40 5905 00 70 00 |- - із синтетичних | | 8,3 | 20"; |або штучних волокон | | |
51) цифри і слова:
"6001 10 00 00|- полотна | | 8,8 |15 %, але |довговорсові | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг |- полотна з | | | |нерозрізаним ворсом:| | | 6001 21 00 00 |- - з бавовни | | 8,8 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 22 00 00 |- - з штучного або | | 8,8 |15 %, але |синтетичного волокна| | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 29 |- - з іншої | | | |текстильної | | | |сировини: | | | 6001 29 10 00 |- - - з вовни або | | 8,8 |15 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 29 90 00 |- - - інші | | 8,8 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг |- інші: | | | 6001 91 |- - з бавовни: | | | 6001 91 10 00 |- - - невибілені | | 8,8 |15 %, але |[сурові] або | | |не менш |вибілені | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 91 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,8 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 91 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,8 |15 %, але |кольорів | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 91 90 00 |- - - набивні | | 8,8 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 92 |- - з синтетичного | | | |або штучного | | | |волокна: | | | 6001 92 10 00 |- - - невибілені | | 8,8 |15 %, але |[сурові] або | | |не менш |вибілені | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 92 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,8 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 92 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,8 |15 %, але |кольорів | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 92 90 00 |- - - набивні | | 8,8 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 99 |- - з іншої | | | |текстильної | | | |сировини: | | | 6001 99 10 00 |- - - з вовни або з | | 8,8 |15 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 99 90 00 |- - - інші | | 8,8 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг"
замінити цифрами і словами:
"6001 10 00 00|- полотна | | 8,4 |15 %, але |довговорсові | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг |- полотна з | | | |нерозрізаним ворсом:| | | 6001 21 00 00 |- - з бавовни | | 8,4 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 22 00 00 |- - із штучного або | | 8,4 |15 %, але |синтетичного волокна| | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 29 |- - з іншої | | | |текстильної | | | |сировини: | | | 6001 29 10 00 |- - - з вовни або | | 8,4 |15 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 29 90 00 |- - - інші | | 8,4 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг |- інші: | | | 6001 91 |- - з бавовни: | | | 6001 91 10 00 |- - - невибілені | | 8,4 |15 %, але |[сурові] або | | |не менш |вибілені | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 91 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,4 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 91 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,4 |15 %, але |кольорів | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 91 90 00 |- - - набивні | | 8,4 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 92 |- - із синтетичного | | | |або штучного | | | |волокна: | | | 6001 92 10 00 |- - - невибілені | | 8,4 |15 %, але |[сурові] або | | |не менш |вибілені | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 92 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,4 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 92 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,4 |15 %, але |кольорів | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 92 90 00 |- - - набивні | | 8,4 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 99 |- - з іншої | | | |текстильної | | | |сировини: | | | 6001 99 10 00 |- - - з вовни або з | | 8,4 |15 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6001 99 90 00 |- - - інші | | 8,4 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг";
52) цифри і слова:
"6002 10 10 00|- - з вмістом | | 8,8 |1 євро |5 мас.% або більше | | |за 1 кг" |еластомірних ниток, | | | |але без вмісту | | | |гумових ниток | | |
замінити цифрами і словами:
"6002 10 10 00|- - з вмістом | | 8,4 |1 євро |5 мас.% або більше | | |за 1 кг"; |еластомірних ниток, | | | |але без вмісту | | | |гумових ниток | | |
53) цифри і слова:
"6002 20 10 00|- - з вовни або з | | 8,8 | 20 |тонкого волосу | | | |тварин | | | |- - з синтетичних | | | |волокон: | | | 6002 20 31 00 |- - - мереживо | | 8,8 | 20 |Рашель | | | 6002 20 39 00 |- - - інше | | 8,8 | 20 6002 20 50 00 |- - з штучних | | 8,8 | 20 |волокон | | | 6002 20 70 00 |- - з бавовни | | 8,8 | 20 6002 20 90 00 |- - інші | | 8,8 | 20 6002 30 |- завширшки понад | | | |30 см з вмістом | | | |5 мас.% або більше | | | |еластомірних або | | | |гумових ниток: | | | 6002 30 10 00 |- - з вмістом | | 8,8 | 20" |5 мас.% або більше | | | |еластомірних ниток, | | | |але без вмісту | | | |гумових ниток | | |
замінити цифрами і словами:
"6002 20 10 00|- - з вовни або з | | 8,4 | 20 |тонкого волосу | | | |тварин | | | |- - із синтетичних | | | |волокон: | | | 6002 20 31 00 |- - - мереживо | | 8,4 | 20 |Рашель | | | 6002 20 39 00 |- - - інше | | 8,4 | 20 6002 20 50 00 |- - із штучних | | 8,4 | 20 |волокон | | | 6002 20 70 00 |- - з бавовни | | 8,4 | 20 6002 20 90 00 |- - інші | | 8,4 | 20 6002 30 |- завширшки понад | | | |30 см з вмістом | | | |5 мас.% або більше | | | |еластомірних або | | | |гумових ниток: | | | 6002 30 10 00 |- - з вмістом | | 8,4 | 20"; |5 мас.% або більше | | | |еластомірних ниток, | | | |але без вмісту | | | |гумових ниток | | |
54) цифри і слова:
"6002 41 00 00|- - з вовни або з | | 8,8 |15 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6002 42 |- - з бавовни: | | | 6002 42 10 00 |- - - невибілені | | 8,8 |15 %, але |[сурові] або | | |не менш |вибілені | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6002 42 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,8 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6002 42 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,8 | 20 |кольорів | | | 6002 42 90 00 |- - - набивні | | 8,8 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6002 43 |- - з синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | |- - - з синтетичних | | | |волокон: | | | 6002 43 11 00 |- - - - для гардин, | | 8,8 |2 євро за |включаючи тюлеві | | |7,5 кв. м 6002 43 19 00 |- - - - мереживо | | 8,8 | 20 |Рашель | | | |- - - - інше: | | | 6002 43 31 00 |- - - - - невибілені| | 8,8 | 20 |[сурові] або | | | |вибілені | | | 6002 43 33 00 |- - - - - | | 8,8 | 20 |пофарбовані | | | 6002 43 35 00 |- - - - - з ниток | | 8,8 | 20 |різних кольорів | | | 6002 43 39 00 |- - - - - набивні | | 8,8 | 20 |- - - з штучних | | | |волокон: | | | 6002 43 50 00 |- - - - для гардин, | | 8,8 | 20 |включаючи тюлеві | | | |- - - - інші: | | | 6002 43 91 00 |- - - - - невибілені| | 8,8 | 20 |[сурові] або | | | |вибілені | | | 6002 43 93 00 |- - - - - | | 8,8 | 20 |пофарбовані | | | 6002 43 95 00 |- - - - - з ниток | | 8,8 | 20 |різних кольорів | | | 6002 43 99 00 |- - - - - набивні | | 8,8 | 20 6002 49 00 00 |- - інші | | 8,8 | 20 |- інші: | | | 6002 91 00 00 |- - з вовни або з | | 8,8 | 20 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6002 92 |- - з бавовни: | | | 6002 92 10 00 |- - - невибілені | | 8,8 | 20 |[сурові] або | | | |вибілені | | | 6002 92 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,8 | 20 6002 92 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,8 | 20 |кольорів | | | 6002 92 90 00 |- - - набивні | | 8,8 | 20 6002 93 |- - з синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | |- - - з синтетичних | | | |волокон: | | | 6002 93 10 00 |- - - - для гардин, | | 8,8 | 20 |включаючи тюлеві | | | |- - - - інші: | | | 6002 93 31 00 |- - - - - невибілені| | 8,8 | 20 |[сурові] або | | | |вибілені | | | 6002 93 33 00 |- - - - - | | 8,8 | 20 |пофарбовані | | | 6002 93 35 00 |- - - - - з ниток | | 8,8 | 20 |різних кольорів | | | 6002 93 39 00 |- - - - - набивні | | 8,8 | 20 |- - - з штучних | | | |волокон: | | | 6002 93 91 00 |- - - - для гардин, | | 8,8 | 20 |включаючи тюлеві | | | 6002 93 99 00 |- - - - інші | | 8,8 | 20 6002 99 00 00 |- - інші | | 8,8 | 20"
замінити цифрами і словами:
"6002 41 00 00|- - з вовни або з | | 8,4 |15 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6002 42 |- - з бавовни: | | | 6002 42 10 00 |- - - невибілені | | 8,4 |15 %, але |[сурові] або | | |не менш |вибілені | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6002 42 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,4 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6002 42 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,4 | 20 |кольорів | | | 6002 42 90 00 |- - - набивні | | 8,4 |15 %, але | | | |не менш | | | |як 0,5 | | | |євро за | | | |1 кг 6002 43 |- - із синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | |- - - із синтетичних| | | |волокон: | | | 6002 43 11 00 |- - - - для гардин, | | 8,4 |2 євро за |включаючи тюлеві | | |7,5 кв. м 6002 43 19 00 |- - - - мереживо | | 8,4 | 20 |Рашель | | | |- - - - інше: | | | 6002 43 31 00 |- - - - - невибілені| | 8,4 | 20 |[сурові] або | | | |вибілені | | | 6002 43 33 00 |- - - - - | | 8,4 | 20 |пофарбовані | | | 6002 43 35 00 |- - - - - з ниток | | 8,4 | 20 |різних кольорів | | | 6002 43 39 00 |- - - - - набивні | | 8,4 | 20 |- - - із штучних | | | |волокон: | | | 6002 43 50 00 |- - - - для гардин, | | 8,4 | 20 |включаючи тюлеві | | | |- - - - інші: | | | 6002 43 91 00 |- - - - - невибілені| | 8,4 | 20 |[сурові] або | | | |вибілені | | | 6002 43 93 00 |- - - - - | | 8,4 | 20 |пофарбовані | | | 6002 43 95 00 |- - - - - з ниток | | 8,4 | 20 |різних кольорів | | | 6002 43 99 00 |- - - - - набивні | | 8,4 | 20 6002 49 00 00 |- - інші | | 8,4 | 20 |- інші: | | | 6002 91 00 00 |- - з вовни або з | | 8,4 | 20 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6002 92 |- - з бавовни: | | | 6002 92 10 00 |- - - невибілені | | 8,4 | 20 |[сурові] або | | | |вибілені | | | 6002 92 30 00 |- - - пофарбовані | | 8,4 | 20 6002 92 50 00 |- - - з ниток різних| | 8,4 | 20 |кольорів | | | 6002 92 90 00 |- - - набивні | | 8,4 | 20 6002 93 |- - із синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | |- - - із синтетичних| | | |волокон: | | | 6002 93 10 00 |- - - - для гардин, | | 8,4 | 20 |включаючи тюлеві | | | |- - - - інші: | | | 6002 93 31 00 |- - - - - невибілені| | 8,4 | 20 |[сурові] або | | | |вибілені | | | 6002 93 33 00 |- - - - - | | 8,4 | 20 |пофарбовані | | | 6002 93 35 00 |- - - - - з ниток | | 8,4 | 20 |різних кольорів | | | 6002 93 39 00 |- - - - - набивні | | 8,4 | 20 |- - - із штучних | | | |волокон: | | | 6002 93 91 00 |- - - - для гардин, | | 8,4 | 20 |включаючи тюлеві | | | 6002 93 99 00 |- - - - інші | | 8,4 | 20 6002 99 00 00 |- - інші | | 8,4 | 20";
55) цифри і слова:
"6101 10 10 00|- - пальта, | | 12,4 | 40 |дощовики, плащі та | | | |подібні вироби | | | 6101 10 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,4 | 20 |та подібні вироби | | | 6101 20 |- з бавовни: | | | 6101 20 10 00 |- - пальта, | | 12,4 | 40 |дощовики, плащі та | | | |подібні вироби | | | 6101 20 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,4 | 40 |та подібні вироби | | | 6101 30 |- з синтетичних або | | | |штучних волокон: | | | 6101 30 10 00 |- - пальта, | | 12,4 | 40 |дощовики, плащі та | | | |подібні вироби | | | 6101 30 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,4 | 40 |та подібні вироби | | | 6101 90 |- з іншої текстиль- | | | |ної сировини: | | | 6101 90 10 00 |- - пальта, | | 12,4 | 40 |дощовики, накидки та| | | |подібні вироби | | | 6101 90 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,4 | 40" |та подібні вироби | | |
замінити цифрами і словами:
"6101 10 10 00|- - пальта, | | 12,2 | 40 |дощовики, плащі та | | | |подібні вироби | | | 6101 10 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,2 | 20 |та подібні вироби | | | 6101 20 |- з бавовни: | | | 6101 20 10 00 |- - пальта, | | 12,2 | 40 |дощовики, плащі та | | | |подібні вироби | | | 6101 20 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,2 | 40 |та подібні вироби | | | 6101 30 |- із синтетичних або| | | |штучних волокон: | | | 6101 30 10 00 |- - пальта, | | 12,2 | 40 |дощовики, плащі та | | | |подібні вироби | | | 6101 30 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,2 | 40 |та подібні вироби | | | 6101 90 |- з іншої текстиль- | | | |ної сировини: | | | 6101 90 10 00 |- - пальта, | | 12,2 | 40 |дощовики, накидки та| | | |подібні вироби | | | 6101 90 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,2 | 40"; |та подібні вироби | | |
56) цифри і слова:
"6102 10 10 00|- - пальта, | | 12,4 |30 євро |дощовики, плащі та | | |за 1 шт |подібні вироби | | | 6102 10 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,4 | 40 |та подібні вироби | | | 6102 20 |- з бавовни: | | | 6102 20 10 00 |- - пальта, | | 12,4 | 40 |дощовики, плащі та | | | |подібні вироби | | | 6102 20 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,4 | 20 |та подібні вироби | | | 6102 30 |- з синтетичних або | | | |штучних волокон: | | | 6102 30 10 00 |- - пальта, | | 12,4 | 40 |дощовики, плащі та | | | |подібні вироби | | | 6102 30 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,4 | 40 |та подібні вироби | | | 6102 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6102 90 10 00 |- - пальта, | | 12,4 |30 євро |дощовики, плащі та | | |за 1 шт |подібні вироби | | | 6102 90 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,4 | 40" |та подібні вироби | | |
замінити цифрами і словами:
"6102 10 10 00|- - пальта, | | 12,2 |30 євро |дощовики, плащі та | | |за 1 шт |подібні вироби | | | 6102 10 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,2 | 40 |та подібні вироби | | | 6102 20 |- з бавовни: | | | 6102 20 10 00 |- - пальта, | | 12,2 | 40 |дощовики, плащі та | | | |подібні вироби | | | 6102 20 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,2 | 20 |та подібні вироби | | | 6102 30 |- із синтетичних або| | | |штучних волокон: | | | 6102 30 10 00 |- - пальта, | | 12,2 | 40 |дощовики, плащі та | | | |подібні вироби | | | 6102 30 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,2 | 40 |та подібні вироби | | | 6102 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6102 90 10 00 |- - пальта, | | 12,2 |30 євро |дощовики, плащі та | | |за 1 шт |подібні вироби | | | 6102 90 90 00 |- - анораки, куртки | | 12,2 | 40"; |та подібні вироби | | |
57) цифри і слова:
"6103 11 00 00|- - з вовни або | | 12,4 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6103 12 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 | 40 |волокон | | | 6103 19 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- комплекти: | | | 6103 21 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6103 22 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 | 40 | | | | 6103 23 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 | 40 |волокон | | | 6103 29 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- піджаки: | | | 6103 31 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6103 32 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 | 40 6103 33 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 | 40 |волокон | | | 6103 39 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- штани, комбінезони| | | |з бретельками, | | | |бриджі та шорти: | | | 6103 41 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 6103 41 10 00 |- - - штани та | | 12,4 | 40 |бриджі | | | 6103 41 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 20 6103 42 |- - з бавовни: | | | 6103 42 10 00 |- - - штани та | | 12,4 | 20 |бриджі | | | 6103 42 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 20 6103 43 |- - з синтетичних | | | |волокон: | | | 6103 43 10 00 |- - - штани та | | 12,4 | 20 |бриджі | | | 6103 43 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 20 6103 49 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6103 49 10 00 |- - - штани та | | 12,4 | 20 |бриджі | | | |- - - інші: | | | 6103 49 91 00 |- - - - з штучних | | 12,4 | 20 |волокон | | | 6103 49 99 00 |- - - - інші | | 12,4 | 20"
замінити цифрами і словами:
"6103 11 00 00|- - із вовни або | | 12,2 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6103 12 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 | 40 |волокон | | | 6103 19 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- комплекти: | | | 6103 21 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6103 22 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 40 | | | | 6103 23 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 | 40 |волокон | | | 6103 29 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- піджаки: | | | 6103 31 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6103 32 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 40 6103 33 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 | 40 |волокон | | | 6103 39 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- штани, комбінезони| | | |з бретельками, | | | |бриджі та шорти: | | | 6103 41 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 6103 41 10 00 |- - - штани та | | 12,2 | 40 |бриджі | | | 6103 41 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 20 6103 42 |- - з бавовни: | | | 6103 42 10 00 |- - - штани та | | 12,2 | 20 |бриджі | | | 6103 42 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 20 6103 43 |- - із синтетичних | | | |волокон: | | | 6103 43 10 00 |- - - штани та | | 12,2 | 20 |бриджі | | | 6103 43 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 20 6103 49 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6103 49 10 00 |- - - штани та | | 12,2 | 20 |бриджі | | | |- - - інші: | | | 6103 49 91 00 |- - - - із штучних | | 12,2 | 20 |волокон | | | 6103 49 99 00 |- - - - інші | | 12,2 | 20";
58) цифри і слова:
"6104 11 00 00|- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 4 євро | | | |за 1 шт 6104 12 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 | 20 6104 13 00 00 |- - з синтетичного | | 12,4 |30 %, але |волокна | | |не менш | | | |яе 4 євро | | | |за 1 шт 6104 19 00 00 |- - з інших | | 12,4 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 4 євро | | | |за 1 шт |- комплекти: | | | 6104 21 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 4 євро | | | |за 1 шт 6104 22 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 4 євро | | | |як 1 шт 6104 23 00 00 |- - з синтетичного | | 12,4 |8 євро |волокна | | |за 1 шт 6104 29 00 00 |- - з інших | | 12,4 |8 євро |текстильних | | |за 1 шт |матеріалів | | | |- жакети: | | | 6104 31 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 4 євро | | | |за 1 шт 6104 32 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6104 33 00 00 |- - з синтетичного | | 12,4 | 20 |волокна | | | 6104 39 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- сукні: | | | 6104 41 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 5 євро | | | |за 1 шт 6104 42 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6104 43 00 00 |- - з синтетичного | | 12,4 |6 євро |волокна | | |за 1 шт 6104 44 00 00 |- - з штучного | | 12,4 |6 євро |волокна | | |за 1 шт 6104 49 00 00 |- - з інших | | 12,4 |6 євро |текстильних | | |за 1 шт |матеріалів | | | |- спідниці та | | | |спідниці-штани: | | | 6104 51 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6104 52 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6104 53 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 |6 євро |волокон | | |за 1 шт 6104 59 00 00 |- - з інших | | 12,4 |6 євро |текстильних | | |за 1 шт |матеріалів | | | |- штани, комбінезони| | | |з бретельками, | | | |бриджі та шорти: | | | 6104 61 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 6104 61 10 00 |- - - штани та | | 12,4 |30 %, але |бриджі | | |не менш | | | |як 1 євро | | | |за 1 шт 6104 61 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 6104 62 |- - з бавовни: | | | 6104 62 10 00 |- - - штани та | | 12,4 |30 %, але |бриджі | | |не менш | | | |як 1 євро | | | |за 1 шт 6104 62 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 6104 63 |- - з синтетичних | | | |волокон: | | | 6104 63 10 00 |- - - штани та | | 12,4 |2 євро |бриджі | | |за 1 шт 6104 63 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 6104 69 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6104 69 10 00 |- - - штани та | | 12,4 | 40 |бриджі | | | |- - - інші: | | | 6104 69 91 00 |- - - - з штучних | | 12,4 | 40 |волокон | | | 6104 69 99 00 |- - - - з | | 12,4 | 40" |текстильних | | | |матеріалів інших | | |
замінити цифрами і словами:
"6104 11 00 00|- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 5 євро | | | |за 1 шт 6104 12 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 20 6104 13 00 00 |- - із синтетичного | | 12,2 |30 %, але |волокна | | |не менш | | | |яе 4 євро | | | |за 1 шт 6104 19 00 00 |- - з інших | | 12,2 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 4 євро | | | |за 1 шт |- комплекти: | | | 6104 21 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 4 євро | | | |за 1 шт 6104 22 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 4 євро | | | |як 1 шт 6104 23 00 00 |- - із синтетичного | | 12,2 |8 євро |волокна | | |за 1 шт 6104 29 00 00 |- - з інших | | 12,2 |8 євро |текстильних | | |за 1 шт |матеріалів | | | |- жакети: | | | 6104 31 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 4 євро | | | |за 1 шт 6104 32 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6104 33 00 00 |- - із синтетичного | | 12,2 | 20 |волокна | | | 6104 39 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- сукні: | | | 6104 41 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 5 євро | | | |за 1 шт 6104 42 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6104 43 00 00 |- - із синтетичного | | 12,2 |6 євро |волокна | | |за 1 шт 6104 44 00 00 |- - із штучного | | 12,2 |6 євро |волокна | | |за 1 шт 6104 49 00 00 |- - з інших | | 12,2 |6 євро |текстильних | | |за 1 шт |матеріалів | | | |- спідниці та | | | |спідниці-штани: | | | 6104 51 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6104 52 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6104 53 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 |6 євро |волокон | | |за 1 шт 6104 59 00 00 |- - з інших | | 12,2 |6 євро |текстильних | | |за 1 шт |матеріалів | | | |- штани, комбінезони| | | |з бретельками, | | | |бриджі та шорти: | | | 6104 61 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 6104 61 10 00 |- - - штани та | | 12,2 |30 %, але |бриджі | | |не менш | | | |як 1 євро | | | |за 1 шт 6104 61 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 6104 62 |- - з бавовни: | | | 6104 62 10 00 |- - - штани та | | 12,2 |30 %, але |бриджі | | |не менш | | | |як 1 євро | | | |за 1 шт 6104 62 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 6104 63 |- - із синтетичних | | | |волокон: | | | 6104 63 10 00 |- - - штани та | | 12,2 |2 євро |бриджі | | |за 1 шт 6104 63 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 6104 69 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6104 69 10 00 |- - - штани та | | 12,2 | 40 |бриджі | | | |- - - інші: | | | 6104 69 91 00 |- - - - з штучних | | 12,2 | 40 |волокон | | | 6104 69 99 00 |- - - - з | | 12,2 | 40"; |текстильних | | | |матеріалів інших | | |
59) цифри і слова:
"6105 10 00 00|- з бавовни | | 12,2 | 20 6105 20 |- з синтетичних або | | | |штучних волокон: | | | 6105 20 10 00 |- - з синтетичних | | 12,2 | 15 |волокон | | | 6105 20 90 00 |- - з штучних | | 12,2 |3 євро |волокон | | |за 1 шт 6105 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6105 90 10 00 |- - з вовни або | | 12,2 |4 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6105 90 90 00 |- - з текстильних | | 12,2 |4 євро |матеріалів інших | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6105 10 00 00|- з бавовни | | 12,1 | 20 6105 20 |- із синтетичних або| | | |штучних волокон: | | | 6105 20 10 00 |- - із синтетичних | | 12,1 | 15 |волокон | | | 6105 20 90 00 |- - із штучних | | 12,1 |3 євро |волокон | | |за 1 шт 6105 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6105 90 10 00 |- - з вовни або | | 12,1 |4 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6105 90 90 00 |- - з текстильних | | 12,1 |4 євро |матеріалів інших | | |за 1 шт";
60) цифри і слова:
"6106 10 00 00|- з бавовни | | 12,4 |4 євро | | | |за 1 шт 6106 20 00 00 |- з синтетичних або | | 12,4 |4 євро |штучних волокон | | |за 1 шт 6106 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6106 90 10 00 |- - з вовни або | | 12,4 |4 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6106 90 30 00 |- - з шовку або | | 12,4 |4 євро |відходів шовку | | |за 1 шт 6106 90 50 00 |- - з льону або | | 12,4 |4 євро |волокна рами | | |за 1 шт 6106 90 90 00 |- - з інших | | 12,4 |4 євро |текстильних | | |за 1 шт" |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"6106 10 00 00|- з бавовни | | 12,2 |4 євро | | | |за 1 шт 6106 20 00 00 |- із синтетичних або| | 12,2 |4 євро |штучних волокон | | |за 1 шт 6106 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6106 90 10 00 |- - з вовни або | | 12,2 |4 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6106 90 30 00 |- - з шовку або | | 12,2 |4 євро |відходів шовку | | |за 1 шт 6106 90 50 00 |- - з льону або | | 12,2 |4 євро |волокна рами | | |за 1 шт 6106 90 90 00 |- - з інших | | 12,2 |4 євро |текстильних | | |за 1 шт"; |матеріалів | | |
61) цифри і слова:
"6107 11 00 00|- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 0,3 | | | |євро за | | | |1 шт 6107 12 00 00 |- - з синтетичних | | 12,2 |4 євро |або штучних волокон | | |за 1 шт 6107 19 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 20 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- сорочки нічні та | | | |піжами: | | | 6107 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |2 євро | | | |за 1 шт 6107 22 00 00 |- - з синтетичних | | 12,2 |30 %, але |або штучних волокон | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6107 29 00 00 |- - з інших | | 12,2 |6 євро |текстильних | | |за 1 шт |матеріалів | | | |- інші: | | | 6107 91 |- - з бавовни: | | | 6107 91 10 00 |- - - з махрових | | 12,4 |30 %, але |тканин | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6107 91 90 00 |- - - інші | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6107 92 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 |6 євро |або штучних волокон | | |за 1 шт 6107 99 00 00 |- - з інших | | 12,4 |6 євро |текстильних | | |за 1 шт" |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
6107 11 00 00  - - з бавовни  12,1  30 %, але
не менш як
0,3 євро
за 1 шт  6107 12 00 00  - - із синтетичних 12,1  0,4 євро
або штучних волокон  за 1 шт
6107 19 00 00  - - з інших 12,1  20
текстильних
матеріалів    - сорочки нічні та
піжами:  6107 21 00 00  - - з бавовни  12,1  2 євро за
1 шт  6107 22 00 00  - - із синтетичних 12,1  30 %, але
або штучних волокон  не менш як
3 євро за
1 шт 6107 29 00 00  - - з інших 12,1  6 євро
текстильних за 1 шт
матеріалів     - інші: 
6107 91  - - з бавовни:  12,2  30 %, але
6107 91 10 00  - - - з махрових не менш як
тканин  3 євро за
1 шт  6107 91 90 00  - - - інші  12,2  30 %, але
не менш як
3 євро за
1 шт  6107 92 00 00  - - із синтетичних 12,2  6 євро
або штучних волокон  за 1 шт  6107 99 00 00  - - з інших 12,2  6 євро
текстильних за 1 шт";
матеріалів 
62) цифри і слова:
"6108 11 10 00|- - - з синтетичних | | 12,2 |2 євро |волокон | | |за 1 шт 6108 11 90 00 |- - - з штучних | | 12,2 |2 євро |волокон | | |за 1 шт 6108 19 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6108 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 0,4 | | | |євро за | | | |1 шт 6108 19 90 00 |- - - інші | | 12,2 |0,8 євро | | | |за 1 шт |- труси та | | | |панталони: | | | 6108 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 0,4 | | | |євро за | | | |1 шт 6108 22 00 00 |- - з синтетичних | | 12,2 |1,2 євро |або штучних волокон | | |за 1 шт 6108 29 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- сорочки нічні та | | | |піжами: | | | 6108 31 |- - з бавовни: | | | 6108 31 10 00 |- - - сорочки нічні | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 2 євро | | | |за 1 шт 6108 31 90 00 |- - - піжами | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 2 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6108 11 10 00|- - - із синтетичних| | 12,1 |2 євро |волокон | | |за 1 шт 6108 11 90 00 |- - - із штучних | | 12,1 |2 євро |волокон | | |за 1 шт 6108 19 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6108 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 0,4 | | | |євро за | | | |1 шт 6108 19 90 00 |- - - інші | | 12,1 |0,8 євро | | | |за 1 шт |- труси та | | | |панталони: | | | 6108 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 0,4 | | | |євро за | | | |1 шт 6108 22 00 00 |- - із синтетичних | | 12,1 |1,2 євро |або штучних волокон | | |за 1 шт 6108 29 00 00 |- - з інших | | 12,1 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- сорочки нічні та | | | |піжами: | | | 6108 31 |- - з бавовни: | | | 6108 31 10 00 |- - - сорочки нічні | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 2 євро | | | |за 1 шт 6108 31 90 00 |- - - піжами | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 2 євро | | | |за 1 шт";
63) цифри і слова:
"6108 32 19 00|- - - - піжами | | 12,2 |4 євро | | | |за 1 шт 6108 32 90 00 |- - - з штучних | | 12,2 |4 євро |волокон | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6108 32 19 00|- - - - піжами | | 12,1 |4 євро | | | |за 1 шт 6108 32 90 00 |- - - із штучних | | 12,1 |4 євро |волокон | | |за 1 шт";
64) цифри і слова:
"6108 91 10 00|- - - з махрових | | 12,4 |30 %, але |полотен | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6108 91 90 00 |- - - інші | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6108 92 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 |6 євро |або штучних волокон | | |за 1 шт 6108 99 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6108 99 10 00 |- - - з вовни або | | 12,4 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6108 99 90 00 |- - - з інших | | 12,4 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | 6109 |Теніски та майки, | | | |трикотажні: | | | 6109 10 00 00 |- з бавовни | | 12,2 | 20 6109 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6109 90 10 00 |- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 1,5 | | | |євро за | | | |1 шт 6109 90 30 00 |- - з синтетичних | | 12,2 | 15 |або штучних волокон | | | 6109 90 90 00 |- - інші | | 12,2 |1 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6108 91 10 00|- - - з махрових | | 12,2 |30 %, але |полотен | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6108 91 90 00 |- - - інші | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6108 92 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 |6 євро |або штучних волокон | | |за 1 шт 6108 99 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6108 99 10 00 |- - - з вовни або | | 12,2 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6108 99 90 00 |- - - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | 6109 |Теніски та майки, | | | |трикотажні: | | | 6109 10 00 00 |- з бавовни | | 12,1 | 20 6109 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6109 90 10 00 |- - з вовни або | | 12,1 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 1,5 | | | |євро за | | | |1 шт 6109 90 30 00 |- - з синтетичних | | 12,1 | 15 |або штучних волокон | | | 6109 90 90 00 |- - інші | | 12,1 |1 євро | | | |за 1 шт";
65) цифри і слова:
"6110 10 31 00|- - - - з вовни | | 12,4 | 20 |- - - - з тонкого | | | |волосу тварин: | | | 6110 10 35 00 |- - - - - з вовни | | 12,4 |30 %, але |кашемірської кози | | |не менш | | | |як 1 євро | | | |за 1 шт 6110 10 38 00 |- - - - - інші | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1 євро | | | |за 1 шт |- - - для жінок або | | | |дівчат: | | | 6110 10 91 00 |- - - - з вовни | | 12,4 | 20 |- - - - з тонкого | | | |волосу тварин: | | | 6110 10 95 00 |- - - - - з вовни | | 12,4 |30 %, але |кашемірської кози | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6110 10 98 00 |- - - - - інші | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6110 20 |- з бавовни: | | | 6110 20 10 00 |- - светри тонкі | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1 євро | | | |за 1 шт |- - інші: | | | 6110 20 91 00 |- - - для чоловіків | | 12,4 |3 євро |або хлопців | | |за 1 шт 6110 20 99 00 |- - - для жінок або | | 12,4 | 15 |дівчат | | | 6110 30 |- з синтетичних або | | | |штучних волокон: | | | 6110 30 10 00 |- - светри тонкі | | 12,2 | 15 |- - інші: | | | 6110 30 91 00 |- - - для чоловіків | | 12,4 |1 євро |або для хлопців | | |за 1 шт 6110 30 99 00 |- - - для жінок або | | 12,4 | 20 |дівчат | | | 6110 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6110 90 10 00 |- - з льону або | | 12,4 |4 євро |волокна рами | | |за 1 шт 6110 90 90 00 |- - інші | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словами:
"6110 10 31 00|- - - - з вовни | | 12,2 | 20 |- - - - з тонкого | | | |волосу тварин: | | | 6110 10 35 00 |- - - - - з вовни | | 12,2 |30 %, але |кашемірської кози | | |не менш | | | |як 1 євро | | | |за 1 шт 6110 10 38 00 |- - - - - інші | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1 євро | | | |за 1 шт |- - - для жінок або | | | |дівчат: | | | 6110 10 91 00 |- - - - з вовни | | 12,2 | 20 |- - - - з тонкого | | | |волосу тварин: | | | 6110 10 95 00 |- - - - - з вовни | | 12,2 |30 %, але |кашемірської кози | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6110 10 98 00 |- - - - - інші | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 3 євро | | | |за 1 шт 6110 20 |- з бавовни: | | | 6110 20 10 00 |- - светри тонкі | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1 євро | | | |за 1 шт |- - інші: | | | 6110 20 91 00 |- - - для чоловіків | | 12,2 |3 євро |або хлопців | | |за 1 шт 6110 20 99 00 |- - - для жінок або | | 12,2 | 15 |дівчат | | | 6110 30 |- із синтетичних або| | | |штучних волокон: | | | 6110 30 10 00 |- - светри тонкі | | 12,1 | 15 |- - інші: | | | 6110 30 91 00 |- - - для чоловіків | | 12,2 |1 євро |або хлопців | | |за 1 шт 6110 30 99 00 |- - - для жінок або | | 12,2 | 20 |дівчат | | | 6110 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6110 90 10 00 |- - з льону або | | 12,2 |4 євро |волокна рами | | |за 1 шт 6110 90 90 00 |- - інші | | 12,2 | 40";
66) цифри і слова:
"6111 10 90 00|- - інші | | 12,3 |0,8 євро | | | |за 1 шт | | | |або за | | | |1 пару"
замінити цифрами і словами:
"6111 10 90 00|- - інші | | 12,1 |0,8 євро | | | |за 1 шт | | | |або за | | | |1 пару";
67) цифри і слова:
"6111 20 90 00|- - інші | | 12,3 |0,6 євро | | | |за 1 шт | | | |або за | | | |1 пару"
замінити цифрами і словами:
"6111 20 90 00|- - інші | | 12,1 |0,6 євро | | | |за 1 шт | | | |або за | | | |1 пару";
68) цифри і слова:
"6111 30 90 00|- - інші | | 12,3 |0,8 євро | | | |за 1 шт | | | |або за | | | |1 пару 6111 90 00 00 |- з інших | | 12,3 | 40" |текстильних | | | |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"6111 30 90 00|- - інші | | 12,1 |0,8 євро | | | |за 1 шт | | | |або за | | | |1 пару 6111 90 00 00 |- з інших | | 12,1 | 40"; |текстильних | | | |матеріалів | | |
69) цифри і слова:
"6112 12 00 00|- - з синтетичних | | 12,4 |12 євро |волокон | | |за 1 шт 6112 19 00 00 |- - з інших | | 12,4 |8 євро |текстильних | | |за 1 шт |матеріалів | | | 6112 20 00 00 |- комбінезони та | | 12,4 |8 євро |комплекти лижні | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6112 12 00 00|- - із синтетичних | | 12,2 |12 євро |волокон | | |за 1 шт 6112 19 00 00 |- - з інших | | 12,2 |8 євро |текстильних | | |за 1 шт |матеріалів | | | 6112 20 00 00 |- комбінезони та | | 12,2 |8 євро |комплекти лижні | | |за 1 шт";
70) цифри і слово:
"6112 31 90 00|- - - інші | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словом:
"6112 31 90 00|- - - інші | | 12,2 | 40";
71) цифри і слово:
"6112 39 90 00|- - - інші | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словом:
"6112 39 90 00|- - - інші | | 12,2 | 40";
72) цифри і слова:
"6112 41 90 00|- - - інші | | 12,4 |3 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6112 41 90 00|- - - інші | | 12,2 |3 євро | | | |за 1 шт";
73) цифри і слова:
"6112 49 90 00|- - - інші | | 12,4 |3 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6112 49 90 00|- - - інші | | 12,2 |3 євро | | | |за 1 шт";
74) цифри і слово:
"6113 00 90 00|- інший | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словом:
"6113 00 90 00|- інший | | 12,2 | 40";
75) цифри і слова:
"6114 10 00 00|- з вовни або | | 12,4 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6114 20 00 00 |- з бавовни | | 12,4 | 40 6114 30 00 00 |- з синтетичних або | | 12,4 | 20 |штучних волокон | | | 6114 90 00 00 |- з інших | | 12,4 | 40" |текстильних | | | |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"6114 10 00 00|- з вовни або | | 12,2 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6114 20 00 00 |- з бавовни | | 12,2 | 40 6114 30 00 00 |- із синтетичних або| | 12,2 | 20 |штучних волокон | | | 6114 90 00 00 |- з інших | | 12,2 | 40"; |текстильних | | | |матеріалів | | |
76) цифри і слова:
"6115 11 00 00|- - з синтетичних | | 12,2 |0,6 євро |волокон, з лінійною | | |за 1 шт |щільністю одиночної | | | |нитки менш як | | | |67 децитексів | | | 6115 12 00 00 |- - з синтетичних | | 12,2 | 20 |волокон, з лінійною | | | |щільністю одиночної | | | |нитки 67 децитексів | | | |або більше | | | 6115 19 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6115 19 10 00 |- - - з вовни або | | 12,2 |1,6 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6115 19 90 00 |- - - інші | | 12,2 |1,6 євро | | | |за 1 шт 6115 20 |- панчохи та гольфи | | | |жіночі, з лінійною | | | |щільністю одиночної | | | |нитки менш як 67 | | | |децитексів: | | | |- - з синтетичних | | | |ниток: | | | 6115 20 11 00 |- - - гольфи | | 12,2 |0,3 євро | | | |за 1 пару 6115 20 19 00 |- - - інші | | 12,2 |0,3 євро | | | |за 1 пару 6115 20 90 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- інші: | | | 6115 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6115 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 40"
замінити цифрами і словами:
"6115 11 00 00|- - із синтетичних | | 12,1 |0,6 євро |волокон, з лінійною | | |за 1 шт |щільністю одиночної | | | |нитки менш як | | | |67 децитексів | | | 6115 12 00 00 |- - із синтетичних | | 12,1 | 20 |волокон, з лінійною | | | |щільністю одиночної | | | |нитки 67 децитексів | | | |або більше | | | 6115 19 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6115 19 10 00 |- - - з вовни або | | 12,1 |1,6 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6115 19 90 00 |- - - інші | | 12,1 |1,6 євро | | | |за 1 шт 6115 20 |- панчохи та гольфи | | | |жіночі, з лінійною | | | |щільністю одиночної | | | |нитки менш як 67 | | | |децитексів: | | | |- - із синтетичних | | | |ниток: | | | 6115 20 11 00 |- - - гольфи | | 12,1 |0,3 євро | | | |за 1 пару 6115 20 19 00 |- - - інші | | 12,1 |0,3 євро | | | |за 1 пару 6115 20 90 00 |- - з інших | | 12,1 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- інші: | | | 6115 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,1 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6115 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,1 | 40";
77) цифри і слова:
"6115 93 30 00|- - - гольфи (крім | | 12,2 |0,3 євро |панчіх лікувальних) | | |за 1 пару |- - - інші: | | | 6115 93 91 00 |- - - - панчохи | | 12,2 |2 євро |жіночі | | |за 1 пару 6115 93 99 00 |- - - - інші | | 12,2 | 20 6115 99 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40" |текстильних | | | |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"6115 93 30 00|- - - гольфи (крім | | 12,1 |0,3 євро |панчіх лікувальних) | | |за 1 пару |- - - інші: | | | 6115 93 91 00 |- - - - панчохи | | 12,1 |2 євро |жіночі | | |за 1 пару 6115 93 99 00 |- - - - інші | | 12,1 | 20 6115 99 00 00 |- - з інших | | 12,1 | 40"; |текстильних | | | |матеріалів | | |
78) цифри і слова:
"6117 10 00 00|- шалі, шарфи, | | 12,4 | 20 |хустки, кашне, | | | |мантії, вуалі, | | | |вуалетки та подібні | | | |вироби | | | 6117 20 00 00 |- краватки, | | 12,4 | 20" |краватки-метелики, | | | |краватки-шарфи | | |
замінити цифрами і словами:
"6117 10 00 00|- шалі, шарфи, | | 12,2 | 20 |хустки, кашне, | | | |мантії, вуалі, | | | |вуалетки та подібні | | | |вироби | | | 6117 20 00 00 |- краватки, | | 12,2 | 20"; |краватки-метелики, | | | |краватки-шарфи | | |
79) цифри і слова:
"6117 80 90 00|- - інші | | 12,4 | 40 6117 90 00 00 |- частини | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словами:
"6117 80 90 00|- - інші | | 12,2 | 40 6117 90 00 00 |- частини | | 12,2 | 40";
80) цифри і слова:
"6201 11 00 00|- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 12 |- - з бавовни: | | | 6201 12 10 00 |- - - масою одного | | 12,4 | 20 |виробу не більш як | | | |1 кг | | | 6201 12 90 00 |- - - масою одного | | 12,4 |30 %, але |виробу понад 1 кг | | |не менш | | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 13 |- - з синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | 6201 13 10 00 |- - - масою одного | | 12,4 |30 %, але |виробу не більш як | | |не менш |1 кг | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 13 90 00 |- - - масою одного | | 12,4 |30 %, але |виробу понад 1 кг | | |не менш | | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 19 00 00 |- - з інших | | 12,4 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 8 євро |- інші: | | |за 1 шт 6201 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 93 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 |30 %, але |або штучних волокон | | |не менш | | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 99 00 00 |- - з інших | | 12,4 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 8 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6201 11 00 00|- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 12 |- - з бавовни: | | | 6201 12 10 00 |- - - масою одного | | 12,2 | 20 |виробу не більш як | | | |1 кг | | | 6201 12 90 00 |- - - масою одного | | 12,2 |30 %, але |виробу понад 1 кг | | |не менш | | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 13 |- - із синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | 6201 13 10 00 |- - - масою одного | | 12,2 |30 %, але |виробу не більш як | | |не менш |1 кг | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 13 90 00 |- - - масою одного | | 12,2 |30 %, але |виробу понад 1 кг | | |не менш | | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 19 00 00 |- - з інших | | 12,2 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 8 євро |- інші: | | |за 1 шт 6201 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 93 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 |30 %, але |або штучних волокон | | |не менш | | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6201 99 00 00 |- - з інших | | 12,2 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 8 євро | | | |за 1 шт";
81) цифри і слова:
"6202 11 00 00|- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 12 |- - з бавовни: | | | 6202 12 10 00 |- - - масою одного | | 12,4 |30 %, але |виробу не більш як | | |не менш |1 кг | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 12 90 00 |- - - масою одного | | 12,4 | 20 |виробу понад 1 кг | | | 6202 13 |- - з синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | 6202 13 10 00 |- - - масою одного | | 12,4 | 20 |виробу не більш як | | | |1 кг | | | 6202 13 90 00 |- - - масою одного | | 12,4 |30 %, але |виробу понад 1 кг | | |не менш | | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 19 00 00 |- - з інших | | 12,4 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 7 євро | | | |за 1 шт |- інші: | | | 6202 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 93 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 |30 %, але |або штучних волокон | | |не менш | | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 99 00 00 |- - з інших | | 12,4 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 7 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6202 11 00 00|- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 12 |- - з бавовни: | | | 6202 12 10 00 |- - - масою одного | | 12,2 |30 %, але |виробу не більш як | | |не менш |1 кг | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 12 90 00 |- - - масою одного | | 12,2 | 20 |виробу понад 1 кг | | | 6202 13 |- - із синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | 6202 13 10 00 |- - - масою одного | | 12,2 | 20 |виробу не більш як | | | |1 кг | | | 6202 13 90 00 |- - - масою одного | | 12,2 |30 %, але |виробу понад 1 кг | | |не менш | | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 19 00 00 |- - з інших | | 12,2 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 7 євро | | | |за 1 шт |- інші: | | | 6202 91 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 92 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 93 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 |30 %, але |або штучних волокон | | |не менш | | | |як 7 євро | | | |за 1 шт 6202 99 00 00 |- - з інших | | 12,2 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 7 євро | | | |за 1 шт";
82) цифри і слова:
"6203 11 00 00|- - з вовни або | | 12,4 | 20 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6203 12 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 |16 євро |волокон | | |за 1 шт 6203 19 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6203 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6203 19 30 00 |- - - з штучних | | 12,4 |16 євро |волокон | | |за 1 шт 6203 19 90 00 |- - - інші | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт |- комплекти: | | | 6203 21 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |16 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6203 22 |- - з бавовни: | | | 6203 22 10 00 |- - - робочі | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6203 22 80 00 |- - - інші | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6203 23 |- - з синтетичних | | | |волокон: | | | 6203 23 10 00 |- - - робочі | | 12,4 |14 євро | | | |за 1 шт 6203 23 80 00 |- - - інші | | 12,4 |14 євро | | | |за 1 шт 6203 29 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - - з штучних | | | |волокон: | | | 6203 29 11 00 |- - - - робочі | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6203 29 18 00 |- - - - інші | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6203 29 90 00 |- - - інші | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт |- піджаки: | | | 6203 31 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |6 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6203 32 |- - з бавовни: | | | 6203 32 10 00 |- - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 32 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 33 |- - з синтетичних | | | |волокон: | | | 6203 33 10 00 |- - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 33 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 39 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - - з штучних | | | |волокон: | | | 6203 39 11 00 |- - - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 39 19 00 |- - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 39 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт |- штани, | | | |комбінезони з | | | |бретельками, бриджі | | | |та шорти: | | | 6203 41 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 6203 41 10 00 |- - - штани та | | 12,4 | 20 |бриджі | | | 6203 41 30 00 |- - - комбінезони з | | 12,4 |6 євро |бретельками | | |за 1 шт 6203 41 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 42 |- - з бавовни: | | | |- - - штани та | | | |бриджі: | | | 6203 42 11 00 |- - - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт |- - - - інші: | | | 6203 42 31 00 |- - - - - з | | 12,4 |6 євро |джинсової тканини | | |за 1 шт 6203 42 33 00 |- - - - - з велюру | | 12,4 |6 євро |та плюшу з | | |за 1 шт |розрізаним ворсом | | | 6203 42 35 00 |- - - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт |- - - комбінезони з | | | |бретельками: | | | 6203 42 51 00 |- - - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 42 59 00 |- - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 42 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 43 |- - з синтетичних | | | |волокон: | | | |- - - штани та | | | |бриджі: | | | 6203 43 11 00 |- - - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 43 19 00 |- - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт |- - - комбінезони з | | | |бретельками: | | | 6203 43 31 00 |- - - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 43 39 00 |- - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 43 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 49 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - - з штучних | | | |волокон: | | | |- - - - штани та | | | |бриджі: | | | 6203 49 11 00 |- - - - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 49 19 00 |- - - - - інші | | 12,4 | 20 |- - - - комбінезони | | | |з бретельками: | | | 6203 49 31 00 |- - - - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 49 39 00 |- - - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 49 50 00 |- - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 49 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6203 11 00 00|- - з вовни або | | 12,2 | 20 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6203 12 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 |16 євро |волокон | | |за 1 шт 6203 19 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6203 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6203 19 30 00 |- - - із штучних | | 12,2 |16 євро |волокон | | |за 1 шт 6203 19 90 00 |- - - інші | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт |- комплекти: | | | 6203 21 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |16 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6203 22 |- - з бавовни: | | | 6203 22 10 00 |- - - робочі | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6203 22 80 00 |- - - інші | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6203 23 |- - із синтетичних | | | |волокон: | | | 6203 23 10 00 |- - - робочі | | 12,2 |14 євро | | | |за 1 шт 6203 23 80 00 |- - - інші | | 12,2 |14 євро | | | |за 1 шт 6203 29 |- - із інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - - із штучних | | | |волокон: | | | 6203 29 11 00 |- - - - робочі | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6203 29 18 00 |- - - - інші | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6203 29 90 00 |- - - інші | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт |- піджаки: | | | 6203 31 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |6 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6203 32 |- - з бавовни: | | | 6203 32 10 00 |- - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 32 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 33 |- - із синтетичних | | | |волокон: | | | 6203 33 10 00 |- - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 33 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 39 |- - із інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - - із штучних | | | |волокон: | | | 6203 39 11 00 |- - - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 39 19 00 |- - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 39 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт |- штани, | | | |комбінезони з | | | |бретельками, бриджі | | | |та шорти: | | | 6203 41 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 6203 41 10 00 |- - - штани та | | 12,2 | 20 |бриджі | | | 6203 41 30 00 |- - - комбінезони з | | 12,2 |6 євро |бретельками | | |за 1 шт 6203 41 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 42 |- - з бавовни: | | | |- - - штани та | | | |бриджі: | | | 6203 42 11 00 |- - - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт |- - - - інші: | | | 6203 42 31 00 |- - - - - з | | 12,2 |6 євро |джинсової тканини | | |за 1 шт 6203 42 33 00 |- - - - - з велюру | | 12,2 |6 євро |та плюшу з | | |за 1 шт |розрізаним ворсом | | | 6203 42 35 00 |- - - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт |- - - комбінезони з | | | |бретельками: | | | 6203 42 51 00 |- - - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 42 59 00 |- - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 42 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 43 |- - із синтетичних | | | |волокон: | | | |- - - штани та | | | |бриджі: | | | 6203 43 11 00 |- - - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 43 19 00 |- - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт |- - - комбінезони з | | | |бретельками: | | | 6203 43 31 00 |- - - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 43 39 00 |- - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 43 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 49 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - - із штучних | | | |волокон: | | | |- - - - штани та | | | |бриджі: | | | 6203 49 11 00 |- - - - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 49 19 00 |- - - - - інші | | 12,2 | 20 |- - - - комбінезони | | | |з бретельками: | | | 6203 49 31 00 |- - - - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 49 39 00 |- - - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 49 50 00 |- - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6203 49 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт";
83) цифри і слова:
"6204 11 00 00|- - з вовни або | | 12,4 |16 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6204 12 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 13 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 |30 %, але |волокон | | |не менш | | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6204 19 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6204 19 10 00 |- - - з штучних | | 12,4 |14 євро |волокон | | |за 1 шт 6204 19 90 00 |- - - інші | | 12,4 |14 євро | | | |за 1 шт |- комплекти: | | | 6204 21 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |16 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6204 22 |- - з бавовни: | | | 6204 22 10 00 |- - - робочі | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 22 80 00 |- - - інші | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 23 |- - з синтетичних | | | |волокон: | | | 6204 23 10 00 |- - - робочі | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 23 80 00 |- - - інші | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 29 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - - з штучних | | | |волокон: | | | 6204 29 11 00 |- - - - робочі | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 29 18 00 |- - - - інші | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 29 90 00 |- - - інші | | 12,4 |16 євро | | | |за 1 шт |- жакети: | | | 6204 31 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 | 20 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6204 32 |- - з бавовни: | | | 6204 32 10 00 |- - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 32 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 33 |- - з синтетичних | | | |волокон: | | | 6204 33 10 00 |- - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 33 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 39 |- - - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - з штучних | | | |волокон: | | | 6204 39 11 00 |- - - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 39 19 00 |- - - - інші | | 12,4 | 20 6204 39 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт |- сукні: | | | 6204 41 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |6 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6204 42 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 | 20 6204 43 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 | 20 |волокон | | | 6204 44 00 00 |- - з штучних | | 12,4 |6 євро |волокон | | |за 1 шт 6204 49 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6204 49 10 00 |- - - з шовку або | | 12,4 |6 євро |відходів шовку | | |за 1 шт 6204 49 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт |- спідниці та | | | |спідниці-штани: | | | 6204 51 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 |4 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6204 52 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 |4 євро | | | |за 1 шт 6204 53 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 |4 євро |волокон | | |за 1 шт 6204 59 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6204 59 10 00 |- - - з штучних | | 12,4 | 40 |волокон | | | 6204 59 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 |- штани, | | | |комбінезони з | | | |бретельками, | | | |бриджі та шорти: | | | 6204 61 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 6204 61 10 00 |- - - штани та | | 12,4 |6 євро |бриджі | | |за 1 шт 6204 61 80 00 |- - - комбінезони з | | 12,4 |6 євро |бретельками | | |за 1 шт 6204 61 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 62 |- - з бавовни: | | | |- - - штани та | | | |бриджі: | | | 6204 62 11 00 |- - - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт |- - - - інші: | | | 6204 62 31 00 |- - - - - з | | 12,4 |6 євро |джинсової тканини | | |за 1 шт 6204 62 33 00 |- - - - - з велюру | | 12,4 |6 євро |та плюшу з | | |за 1 шт |розрізаним ворсом | | | 6204 62 39 00 |- - - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт |- - - комбінезони з | | | |бретельками: | | | 6204 62 51 00 |- - - - робочі | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 62 59 00 |- - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 62 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 63 |- - з синтетичних | | | |волокон: | | | |- - - штани та | | | |бриджі: | | | 6204 63 11 00 |- - - - робочі | | 12,4 | 40 6204 63 18 00 |- - - - інші | | 12,4 | 40 |- - - комбінезони з | | | |бретельками: | | | 6204 63 31 00 |- - - - робочі | | 12,4 | 40 6204 63 39 00 |- - - - інші | | 12,4 | 40 6204 63 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словами:
"6204 11 00 00|- - з вовни або | | 12,2 |16 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6204 12 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 13 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 |30 %, але |волокон | | |не менш | | | |як 8 євро | | | |за 1 шт 6204 19 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6204 19 10 00 |- - - із штучних | | 12,2 |14 євро |волокон | | |за 1 шт 6204 19 90 00 |- - - інші | | 12,2 |14 євро | | | |за 1 шт |- комплекти: | | | 6204 21 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |16 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6204 22 |- - з бавовни: | | | 6204 22 10 00 |- - - робочі | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 22 80 00 |- - - інші | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 23 |- - із синтетичних | | | |волокон: | | | 6204 23 10 00 |- - - робочі | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 23 80 00 |- - - інші | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 29 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - - із штучних | | | |волокон: | | | 6204 29 11 00 |- - - - робочі | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 29 18 00 |- - - - інші | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт 6204 29 90 00 |- - - інші | | 12,2 |16 євро | | | |за 1 шт |- жакети: | | | 6204 31 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 | 20 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6204 32 |- - з бавовни: | | | 6204 32 10 00 |- - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 32 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 33 |- - із синтетичних | | | |волокон: | | | 6204 33 10 00 |- - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 33 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 39 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | |- - - із штучних | | | |волокон: | | | 6204 39 11 00 |- - - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 39 19 00 |- - - - інші | | 12,2 | 20 6204 39 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт |- сукні: | | | 6204 41 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |6 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6204 42 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 20 6204 43 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 | 20 |волокон | | | 6204 44 00 00 |- - із штучних | | 12,2 |6 євро |волокон | | |за 1 шт 6204 49 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6204 49 10 00 |- - - з шовку або | | 12,2 |6 євро |відходів шовку | | |за 1 шт 6204 49 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт |- спідниці та | | | |спідниці-штани: | | | 6204 51 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 |4 євро |тонкого волосу | | |за 1 шт |тварин | | | 6204 52 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |4 євро | | | |за 1 шт 6204 53 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 |4 євро |волокон | | |за 1 шт 6204 59 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6204 59 10 00 |- - - із штучних | | 12,2 | 40 |волокон | | | 6204 59 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 |- штани, | | | |комбінезони з | | | |бретельками, | | | |бриджі та шорти: | | | 6204 61 |- - з вовни або | | | |тонкого волосу | | | |тварин: | | | 6204 61 10 00 |- - - штани та | | 12,2 |6 євро |бриджі | | |за 1 шт 6204 61 80 00 |- - - комбінезони з | | 12,2 |6 євро |бретельками | | |за 1 шт 6204 61 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 62 |- - з бавовни: | | | |- - - штани та | | | |бриджі: | | | 6204 62 11 00 |- - - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт |- - - - інші: | | | 6204 62 31 00 |- - - - - з | | 12,2 |6 євро |джинсової тканини | | |за 1 шт 6204 62 33 00 |- - - - - з велюру | | 12,2 |6 євро |та плюшу з | | |за 1 шт |розрізаним ворсом | | | 6204 62 39 00 |- - - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт |- - - комбінезони з | | | |бретельками: | | | 6204 62 51 00 |- - - - робочі | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 62 59 00 |- - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 62 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 63 |- - із синтетичних | | | |волокон: | | | |- - - штани та | | | |бриджі: | | | 6204 63 11 00 |- - - - робочі | | 12,2 | 40 6204 63 18 00 |- - - - інші | | 12,2 | 40 |- - - комбінезони з | | | |бретельками: | | | 6204 63 31 00 |- - - - робочі | | 12,2 | 40 6204 63 39 00 |- - - - інші | | 12,2 | 40 6204 63 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40";
84) цифри і слова:
"6204 69 18 00|- - - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6204 69 18 00|- - - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт";
85) цифри і слова:
"6204 69 39 00|- - - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 69 50 00 |- - - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 69 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6204 69 39 00|- - - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 69 50 00 |- - - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт 6204 69 90 00 |- - - інші | | 12,2 |6 євро | | | |за 1 шт";
86) цифри і слова:
"6205 10 00 00|- з вовни або з | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 0,6 | | | |євро за | | | |1 шт 6205 20 00 00 |- з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 0,6 | | | |євро за | | | |1 шт 6205 30 00 00 |- з синтетичних або | | 12,2 |30 %, але |штучних волокон | | |не менш | | | |як 0,6 | | | |євро за | | | |1 шт 6205 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6205 90 10 00 |- - з льону або | | 12,2 |30 %, але |волокна рами | | |не менш | | | |як 0,6 | | | |євро за | | | |1 шт 6205 90 90 00 |- - інші | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 0,6 | | | |євро за | | | |1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6205 10 00 00|- з вовни або | | 12,1 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 0,6 | | | |євро за | | | |1 шт 6205 20 00 00 |- з бавовни | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 0,6 | | | |євро за | | | |1 шт 6205 30 00 00 |- із синтетичних або| | 12,1 |30 %, але |штучних волокон | | |не менш | | | |як 0,6 | | | |євро за | | | |1 шт 6205 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6205 90 10 00 |- - з льону або | | 12,1 |30 %, але |волокна рами | | |не менш | | | |як 0,6 | | | |євро за | | | |1 шт 6205 90 90 00 |- - інші | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 0,6 | | | |євро за | | | |1 шт";
87) цифри і слова:
"6206 10 00 00|- з шовку або | | 12,4 |30 %, але |відходів шовку | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6206 20 00 00 |- з вовни або | | 12,4 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6206 30 00 00 |- з бавовни | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6206 40 00 00 |- з синтетичних або | | 12,4 |30 %, але |з штучних волокон | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6206 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6206 90 10 00 |- - з льону або | | 12,4 |30 %, але |волокна рами | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6206 90 90 00 |- - інші | | 12,4 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6206 10 00 00|- з шовку або | | 12,2 |30 %, але |відходів шовку | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6206 20 00 00 |- з вовни або | | 12,2 |30 %, але |тонкого волосу | | |не менш |тварин | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6206 30 00 00 |- з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6206 40 00 00 |- із синтетичних або| | 12,2 |30 %, але |штучних волокон | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6206 90 |- з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6206 90 10 00 |- - з льону або | | 12,2 |30 %, але |волокна рами | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6206 90 90 00 |- - інші | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт";
88) цифри і слова:
"6207 11 00 00|- - з бавовни | | 12,2 | 40 6207 19 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- сорочки нічні та | | | |піжами: | | | 6207 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 40 6207 22 00 00 |- - з синтетичних | | 12,2 | 40 |або штучних волокон | | | 6207 29 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- інші: | | | 6207 91 |- - з бавовни: | | | 6207 91 10 00 |- - - халати | | 12,4 | 40 |купальні, домашні та| | | |аналогічні вироби з | | | |тканин махрового | | | |типу | | | 6207 91 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 6207 92 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 | 40 |або штучних волокон | | | 6207 99 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40" |текстильних | | | |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"6207 11 00 00|- - з бавовни | | 12,1 | 40 6207 19 00 00 |- - з інших | | 12,1 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- сорочки нічні та | | | |піжами: | | | 6207 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,1 | 40 6207 22 00 00 |- - із синтетичних | | 12,1 | 40 |або штучних волокон | | | 6207 29 00 00 |- - з інших | | 12,1 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- інші: | | | 6207 91 |- - з бавовни: | | | 6207 91 10 00 |- - - халати | | 12,2 | 40 |купальні, домашні та| | | |аналогічні вироби з | | | |тканин махрового | | | |типу | | | 6207 91 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 6207 92 00 00 |- - із синтетичних | | 12,2 | 40 |або штучних волокон | | | 6207 99 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40"; |текстильних | | | |матеріалів | | |
89) цифри і слова:
"6208 11 00 00|- - з синтетичних | | 12,2 | 40 |або штучних волокон | | | 6208 19 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6208 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12,2 | 40 6208 19 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 |- сорочки нічні та | | | |піжами: | | | 6208 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 40 6208 22 00 00 |- - з синтетичних | | 12,2 | 40 |або штучних волокон | | | 6208 29 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- інші: | | | 6208 91 |- - з бавовни: | | | |- - - пеньюари, | | | |халати купальні, | | | |домашні та подібні | | | |вироби: | | | 6208 91 11 00 |- - - - з тканин | | 12,4 | 40 |махрового типу | | | 6208 91 19 00 |- - - - інші | | 12,4 | 40 6208 91 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 6208 92 |- - з синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | 6208 92 10 00 |- - - пеньюари, | | 12,4 | 40 |халати купальні, | | | |домашні та подібні | | | |вироби | | | 6208 92 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 6208 99 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40" |текстильних | | | |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"6208 11 00 00|- - із синтетичних | | 12,1 | 40 |або штучних волокон | | | 6208 19 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6208 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12,1 | 40 6208 19 90 00 |- - - інші | | 12,1 | 40 |- сорочки нічні та | | | |піжами: | | | 6208 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,1 | 40 6208 22 00 00 |- - із синтетичних | | 12,1 | 40 |або штучних волокон | | | 6208 29 00 00 |- - з інших | | 12,1 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- інші: | | | 6208 91 |- - з бавовни: | | | |- - - пеньюари, | | | |халати купальні, | | | |домашні та подібні | | | |вироби: | | | 6208 91 11 00 |- - - - з тканин | | 12,2 | 40 |махрового типу | | | 6208 91 19 00 |- - - - інші | | 12,2 | 40 6208 91 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 6208 92 |- - із синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | 6208 92 10 00 |- - - пеньюари, | | 12,2 | 40 |халати купальні, | | | |домашні та подібні | | | |вироби | | | 6208 92 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 6208 99 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40"; |текстильних | | | |матеріалів | | |
90) цифри і слова:
"6210 10 91 00|- - - в стерильних | | 12,4 | 40 |упаковках | | | 6210 10 99 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 6210 20 00 00 |- одяг інший, | | 12,4 | 40 |подібний наведеному | | | |у підпозиціях | | | |6201 11-6201 19 | | | 6210 30 00 00 |- одяг інший, | | 12,4 | 40 |подібний наведеному | | | |у підпозиціях | | | |6202 11-6202 19 | | | 6210 40 00 00 |- одяг інший для | | 12,4 | 40 |чоловіків або | | | |хлопців | | | 6210 50 00 00 |- одяг інший для | | 12,4 | 40" |жінок або дівчат | | |
замінити цифрами і словами:
"6210 10 91 00|- - - в стерильних | | 12,2 | 40 |упаковках | | | 6210 10 99 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 6210 20 00 00 |- одяг інший, | | 12,2 | 40 |подібний наведеному | | | |у підпозиціях | | | |6201 11-6201 19 | | | 6210 30 00 00 |- одяг інший, | | 12,2 | 40 |подібний наведеному | | | |у підпозиціях | | | |6202 11-6202 19 | | | 6210 40 00 00 |- одяг інший для | | 12,2 | 40 |чоловіків або | | | |хлопців | | | 6210 50 00 00 |- одяг інший для | | 12,2 | 40"; |жінок або дівчат | | |
91) цифри і слова:
"6211 11 00 00|- - для чоловіків | | 12,4 | 40 |або хлопців | | | 6211 12 00 00 |- - для жінок або | | 12,4 | 40 |дівчат | | | 6211 20 00 00 |- комбінезони та | | 12,4 | 40 |комплекти лижні | | | |- одяг інший для | | | |чоловіків або | | | |хлопців: | | | 6211 31 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6211 32 |- - з бавовни: | | | 6211 32 10 00 |- - - одяг робочий | | 12,4 | 40 |- - - одяг | | | |спортивний з | | | |підкладкою: | | | 6211 32 31 00 |- - - - верх якого | | 12,4 | 40 |виконано з тієї | | | |самої тканини | | | |- - - - інші: | | | 6211 32 41 00 |- - - - - верхні | | 12,4 | 40 |частини | | | 6211 32 42 00 |- - - - - нижні | | 12,4 | 40 |частини | | | 6211 32 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 6211 33 |- - з синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | 6211 33 10 00 |- - - одяг робочий | | 12,4 | 40 |- - - одяг | | | |спортивний з | | | |підкладкою: | | | 6211 33 31 00 |- - - - верх якого | | 12,4 | 40 |виконано з тієї | | | |самої тканини | | | |- - - - інші: | | | 6211 33 41 00 |- - - - - верхні | | 12,4 | 40 |частини | | | 6211 33 42 00 |- - - - - нижні | | 12,4 | 40 |частини | | | 6211 33 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 6211 39 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- одяг інший для | | | |жінок або дівчат: | | | 6211 41 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6211 42 |- - з бавовни: | | | 6211 42 10 00 |- - - фартухи, | | 12,4 | 40 |халати та інший | | | |робочий одяг | | | |- - - одяг | | | |спортивний з | | | |підкладкою: | | | 6211 42 31 00 |- - - - верх якого | | 12,4 | 40 |виконано з тієї | | | |самої тканини | | | |- - - - інші: | | | 6211 42 41 00 |- - - - - верхні | | 12,4 | 40 |частини | | | 6211 42 42 00 |- - - - - нижні | | 12,4 | 40 |частини | | | 6211 42 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 6211 43 |- - з синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | 6211 43 10 00 |- - - фартухи, | | 12,4 | 40 |халати та інший | | | |робочий одяг | | | |- - - одяг | | | |спортивний з | | | |підкладкою: | | | 6211 43 31 00 |- - - - верх якого | | 12,4 | 40 |виконано з тієї | | | |самої тканини | | | |- - - - інші: | | | 6211 43 41 00 |- - - - - верхні | | 12,4 | 40 |частини | | | 6211 43 42 00 |- - - - - нижні | | 12,4 | 40 |частини | | | 6211 43 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 6211 49 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40" |текстильних | | | |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"6211 11 00 00|- - для чоловіків | | 12,2 | 40 |або хлопців | | | 6211 12 00 00 |- - для жінок або | | 12,2 | 40 |дівчат | | | 6211 20 00 00 |- комбінезони та | | 12,2 | 40 |комплекти лижні | | | |- одяг інший для | | | |чоловіків або | | | |хлопців: | | | 6211 31 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6211 32 |- - з бавовни: | | | 6211 32 10 00 |- - - одяг робочий | | 12,2 | 40 |- - - одяг | | | |спортивний з | | | |підкладкою: | | | 6211 32 31 00 |- - - - верх якого | | 12,2 | 40 |виконано з тієї | | | |самої тканини | | | |- - - - інші: | | | 6211 32 41 00 |- - - - - верхні | | 12,2 | 40 |частини | | | 6211 32 42 00 |- - - - - нижні | | 12,2 | 40 |частини | | | 6211 32 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 6211 33 |- - із синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | 6211 33 10 00 |- - - одяг робочий | | 12,2 | 40 |- - - одяг | | | |спортивний з | | | |підкладкою: | | | 6211 33 31 00 |- - - - верх якого | | 12,2 | 40 |виконано з тієї | | | |самої тканини | | | |- - - - інші: | | | 6211 33 41 00 |- - - - - верхні | | 12,2 | 40 |частини | | | 6211 33 42 00 |- - - - - нижні | | 12,2 | 40 |частини | | | 6211 33 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 6211 39 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- одяг інший для | | | |жінок або дівчат: | | | 6211 41 00 00 |- - з вовни або | | 12,2 | 40 |тонкого волосу | | | |тварин | | | 6211 42 |- - з бавовни: | | | 6211 42 10 00 |- - - фартухи, | | 12,2 | 40 |халати та інший | | | |робочий одяг | | | |- - - одяг | | | |спортивний з | | | |підкладкою: | | | 6211 42 31 00 |- - - - верх якого | | 12,2 | 40 |виконано з тієї | | | |самої тканини | | | |- - - - інші: | | | 6211 42 41 00 |- - - - - верхні | | 12,2 | 40 |частини | | | 6211 42 42 00 |- - - - - нижні | | 12,2 | 40 |частини | | | 6211 42 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 6211 43 |- - із синтетичних | | | |або штучних | | | |волокон: | | | 6211 43 10 00 |- - - фартухи, | | 12,2 | 40 |халати та інший | | | |робочий одяг | | | |- - - одяг | | | |спортивний з | | | |підкладкою: | | | 6211 43 31 00 |- - - - верх якого | | 12,2 | 40 |виконано з тієї | | | |самої тканини | | | |- - - - інші: | | | 6211 43 41 00 |- - - - - верхні | | 12,2 | 40 |частини | | | 6211 43 42 00 |- - - - - нижні | | 12,2 | 40 |частини | | | 6211 43 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 6211 49 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40"; |текстильних | | | |матеріалів | | |
92) цифри і слово:
"6217 90 00 00|- частини | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словом:
"6217 90 00 00|- частини | | 12,2 | 40";
93) цифри і слова:
"6301 20 91 00|- - - повністю з | | 12,4 | 40 |вовни або тонкого | | | |волосу тварин | | | 6301 20 99 00 |- - - інші | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словами:
"6301 20 91 00|- - - повністю з | | 12,2 | 40 |вовни або тонкого | | | |волосу тварин | | | 6301 20 99 00 |- - - інші | | 12,2 | 40";
94) цифри і слово:
"6301 40 90 00|- - інші | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словом:
"6301 40 90 00|- - інші | | 12,2 | 40";
95) цифри і слово:
"6301 90 90 00|- - інші | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словом:
"6301 90 90 00|- - інші | | 12,2 | 40";
96) цифри і слова:
"6302 21 00 00|- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 21 00 00|- - з бавовни | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт";
97) цифри і слова:
"6302 22 90 00|- - - інша | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 29 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6302 29 10 00 |- - - з льону або | | 12,2 |30 %, але |волокна рами | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 22 90 00|- - - інша | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 29 |- - з інших | | | |текстильних | | | |матеріалів: | | | 6302 29 10 00 |- - - з льону або | | 12,1 |30 %, але |волокна рами | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт";
98) цифри і слова:
"6302 31 10 00|- - - змішаної з | | 12,2 |30 %, але |льоном | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 31 90 00 |- - - інша | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 31 10 00|- - - змішаної з | | 12,1 |30 %, але |льоном | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 31 90 00 |- - - інша | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт";
99) цифри і слова:
"6302 39 30 00|- - - з волокна рами| | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 39 90 00 |- - - інша | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 39 30 00|- - - з волокна рами| | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 39 90 00 |- - - інша | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт";
100) цифри і слова:
"6302 51 10 00|- - - змішаної з | | 12,2 |30 %, але |льоном | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 51 90 00 |- - - інша | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш як | | | |1,8 євро | | | |за 1 шт 6302 52 00 00 |- - з льону | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 51 10 00|- - - змішаної з | | 12,1 |30 %, але |льоном | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 51 90 00 |- - - інша | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш як | | | |1,8 євро | | | |за 1 шт 6302 52 00 00 |- - з льону | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт";
101) цифри і слова:
"6302 53 90 00|- - - інша | | 12,2 | 20 6302 59 00 00 |- - з інших | | 12,2 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |за 1 шт 6302 60 00 00 |- білизна туалетна | | 12,2 |30%, але |або білизна кухонна | | |не менш |з махрових тканин, | | |як 1,8 |бавовняна | | |євро за | | | |1 шт |- інша: | | | 6302 91 |- - з бавовни: | | | 6302 91 10 00 |- - - змішаної з | | 12,2 |30 %, але |льоном | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 91 90 00 |- - - інша | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 92 00 00 |- - з льону | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 53 90 00|- - - інша | | 12,1 | 20 6302 59 00 00 |- - з інших | | 12,1 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |за 1 шт 6302 60 00 00 |- білизна туалетна | | 12,1 |30%, але |або білизна кухонна | | |не менш |з махрових тканин, | | |як 1,8 |бавовняна | | |євро за | | | |1 шт |- інша: | | | 6302 91 |- - з бавовни: | | | 6302 91 10 00 |- - - змішаної з | | 12,1 |30 %, але |льоном | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 91 90 00 |- - - інша | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 92 00 00 |- - з льону | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |за 1 шт";
102) цифри і слова:
"6302 93 90 00|- - - інша | | 12,2 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 99 00 00 |- - з інших | | 12,2 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 93 90 00|- - - інша | | 12,1 |30 %, але | | | |не менш | | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт 6302 99 00 00 |- - з інших | | 12,1 |30 %, але |текстильних | | |не менш |матеріалів | | |як 1,8 | | | |євро за | | | |1 шт";
103) цифри і слова:
"6303 91 00 00|- - з бавовни | | 12,2 |5 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6303 91 00 00|- - з бавовни | | 12,1 |5 євро | | | |за 1 шт";
104) цифри і слова:
"6303 92 90 00|- - - інші | | 12,2 |5 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6303 92 90 00|- - - інші | | 12,1 |5 євро | | | |за 1 шт";
105) цифри і слова:
"6303 99 90 00|- - - інші | | 12,2 |5 євро | | | |за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6303 99 90 00|- - - інші | | 12,1 |5 євро | | | |за 1 шт";
106) цифри і слова:
"6304 19 10 00|- - - з бавовни | | 12,2 | 40 6304 19 30 00 |- - - з льону або | | 12,2 | 40 |волокна рами | | | 6304 19 90 00 |- - - з інших | | 12,2 | 40" |текстильних | | | |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"6304 19 10 00|- - - з бавовни | | 12,1 | 40 6304 19 30 00 |- - - з льону або | | 12,1 | 40 |волокна рами | | | 6304 19 90 00 |- - - з інших | | 12,1 | 40"; |текстильних | | | |матеріалів | | |
107) цифри і слова:
"6304 92 00 00|- - крім | | 12,2 | 40 |трикотажних, з | | | |бавовни | | | 6304 93 00 00 |- - крім | | 12,2 | 20 |трикотажних, з | | | |синтетичних волокон | | | 6304 99 00 00 |- - крім | | 12,2 | 40" |трикотажних, з | | | |інших текстильних | | | |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"6304 92 00 00|- - крім | | 12,1 | 40 |трикотажних, з | | | |бавовни | | | 6304 93 00 00 |- - крім | | 12,1 | 20 |трикотажних, із | | | |синтетичних волокон | | | 6304 99 00 00 |- - крім | | 12,1 | 40"; |трикотажних, з | | | |інших текстильних | | | |матеріалів | | |
108) цифри і слова:
"6305 10 10 00|- - що | | 2,7 | 20 |використовувались | | | 6305 10 90 00 |- - інші | | 4,9 | 20"
замінити цифрами і словами:
"6305 10 10 00|- - що | | 2,3 | 20 |використовувались | | | 6305 10 90 00 |- - інші | | 4,5 | 20";
109) цифри і слова:
"6306 11 00 00|- - з бавовни | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словами:
"6306 11 00 00|- - з бавовни | | 12,2 | 40";
110) цифри і слова:
"6306 19 00 00|- - з інших | | 12,4 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- тенти: | | | 6306 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 | 40"
замінити цифрами і словами:
"6306 19 00 00|- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- тенти: | | | 6306 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 40";
111) цифри і слова:
"6306 31 00 00|- - з синтетичних | | 12,4 | 40 |волокон | | | 6306 39 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- матраци надувні: | | | 6306 41 00 00 |- - з бавовни | | 12,4 | 40 6306 49 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40" |текстильних | | | |матеріалів | | |
замінити цифрами і словами:
"6306 31 00 00|- - із синтетичних | | 12,2 | 40 |волокон | | | 6306 39 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 |текстильних | | | |матеріалів | | | |- матраци надувні: | | | 6306 41 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 40 6306 49 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40"; |текстильних | | | |матеріалів | | |
112) цифри і слова:
"6308 00 00 00|Набори, що | | 12,2 | 40" |складаються з кусків| | | |тканини та ниток, з | | | |додатковими речами | | | |або без них, для | | | |виготовлення | | | |килимів, гобеленів, | | | |вишитих скатертин | | | |або серветок чи | | | |аналогічних | | | |текстильних виробів,| | | |упаковані для | | | |роздрібної торгівлі | | |
замінити цифрами і словами:
"6308 00 00 00|Набори, що | | 12,1 | 40". |складаються з кусків| | | |тканини та ниток, з | | | |додатковими речами | | | |або без них, для | | | |виготовлення | | | |килимів, гобеленів, | | | |вишитих скатертин | | | |або серветок чи | | | |аналогічних | | | |текстильних виробів,| | | |упаковані для | | | |роздрібної торгівлі | | |
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 420-IVon top