Document 42-93, first version — Adoption on April 29, 1993
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про об'єднання державних підприємств нафтової,
газової, нафтопереробної промисловості та
нафтопродуктозабезпечення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 26, ст.280 )

З метою створення належних умов для надійного забезпечення
народного господарства та населення нафтою, газом і продуктами їх
переробки Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що об'єднання державних підприємств нафтової,
газової, нафтопереробної промисловості, нафтопродуктозабезпечення,
по газопостачанню та газифікації, а також по будівництву об'єктів
цих галузей, які входять до сфери управління Державного комітету
України по нафті і газу та в єдиному технологічному процесі
здійснюють розробку нафтових і газових родовищ, видобуток нафти і
газу, їх переробку, транспортування нафтогазової продукції,
будівництво і експлуатацію промислових об'єктів, утворюються і
ліквідуються Державним комітетом України по нафті і газу за
погодженням з Антимонопольним комітетом України. Зазначені
державні підприємства можуть вийти із складу об'єднань лише за
згодою цього Комітету. Об'єднання функціонує як єдина господарська структура. В
ньому утворюється загальний фонд розвитку виробничої та соціальної
інфраструктури за рахунок частини прибутку державних підприємств,
що входять до його складу. Витрати на утримання об'єднань
відносяться на виробництво. Статути і склад об'єднань затверджуються Державним комітетом
України по нафті і газу за погодженням з Міністерством економіки
України, Міністерством фінансів України та Антимонопольним
комітетом України. Підприємства, що входять до складу об'єднань,
зберігають права юридичної особи і на них поширюється дія Закону
України "Про підприємства в Україні".
2. Зупинити дію пунктів 1, 5 і 6 статті 3 Закону України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 24, ст. 272) щодо права зазначених у частині першій
статті 1 цього Декрету державних підприємств об'єднувати на
добровільних засадах свою діяльність, виходити із складу об'єднань
та приймати рішення про їхню ліквідацію.
3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 29 квітня 1993 року
N 42-93
Опубліковано: "Голос України", 13 травня 1993 рокуon top