Document 4194-VI, invalid, current version — Loss of force on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення зміни
до Кримінально-процесуального кодексу України
щодо уточнення підслідності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.344 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) викласти в такій редакції:
"У справах про злочини, передбачені статтями 109, 110, 111,
112, 113, 114, 201, 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5,
261, 265-1, 294, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 361,
361-1, 361-2, 362, 363, 363-1, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441,
442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ),
досудове слідство провадиться слідчими органів Служби безпеки
України. Якщо під час розслідування злочинів, передбачених
зазначеними статтями, будуть встановлені злочини, передбачені
статтями 364, 365, 366, 367, 368, 423, 424, 425, 426 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ), вчинені особою, щодо якої ведеться
слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами,
вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються
слідчими органів Служби безпеки України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4194-VIon top