Document 4188-VI, valid, current version — Adoption on December 20, 2011
( Last event — Entry into force, gone January 13, 2012. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення контролю за укладенням договорів
застави та іпотеки земельних ділянок
та прав на них
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.341 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) частину першу статті 133 Земельного кодексу України
( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4,
ст. 27) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Земельна ділянка або право на неї може бути передано у
заставу лише за умови присвоєння земельній ділянці кадастрового
номера в порядку, визначеному законом";
2) пункт 3 частини першої статті 18 Закону України "Про
іпотеку" ( 898-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 38, ст. 313) викласти в такій редакції:
"3) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації,
та/або його реєстраційні дані, у тому числі кадастровий номер. У
разі іпотеки земельної ділянки має зазначатися її цільове
призначення".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4188-VIon top