Document 4153-VI, current version — Adoption on December 9, 2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення робочої групи з опрацювання законодавчих пропозицій з питань інвентаризації об'єктів нерухомості

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доручити Комітету Верховної Ради України з питань економічної
політики:
1) утворити робочу групу з опрацювання законодавчих
пропозицій з питань інвентаризації об'єктів нерухомості (далі -
Робоча група), залучивши до її складу представників Комітету
Верховної Ради України з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування, Кабінету Міністрів України, інших
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
2) за результатами роботи Робочої групи підготувати
пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань проведення
інвентаризації об'єктів нерухомості та до 30 березня 2012 року
внести їх на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4153-VIon top