Document 411-2015-п, valid, current version — Revision on May 12, 2018, on the basis - 343-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 червня 2015 р. № 411
Київ

Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 343 від 10.05.2018}

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 411

ПОРЯДОК
подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб’єкти), на запит Держфінмоніторингу інформації, пов’язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, щодо осіб, які брали участь в їх здійсненні, активів таких осіб, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) (далі - інформація).

2. Інформація, що подається суб’єктами відповідно до цього Порядку, є таємницею фінансового моніторингу. Обмін інформацією, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.

3. Інформація, яка запитується Держфінмоніторингом, використовується з метою проведення аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу.

4. Запити надсилаються суб’єктам у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за підписом Голови Держфінмоніторингу або його заступника.

5. Суб’єкти, їх посадові особи зобов’язані подавати на запит Держфінмоніторингу письмову відповідь.

6. Відповідь суб’єкта на запит Держфінмоніторингу повинна містити:

номер та дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;

повну та змістовну інформацію, що запитується Держфінмоніторингом, у тому числі з обмеженим доступом;

засвідчені підписом посадової особи копії документів та необхідні довідки, що підтверджують подану відповідно до запиту Держфінмоніторингу інформацію;

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 343 від 10.05.2018}

підпис посадової особи.

{Абзац п’ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 343 від 10.05.2018}

7. Відповідь надсилається протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 411

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2010 р. № 775 “Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2288).

2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 75 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 9, ст. 419).on top