Угода між Урядом Республіки Корея та Урядом України про повітряне сполучення
Україна, Корея, Республіка; Agreement, International document on December 16, 1996
Document 410_005, valid, current version — Approval on October 25, 2002, on the basis - 1584-2002-п
( Last event — Entry into force, gone March 6, 2003. Take a look at the history? )

               Угода 
між Урядом Республіки Корея та Урядом України
про повітряне сполучення
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 1584 ( 1584-2002-п ) від 25.10.2002 )

Дата підписання: 16.12.1996 Дата ратифікації: 25.10.2002 Дата набуття чинності: 06.03.2003

Уряд Республіки Корея та Уряд України (далі "Договірні
Сторони"), будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями та за їх межами, погодились про таке:
Стаття 1
Визначення
1. У цій Угоді, якщо контекст не припускає інше: (a) термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію, відкриту для підписання в Чикаго 7 грудня 1944
року ( 995_038 ), та містить будь-який Додаток, прийнятий згідно
зі Статтею 90 цієї Конвенції, або будь-яку поправку до Додатків
( 995_655 ) або Конвенції згідно з її Статтями 90 та 94 у тій
мірі, в якій ці Додатки та поправки прийняті обома Договірними
Сторонами;
(b) термін "авіаційні власті" означає щодо Республіки Корея
Міністра будівництва і транспорту, щодо України - Державний
департамент авіаційного транспорту, або будь-яку особу чи орган,
які уповноважені здійснювати будь-яку функцію, котру в цей час
здійснюють згадані власті;
(c) термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, котре одна Договірна Сторона призначила шляхом
письмового повідомлення іншої Договірної Сторони відповідно до
Статті 3 цієї Угоди, для здійснення повітряних сполучень по
маршрутах, вказаних у Додатку до цієї Угоди, та яке отримало
відповідний дозвіл на виконання польотів згідно зі Статтею 3 цієї
Угоди;
(d) терміни "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне
повітряне сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з
некомерційними цілями" мають значення відповідно до Статей 2 і 96
Конвенції ( 995_038 );
(e) термін "тариф" означає ціни, за якими оплачується
перевезення пасажирів і вантажу, та умови, згідно з якими ці ціни
застосовуються, включаючи ціни й умови стосовно агентських та
інших додаткових послуг, але за винятком винагороди й умов
стосовно перевезення пошти;
(f) термін "ємність":
(i) щодо повітряного судна означає комерційне
завантаження цього повітряного судна на маршруті або частині
маршруту;
(ii) щодо встановленого повітряного сполучення означає
ємність повітряного судна, яке використовується в цьому
сполученні, помножену на частоту польотів, здійснених цим
повітряним судном протягом певного періоду по маршруту або частині
маршруту;
(g) термін "перевезення завантаження" означає перевезення
пасажирів, багажу, вантажу і пошти;
(h) термін "договірні лінії" означає регулярні повітряні
сполучення по маршрутах, встановлених у Додатку до цієї Угоди, для
перевезення пасажирів, багажу, вантажу і пошти, окремо чи
комбіновано;
(i) термін "збір за користування" означає збір, який
стягується з авіапідприємств компетентними властями за
користування аеропортом чи аеронавігаційними засобами або засобами
з авіаційної безпеки, а також за обслуговування повітряних суден,
їх екіпажу, пасажирів і вантажу; та
(j) термін "Додаток" означає Додаток до цієї Угоди або той
Додаток, в який внесені зміни відповідно до положень Статті 18
цієї Угоди. Додаток становить невід'ємну частину цієї Угоди, і всі
посилання на Угоду будуть включати посилання на Додаток, якщо
тільки не передбачено інше.
Стаття 2
Надання прав
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, зазначені в цій Угоді, з метою встановлення регулярних
міжнародних повітряних сполучень по маршрутах, вказаних у Додатку
до неї (надалі іменуються відповідно "договірні лінії" та
"встановлені маршрути"). 2. Кожне авіапідприємство, призначене будь-якою Договірною
Стороною, під час експлуатації договірних ліній по встановлених
маршрутах буде користуватися такими правами: (a) здійснювати політ без посадки через територію іншої
Договірної Сторони;
(b) здійснювати зупинки з некомерційними цілями на території
іншої Договірної Сторони; та
(c) здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, зазначених у Додатку до цієї Угоди, з метою прийняття
на борт та зняття пасажирів, вантажу і пошти міжнародного
сполучення.
3. Зазначене в пункті 2 цієї Статті не буде розглядатися як
право призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони
приймати на борт пасажирів, багаж, вантаж та пошту для перевезення
за винагороду чи за наймом між пунктами на території іншої
Договірної Сторони.
Стаття 3
Призначення та дозволи на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне чи
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, письмово повідомивши про це іншу Договірну
Сторону, а також відкликати чи змінити такі призначення. 2. Після одержання такого призначення інша Договірна Сторона
відповідно до положень пунктів 3 та 4 цієї Статті без затримки
надасть призначеному авіапідприємству або авіапідприємствам
відповідний дозвіл на виконання польотів. 3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони, перш ніж
видати дозвіл на виконання польотів, можуть зажадати від
авіапідприємств, призначених іншою Договірною Стороною, доказів
того, що вони здатні виконувати умови, передбачені законами та
правилами, які звичайно та обгрунтовано застосовуються цими
властями при здійсненні міжнародних повітряних сполучень згідно з
положеннями Конвенції ( 995_038 ). 4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовитися прийняти
призначення авіапідприємств, відмовитися надати дозвіл на
виконання польотів, зазначений в пункті 2 цієї Статті, або
встановити такі умови, які може вважати необхідними при
користуванні призначеними авіапідприємствами правами, вказаними в
Статті 2 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна
Сторона не має задовільних доказів того, що переважне володіння
цими авіапідприємствами та фактичний контроль над ними належать
Договірній Стороні, що призначає авіапідприємство, або громадянам
держави цієї Договірної Сторони. 5. Коли авіапідприємства таким чином призначені та отримали
дозвіл відповідно до пунктів 1 і 2 цієї Статті, вони можуть у
будь-який час розпочати експлуатацію договірних ліній за умови, що
ємність регулюється згідно зі Статтею 10 цієї Угоди, що розклад
затверджено відповідно до Статті 10 цієї Угоди, і що тарифи,
встановлені відповідно до положень Статті 11 цієї Угоди, введені
в дію на цих лініях.
Стаття 4
Скасування або призупинення дозволів
на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
виконання польотів або призупинити користування
авіапідприємством, призначеним іншою Договірною Стороною,
правами, зазначеними в Статті 2 цієї Угоди, або встановити такі
умови, які вона може вважати необхідними при користуванні цими
правами: (a) у будь-якому випадку, коли вона не має задовільних
доказів того, що переважне володіння згаданим авіапідприємством
та фактичний контроль над ним належать Договірній Стороні, яка
призначає авіапідприємство, або її громадянам;
(b) у випадку, якщо згадане авіапідприємство не дотримується
законів та правил Договірної Сторони, яка надає ці права; або
(c) у випадку, коли авіапідприємство іншим чином не
дотримується умов, передбачених цією Угодою.
2. Якщо негайне скасування, призупинення або встановлення
умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є необхідним для
запобігання подальшим порушенням законів та правил, такі права
будуть використовуватися лише після консультації з іншою
Договірною Стороною. Такі консультації розпочнуться протягом
шістдесяти (60) днів з дати отримання запиту.
Стаття 5
Застосовність законів та правил
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони, що регулюють
вхід на її територію, перебування в її межах та вихід з неї
повітряних суден, які здійснюють міжнародне повітряне сполучення,
або експлуатацію і навігацію цих повітряних суден під час їх
перебування в межах її території, будуть застосовуватися до
повітряних суден будь-якого авіапідприємства, призначеного іншою
Договірною Стороною. 2. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо прибуття
на її територію, перебування в її межах та відправлення з неї
пасажирів, багажу, екіпажу, вантажу та пошти, зокрема,
формальності щодо паспортних, митних, валютних та санітарних
заходів будуть застосовуватися до пасажирів, багажу, екіпажу,
вантажу та пошти повітряних суден будь-якого авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною, під час їх прибуття на
згадану територію, перебування в її межах або відправлення з неї.
Стаття 6
Визнання посвідчень та свідоцтв
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією
з Договірних Сторін, та строк дії яких не вичерпаний, будуть
визнаватися дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що
вимоги, згідно з якими такі посвідчення або свідоцтва були видані
чи визнані дійсними, дорівнюють мінімальним стандартам, які
встановлені або можуть встановлюватися час від часу згідно з
Конвенцією ( 995_038 ), чи перевищують їх. 2. Кожна Договірна Сторона, однак, при польотах над своєю
власною територією залишає за собою право відмовити у визнанні
дійсними посвідчень про кваліфікацію і свідоцтв, виданих її
власним громадянам чи визнаних дійсними іншою Договірною Стороною
або будь-якою іншою державою.
Стаття 7
Збори за користування
1. Будь-які збори за користування кожним аеропортом,
включаючи його споруди, технічні й інші засоби та послуги, а також
будь-які збори за користування аеронавігаційними засобами,
засобами зв'язку та послугами, будуть стягуватися відповідно до
ставок, встановлених кожною Договірною Стороною на своїй
території. 2. Збори за користування, які стягуються на території однієї
Договірної Сторони з повітряних суден призначеного
авіапідприємства іншої Договірної Сторони, повинні бути
справедливими, обгрунтованими, недискримінаційними та рівно
розподіленими між категоріями користувачів. Такі збори не будуть
вище тих, що стягуються з будь-якого повітряного судна
національних авіапідприємств кожної Договірної Сторони, які
здійснюють подібні міжнародні повітряні сполучення.
Стаття 8
Мита та процедури
1. Повітряні судна призначеного авіапідприємства будь-якої
Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні повітряні
сполучення, а також їх комплектне обладнання, запаси палива та
мастильних матеріалів, бортові запаси (включаючи продукти
харчування, напої та тютюнові вироби), що знаходяться на борту цих
повітряних суден, будуть звільнятися від сплати всіх мит, зборів
за огляд та інших подібних мит або податків після прибуття на
територію іншої Договірної Сторони за умови, що таке обладнання та
матеріали залишаються на борту повітряного судна до моменту їх
вивозу у зворотному напрямку. 2. Також будуть звільнятися від сплати таких мит, податків та
зборів з дотриманням положень чинних законів і правил кожної
Договірної Сторони, за винятком зборів за надане обслуговування: (a) бортові запаси, прийняті на борт на території однієї
Договірної Сторони в межах лімітів, встановлених властями згаданої
Договірної Сторони, та призначені для використання на борту
повітряного судна іншої Договірної Сторони, яке здійснює
міжнародне сполучення;
(b) запасні частини та обладнання, ввезені на територію
будь-якої Договірної Сторони для технічного обслуговування чи
ремонту повітряних суден призначеного авіапідприємства іншої
Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні сполучення;
(c) паливо та мастильні матеріали, призначені для
забезпечення повітряних суден призначеного авіапідприємства іншої
Договірної Сторони, які експлуатуються на договірних лініях,
навіть якщо ці запаси використовуються на частині маршруту над
територією Договірної Сторони, де вони були прийняті на борт.
3. Може бути висунута вимога, щоб матеріали, вказані в пункті
2 цієї Статті, зберігалися під митним наглядом або контролем. 4. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали, запаси
та запасні частини, які знаходяться на борту повітряного судна, що
експлуатується призначеним авіапідприємством будь-якої Договірної
Сторони, можуть вивантажуватися на території іншої Договірної
Сторони лише за згодою митних властей цієї території. У такому
випадку вони можуть бути розміщені під наглядом згаданих властей
доти, доки вони не будуть вивезені у зворотному напрямку або не
отримають іншого призначення згідно з чинними митними правилами
останньої Договірної Сторони. 5. Необхідні документи призначеного авіапідприємства
будь-якої Договірної Сторони, включаючи авіаквитки, авіавантажні
накладні, а також рекламні матеріали, будуть звільнятися з
дотриманням положень чинних законів і правил кожної Договірної
Сторони від сплати всіх мит та податків на території іншої
Договірної Сторони. 6. Багаж та вантаж прямого транзиту будуть звільнятися від
сплати мит та інших подібних податків.
Стаття 9
Пряме транзитне сполучення
Пасажири, багаж та вантаж прямого транзиту через територію
будь-якої Договірної Сторони, які не залишають відведеної для
такої мети зони аеропорту, будуть підлягати лише спрощеному
контролю, за винятком заходів з безпеки для запобігання
насильству, повітряному піратству та контрабанді наркотиків.
Стаття 10
Принципи, які регулюють експлуатацію договірних ліній
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін буде
надана справедлива та рівна можливість експлуатації договірних
ліній по встановлених маршрутах між їх відповідними територіями. 2. Під час експлуатації договірних ліній призначені
авіапідприємства кожної Договірної Сторони повинні враховувати
інтереси призначених авіапідприємств іншої Договірної Сторони, щоб
не зашкодити перевезенням, які останні здійснюють за цими ж
маршрутами або їх частинами. 3. Договірні лінії, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, будуть відповідати
суспільним потребам у перевезеннях по встановлених маршрутах, а
кожне призначене авіапідприємство матиме головною метою надання
такої ємності, яка при розумному коефіцієнті завантаження
повітряного судна відповідала б існуючим та обгрунтовано
очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів, багажу, вантажу і
пошти між територіями обох Договірних Сторін. 4. Договірні лінії будуть експлуатуватися призначеними
авіапідприємствами відповідно до загальних принципів, згідно з
якими ємність залежить від: (a) потреб у перевезеннях між країнами відправлення та
призначення;
(b) потреб у перевезеннях зони, через яку проходять договірні
лінії; та
(c) потреб у транзитних перевезеннях авіапідприємств. 5. Ємність на будь-якій договірній лінії буде погоджуватися
авіаційними властями обох Договірних Сторін. 6. Розклади польотів по договірних лініях, включаючи частоти
та типи повітряних суден, що будуть використовуватися, будуть
подаватися на затвердження авіаційним властям обох Договірних
Сторін не менш ніж за тридцять (30) днів до запропонованої дати їх
введення. В особливих випадках цей строк може скорочуватися за
згодою згаданих властей. 7. Будь-які наступні зміни щодо затвердженого розкладу
будь-якого призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної
Сторони будуть подаватися авіаційним властям іншої Договірної
Сторони на затвердження.
Стаття 11
Тарифи
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії будуть
встановлюватися на розумних рівнях з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи собівартість експлуатації, помірний прибуток,
характеристики повітряної лінії (такі як показники швидкості та
комфорту) та тарифи, встановлені іншими авіапідприємствами. Ці
тарифи будуть встановлюватися відповідно до нижченаведених
положень цієї Статті. 2. Тарифи, згадані в пункті 1 цієї Статті, та ставки
агентських комісійних, котрі застосовуються разом з ними, повинні,
по можливості, погоджуватися між призначеними авіапідприємствами
обох Договірних Сторін по кожному з встановлених маршрутів, і така
домовленість буде досягатися, якщо необхідно, із застосуванням
механізму Міжнародної авіатранспортної асоціації по встановленню
тарифів. 3. Погоджені таким чином тарифи будуть подаватися на
затвердження авіаційним властям Договірних Сторін не менш ніж за
тридцять (30) днів до запропонованої дати їх введення за винятком
особливих випадків, коли згадані власті згодні скоротити цей
період. 4. Затвердження тарифів може здійснюватися прискорено; або,
якщо жодні з авіаційних властей не висловили незгоди протягом
п'ятнадцяти (15) днів від дати подання відповідно до пункту 3 цієї
Статті, тарифи будуть вважатися затвердженими. У випадку, якщо
період для подання скорочується, як передбачено в пункті 3,
авіаційні власті можуть погодитися, що період, протягом якого може
висловлюватися незгода, може бути скорочений відповідно. 5. Якщо призначені авіапідприємства не можуть погодитися щодо
будь-якого з цих тарифів, або якщо з будь-якої іншої причини тариф
не може бути погоджений відповідно до положень пункту 2 цієї
Статті, авіаційні власті Договірних Сторін будуть намагатися
встановити тариф за взаємною згодою. 6. Якщо авіаційні власті не можуть погодитися щодо
затвердження будь-якого тарифу, поданого їм згідно з пунктом 2
цієї Статті, або із встановленням тарифу згідно з пунктом 3, спір
буде врегульовуватися відповідно до положень Статті 17 цієї Угоди. 7. Встановлені тарифи будуть залишатися в дії доти, доки не
будуть встановлені нові тарифи відповідно до положень цієї Статті. 8. Жоден тариф не буде введено в дію, якщо авіаційні власті
будь-якої Договірної Сторони не затвердять його.
Стаття 12
Фінансові положення
1. Призначені авіапідприємства кожної Договірної Сторони
будуть вільно здійснювати продаж повітряних перевезень з
використанням своїх власних перевізних документів на території
іншої Договірної Сторони безпосередньо та через агентів у місцевій
валюті або в будь-якій вільно конвертованій валюті при наявності
відповідних дозволів, виданих компетентними властями іншої
Договірної Сторони, та з дотриманням положень чинних законів і
правил кожної Договірної Сторони. 2. Кожна Договірна Сторона надасть призначеним
авіапідприємствам іншої Договірної Сторони право вільно
переказувати суми перевищення доходів, отримані у зв'язку з
експлуатацією договірних ліній, над видатками. 3. Такий переказ повинен здійснюватися відповідно до положень
угоди, що регулює фінансові відносини Договірних Сторін. У разі
відсутності такої угоди або відповідних положень в ній переказ
повинен здійснюватися у вільно конвертованій валюті згідно з
правилами Договірних Сторін щодо валютного регулювання.
Стаття 13
Представництва
1. З метою забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеним авіапідприємствам кожної Договірної Сторони буде
надано право утримувати на території іншої Договірної Сторони свої
представництва з необхідним адміністративним, комерційним та
технічним персоналом. 2. Відкриття офісів та прийняття на роботу персоналу,
згаданого в пункті 1 цієї Статті, будуть здійснюватися з
дотриманням законів та правил відповідної Договірної Сторони,
зокрема, законів і правил щодо допуску іноземців та їх перебування
на території відповідної Договірної Сторони.
Стаття 14
Авіаційна безпека
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного
права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання становить невід'ємну частину цієї Угоди. Не
обмежуючи загальну застосовність своїх прав та зобов'язань з
міжнародного права, Договірні Сторони будуть діяти відповідно до
положень Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються
на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963
року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року
( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про боротьбу
з протизаконними актами насильства у аеропортах, що обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі 24 лютого 1988
року ( 995_269 ), або будь-якої іншої конвенції з авіаційної
безпеки, учасниками якої будуть обидві Договірні Сторони. 2. Договірні Сторони будуть подавати на прохання всю
необхідну допомогу одна одній для запобігання незаконному
захопленню цивільного повітряного судна та іншим протиправним
діям, спрямованим проти безпеки цього повітряного судна, його
пасажирів та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а
також будь-якій іншій загрозі безпеці цивільної авіації. 3. Договірні Сторони будуть діяти відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлених Міжнародною
організацією цивільної авіації та визначених як Додатки
( 995_655 ) до Конвенції, у тій мірі, в якій такі положення та
вимоги застосовні до Договірних Сторін; вони будуть вимагати, щоб
експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих ними, та
експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають
основне місце діяльності на їх території, а також експлуатанти
аеропортів на їх території діяли згідно з такими положеннями з
авіаційної безпеки. 4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 положень з авіаційної
безпеки, котрі передбачені іншою Договірною Стороною щодо прибуття
до її території, відправлення з неї або перебування в її межах.
Кожна Договірна Сторона забезпечить вживання необхідних ефективних
заходів у межах своєї території для захисту повітряних суден та
огляду пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових
запасів перед та під час посадки і навантаження. Кожна Договірна
Сторона також доброзичливо розгляне будь-яке прохання іншої
Договірної Сторони щодо вживання спеціальних заходів безпеки у
випадку конкретної загрози. 5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільного повітряного судна, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки цього повітряного судна, його
пасажирів та екіпажу, аеропортів або аеронавігаційних засобів.
Договірні Сторони подаватимуть допомогу одна одній шляхом
полегшення зв'язку та вживання відповідних заходів, спрямованих на
швидке та безпечне усунення таких дій чи загрози дій.
Стаття 15
Консультації
Час від часу між авіаційними властями Договірних Сторін
будуть проводитися консультації для забезпечення тісного
співробітництва з усіх питань щодо виконання цієї Угоди.
Стаття 16
Надання статистичних даних
1. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони будуть надавати
авіаційним властям іншої Договірної Сторони на їх запит періодичні
або інші статистичні дані. 2. Такі дані повинні включати всю інформацію, яка є
обгрунтовано необхідною для визначення обсягу перевезень,
здійснених авіапідприємством по договірних лініях, а також
інформацію по пунктах відправлення та призначення цих перевезень.
Стаття 17
Врегулювання спорів
1. Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який спір щодо
тлумачення чи застосування цієї Угоди, Договірні Сторони, у першу
чергу, будуть намагатися врегулювати його шляхом переговорів. 2. Якщо Договірні Сторони не можуть досягти врегулювання
спору шляхом переговорів, вони можуть домовитись про передачу
права вирішення спору будь-якій особі чи органу, або спір може
бути на прохання будь-якої Договірної Сторони винесений на розгляд
арбітражного суду в складі трьох арбітрів, двоє з яких, призначені
кожною з Договірних Сторін, назвуть третього. Кожна з Договірних
Сторін призначить арбітра протягом шістдесяти (60) днів з дати
одержання по дипломатичних каналах будь-якою Договірною Стороною
від іншої повідомлення з проханням арбітражного врегулювання
спору, а третього арбітра буде призначено протягом наступних
шістдесяти (60) днів. Якщо будь-яка з Договірних Сторін не може
призначити арбітра протягом встановленого періоду, або якщо
третього арбітра не призначено протягом встановленого періоду,
Президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації може на
прохання будь-якої Договірної Сторони призначити арбітра чи
арбітрів, як того потребує справа. Якщо Президент є громадянином
однієї з Договірних Сторін або з інших причин йому не може бути
доручено виконання цієї функції, його заступник може зробити
необхідні призначення. У будь-якому випадку третій арбітр повинен
бути громадянином третьої держави, і він буде діяти як президент
арбітражного суду. 3. Договірні Сторони зобов'язуються виконати будь-яке
рішення, винесене згідно з пунктом 2 цієї Статті. 4. Якщо одна з Договірних Сторін або призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони не дотримуються вимог
пункту 3 цієї Статті, інша Договірна Сторона може у цей час
обмежувати чи скасовувати будь-яке право, надане нею на виконання
цієї Угоди. 5. Видатки арбітражного суду, включаючи винагороду та видатки
арбітрів, будуть розподілені нарівно Договірними Сторонами.
Стаття 18
Внесення поправок
Якщо одна з Договірних Сторін бажає змінити будь-яке
положення цієї Угоди, вона може запитати консультації з іншою
Договірною Стороною щодо запропонованого внесення змін. Така
консультація, що може проводитися між авіаційними властями,
розпочнеться протягом шістдесяти (60) днів від дати запиту, якщо
тільки авіаційні власті Договірних Сторін не домовляться про
подовження цього строку. Будь-які поправки, погоджені таким чином,
набудуть чинності після їх підтвердження шляхом обміну нотами по
дипломатичних каналах. Будь-які поправки щодо Додатка можуть бути
внесені шляхом прямого погодження між авіаційними властями
Договірних Сторін, і вони набудуть чинності після їх підтвердження
шляхом обміну нотами по дипломатичних каналах.
Стаття 19
Реєстрація в ICAO
Ця Угода та всі поправки до неї будуть зареєстровані в
Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 20
Втрата чинності
Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати по
дипломатичних каналах іншій Договірній Стороні повідомлення про
своє рішення припинити чинність цієї Угоди. Таке повідомлення буде
одночасно надіслане до Міжнародної організації цивільної авіації.
Якщо таке повідомлення надіслане, ця Угода втратить чинність через
дванадцять (12) місяців від дати, коли повідомлення було одержано
іншою Договірною Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату
чинності не буде відкликане за згодою до закінчення цього строку.
Якщо підтвердження про одержання іншою Договірною Стороною
повідомлення відсутнє, воно вважатиметься одержаним через
чотирнадцять (14) днів після отримання повідомлення Міжнародною
організацією цивільної авіації.
Стаття 21
Набуття чинності
Кожна Договірна Сторона надішле іншій Договірній Стороні
письмове повідомлення по дипломатичних каналах про завершення
виконання своїх відповідних вимог щодо набуття чинності цією
Угодою. Угода набуде чинності з дати одержання останнього з цих
двох повідомлень.
На підтвердження чого особи, що нижче підписалися, будучи
належним чином уповноваженими своїми відповідними Урядами,
підписали цю Угоду.
Вчинено в Сеулі 16 грудня 1996 року, у двох примірниках,
кожний корейською, українською та англійською мовами, усі тексти
автентичні. Однак у разі розбіжностей у тлумаченні текст
англійською мовою буде переважати.
За Уряд За Уряд
України Республіки Корея
(підпис) (підпис)on top