Document 4100-VI, invalid, current version — Loss of force on June 1, 2012, on the basis - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про операції з давальницькою сировиною
у зовнішньоекономічних відносинах"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 28, ст.306 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину дванадцяту статті 5 Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
( 327/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6,
ст. 40; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 9, ст. 73; 2011 р.,
N 29, ст. 272) доповнити абзацами такого змісту:
"Лист про погодження на вивезення за межі митної території
України як давальницької сировини дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту (далі - лист про
погодження) видається суб'єкту господарювання Міністерством
фінансів України безоплатно.
Строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову
у видачі листа про погодження суб'єкту господарювання становить
10 робочих днів з дня реєстрації в Міністерстві фінансів України
документів, необхідних для його одержання.
Підставами для відмови у видачі листа про погодження є:
подання суб'єктом господарювання інформації та документів,
необхідних для одержання погодження, не в повному обсязі та з
порушенням норм законодавства України;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання,
недостовірних відомостей;
неподання Міністерству фінансів України суб'єктом
господарювання інформації про обсяги дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, що фактично вивезені за межі митної
території України як давальницька сировина та ввезені в Україну у
вигляді продукції, виготовленої з давальницької сировини, за
попередніми погодженнями, крім випадків, коли суб'єкт
господарювання звертається за погодженням уперше;
неподання Міністерству фінансів України суб'єктом
господарювання передбачених законодавством звітів про операції з
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
рішення Кабінету Міністрів України про тимчасове обмеження
або заборону вивезення окремих видів давальницької сировини за
межі митної території України.
Відмова у видачі листа про погодження з підстав, не
передбачених цим Законом, забороняється.
Строк дії листа про погодження становить не більш як
60 календарних днів з дати присвоєння йому вихідного
реєстраційного номера у Міністерстві фінансів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4100-VIon top