Document 410-2001-п, first version — Adoption on April 28, 2001
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 квітня 2001 р. N 410
Київ
Про внесення змін до переліку органів ліцензування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 5 переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ), викласти в такій редакції:
"5. МОН надання освітніх послуг
професійно-технічними та вищими навчальними
закладами
ввезення та вивезення оптичних дисків,
виробничого обладнання, приладів та сировини
для виготовлення оптичних дисків та/або
матриць для виготовлення оптичних дисків із
записом на них інформації
виготовлення оптичних дисків (без запису або
із записом на них інформації) та/або матриць
для виготовлення оптичних дисків із записом
на них інформації".
2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва разом з Міністерством освіти і науки затвердити у
десятиденний термін ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з ввезення та вивезення оптичних дисків, виробничого
обладнання, приладів та сировини для виготовлення оптичних дисків
та/або матриць для виготовлення оптичних дисків із записом на них
інформації, з виготовлення оптичних дисків (без запису або із
записом на них інформації) та/або матриць для виготовлення
оптичних дисків із записом на них інформації, а також порядок
здійснення контролю за додержанням зазначених умов.
3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності
змінами, внесеними до Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28on top