Про об'єднання державних електроенергетичних підприємств
Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on April 29, 199341-93
Document 41-93, valid, current version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 436-IV

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про об'єднання державних електроенергетичних
підприємств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 26, ст.279 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )

З метою забезпечення безперервного та надійного
енергопостачання народного господарства і населення Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що об'єднання державних електроенергетичних
підприємств, які входять до сфери управління Міністерства
енергетики і електрифікації України і в єдиному технологічному
процесі здійснюють виробництво, передачу й реалізацію теплової та
електричної енергії, утворюються, реорганізуються і ліквідуються
вказаним Міністерством за погодженням з Антимонопольним комітетом
України. Зазначені підприємства можуть вийти із складу об'єднань
лише за згодою Міністерства енергетики і електрифікації України. Статути і склад об'єднань затверджуються Міністерством
енергетики і електрифікації України за погодженням з Міністерством
економіки України та Антимонопольним комітетом України.
( Стаття 2 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 29 квітня 1993 року
N 41-93
Опубліковано: "Голос України", 13 травня 1993 рокуon top