Document 4099-VI, invalid, current version — Loss of force on June 1, 2012, on the basis - 4495-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
 
Про внесення змін до Закону України
"Про операції з давальницькою сировиною
у зовнішньоекономічних відносинах"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.291 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40) такі зміни:
 
     1. У статті 1:
 
     абзац шостий виключити;
 
     в абзаці сьомому:
 
     слова "по ТН ЗЕД" замінити словами "згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )";
 
     доповнити реченням такого змісту: "З урахуванням технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики може відносити до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, якщо не відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )".
 
     2. У статті 7:
 
     у частині першій слова і цифру "належать до операцій з давальницькою сировиною, зазначених в абзаці шостому статті 1 цього Закону" замінити словами і цифрою "належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, зазначених в абзаці сьомому статті 1 цього Закону";
 
     у частині другій слова "в абзаці шостому" замінити словами "в абзаці сьомому".
 
     3. У тексті Закону ( 327/95-ВР ) слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку.
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
     розробити і затвердити порядок віднесення Кабінетом Міністрів України окремих видів операцій до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі, якщо не відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4099-VIon top