Document 408-2007-р, valid, current version — Revision on September 10, 2012, on the basis - 650-2012-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 13 червня 2007 р. N 408-р
Київ
Про затвердження плану заходів з реформування
та розвитку енергетичного сектору
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 650-р ( 650-2012-р ) від 10.09.2012 }

Затвердити план заходів з реформування та розвитку
енергетичного сектору, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2007 р. N 408-р
ПЛАН
заходів з реформування та розвитку
енергетичного сектору

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу |Строк виконання, |Відповідальні за | | | роки | виконання | |----------------------------+-----------------+-----------------| |1. Забезпечення відповідно |2007-2008 |Мінпаливенерго | |до Закону України "Про | |державне | |заходи, спрямовані на | |підприємство | |забезпечення сталого | |"Енергоринок" | |функціонування підприємств | |разом із | |паливно-енергетичного | |заінтересованими | |комплексу" ( 2711-15 ) | |центральними | |погашення боргів з оплати | |органами | |енергоносіїв, які виникли | |виконавчої влади | |між суб'єктами | | | |господарювання станом на | | | |1 січня 2005 року | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |2. Підвищення рівня оплати | -"- |Мінпаливенерго | |споживачами послуг з | |НАК "Нафтогаз | |енергопостачання та його | |України" | |постійне підтримання | |Мінвуглепром | | | |разом із | | | |заінтересованими | | | |центральними | | | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |3. Розроблення та | | | |супроводження | | | |законопроектів: | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |Про розвиток та особливості | -"- |Мінвуглепром | |приватизації, роздержавлення| |разом із | |підприємств вугільної | |заінтересованими | |промисловості | |центральними | | | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |щодо удосконалення порядку |2007-2008 |Мінвуглепром | |надання державної підтримки | |разом із | |вугледобувним підприємствам | |заінтересованими | |відповідно до принципів | |центральними | |законодавства ЄС, зокрема | |органами | |принципу поступового | |виконавчої влади | |зменшення обсягу державної | | | |підтримки для часткового | | | |покриття витрат із | | | |собівартості продукції, | | | |перегляду порядку надання | | | |державної підтримки для | | | |будівництва, технічного | | | |переоснащення та | | | |капітального ремонту | | | |обладнання, впровадження | | | |принципів розподілу | | | |інвестиційних ресурсів на | | | |конкурсних засадах, надання | | | |державних коштів на пайовій | | | |та поворотній основі | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |Про засади функціонування | -"- |Мінпаливенерго | |ринку природного газу | |НАК "Нафтогаз | | | |України" | | | |разом із | | | |заінтересованими | | | |центральними | | | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |4. Розроблення: | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |проекту Стратегії | -"- |Мінпаливенерго | |забезпечення соціального | |НАК "Нафтогаз | |захисту населення в умовах | |України" | |підвищення цін на | |Мінвуглепром | |енергоносії | |разом із | | | |заінтересованими | | | |центральними | | | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |плану заходів щодо | -"- |Мінпаливенерго | |роздержавлення об'єктів | |разом із | |електроенергетичної галузі | |заінтересованими | | | |центральними | | | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |проекту Концепції | -"- |НКРЕ | |функціонування ринку | |Мінпаливенерго | |системних послуг (за умови | | | |переходу до ринку | | | |двосторонніх договорів на | | | |постачання електроенергії) | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |правил та стандартів |2007-2008 |НКРЕ | |регулювання частоти, | |Мінпаливенерго | |потужності, перетоків | | | |електроенергії і критеріїв | | | |безпеки та надійності в | | | |об'єднаній енергосистемі | | | |України відповідно до вимог | | | |енергетичного об'єднання | | | |європейських країн | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |порядку визначення наявності| -"- |Мінпаливенерго | |вільної потужності | |НКРЕ | |передавальних електромереж | | | |та правил доступу до | | | |магістральних (міждержавних)| | | |електромереж | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |порядку здійснення | -"- | -"- | |диспетчеризації міжсистемних| | | |перетоків електроенергії | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |5. Розроблення проектів | | | |нормативно-правових актів з | | | |питань: | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |створення системи торгівлі | -"- |НКРЕ | |електроенергією в умовах | |Мінпаливенерго | |функціонування нової моделі | |державне | |оптового ринку | |підприємство | |електроенергії з визначенням| |"Енергоринок" | |принципів його | | | |функціонування, а також | | | |шляхів переходу до нього | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |стимулювання розвитку | -"- |НАЕР | |нетрадиційних та | |Мінпаливенерго | |відновлюваних джерел енергії| |НКРЕ | |----------------------------+-----------------+-----------------| |удосконалення системи | -"- |Мінвуглепром | |безпеки праці на | | | |підприємствах вугільної | | | |промисловості | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |розподілу продукції з метою | -"- |Мінпаливенерго | |збільшення обсягів видобутку| |НАК "Нафтогаз | |природного газу | |України" | |----------------------------+-----------------+-----------------| |підвищення якості послуг з |2009-2012 |Мінпаливенерго | |постачання природного газу, | |НАК "Нафтогаз | |а також визначення | |України" | |принципів регулювання умов | |разом із | |їх надання | |заінтересованими | | | |центральними | | | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |модернізації | -"- |Мінпаливенерго | |газотранспортної системи | |НАК "Нафтогаз | | | |України" | |----------------------------+-----------------+-----------------| |створення систем |2009-2012 |Мінпаливенерго | |комерційного обліку | |НКРЕ | |електроенергії та природного| |НАК "Нафтогаз | |газу з метою ліквідації їх | |України" | |понаднормативних втрат в | | | |розподільних мережах | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |забезпечення реалізації | -"- |НКРЕ | |права споживачів на вибір | |Мінпаливенерго | |постачальника електроенергії| |НАК "Нафтогаз | |та природного газу | |України" | | | |разом із | | | |заінтересованими | | | |центральними | | | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |6. Наближення законодавства | | | |України до вимог Директив ЄС| | | |щодо: | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |зменшення шкідливих викидів |2007-2008 |Мінпаливенерго | |SO , NO та пилу від | | | | 2 X | | | |спалювання палива (Директива| | | |2001/80/ЄС) ( 994_913 ) | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |забезпечення надійності |2009-2012 |Мінпаливенерго | |енергопостачання (Директива | |НКРЕ | |2005/89/ЄС) | |НАК "Нафтогаз | | | |України" | |----------------------------+-----------------+-----------------| |забезпечення надійності | -"- |Мінпаливенерго | |постачання природного газу | |НАК "Нафтогаз | |(Директива ЄС 2004/67/ЄС) | |України" | |----------------------------+-----------------+-----------------| |7. Ліквідація перехресного |2007-2008 |НКРЕ | |субсидування побутових | |Мінпаливенерго | |споживачів електроенергії та| |разом із | |природного газу за рахунок | |заінтересованими | |інших споживачів | |центральними | | | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |8. Удосконалення системи | -"- |Мінпаливенерго | |управління державними | |разом із | |підприємствами паливно- | |заінтересованими | |енергетичного комплексу | |центральними | | | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |9. Проведення обов'язкового |2007-2008 |Мінпаливенерго | |щорічного аудиту, а також | | | |забезпечення публікації | | | |річних звітів про результати| | | |діяльності компаній паливно-| | | |енергетичного комплексу, | | | |зокрема дочірніх компаній | | | |національних акціонерних | | | |компаній "Нафтогаз України" | | | |та "Енергетична компанія | | | |України" | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |10. Приведення цін на |2009-2012 |НКРЕ | |природний газ, | |Мінпаливенерго | |електроенергію та вугілля | |Мінвуглепром | |до рівня, достатнього для | | | |покриття витрат і | | | |забезпечення акумулювання | | | |ресурсів для здійснення | | | |інвестицій в інфраструктуру | | | |підприємств паливно- | | | |енергетичного комплексу | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |11. Зниження нормативних | -"- |Мінпаливенерго | |втрат електроенергії та | |НАК "Енергетична | |природного газу в | |компанія України"| |магістральних і розподільних| |НАК "Нафтогаз | |мережах, а також зменшення | |України" | |часу простоювання | |НКРЕ | |устатковання і постачання | | | |природного газу споживачам | | | |не в повному обсязі | | | |внаслідок аварій шляхом | | | |інвестування заходів з | | | |поліпшення технічного стану | | | |електричних і газових мереж,| | | |а також газорозподільної | | | |системи | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |12. Запровадження практики | -"- |Мінпаливенерго | |реалізації інвестиційних | |Мінвуглепром | |проектів в | |НАК "Нафтогаз | |електроенергетиці, вугільній| |України" | |та газовій промисловості як | |(відповідно до | |проектів "спільної | |компетенції) | |реалізації" з використанням | |разом із | |коштів, що надходять згідно | |заінтересованими | |з Кіотським протоколом | |центральними | |( 995_801 ), у тому числі | |органами | |для здійснення | |виконавчої влади | |природоохоронних заходів, | | | |відповідно до затвердженого | | | |Кабінетом Міністрів порядку | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |13. Удосконалення порядку | -"- |НКРЕ | |встановлення тарифів на | |Мінпаливенерго | |передачу/транспортування і | |НАК "Нафтогаз | |постачання електроенергії та| |України" | |природного газу з метою | |разом із | |забезпечення окупності | |заінтересованими | |інвестицій та отримання | |центральними | |прибутку для розвитку | |органами | |підприємств, що здійснюють | |виконавчої влади | |передачу/транспортування і | | | |постачання електроенергії та| | | |природного газу споживачам | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |14. Проведення в повному |2007-2008 |Мінфін | |обсязі розрахунків за | |разом із | |кредитами, залученими | |заінтересованими | |державою для реалізації | |центральними | |спільного з МБРР проекту | |органами | |"Розвиток ринку | |виконавчої влади | |електроенергетики" | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |15. Проведення обстеження | -"- |Мінпаливенерго | |тепло-, гідро-, атомних | | | |електростанцій та обладнання| | | |підстанцій для визначення | | | |можливості їх роботи в | | | |умовах паралельного | | | |функціонування з | | | |енергетичним об'єднанням | | | |європейських країн | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |16. Створення системи | -"- |Мінпаливенерго | |комп'ютерного моделювання з | |НКРЕ | |метою забезпечення | | | |стабільної роботи об'єднаної| | | |енергосистеми України в | | | |різних режимах експлуатації | | | |з урахуванням паралельного | | | |функціонування з | | | |енергетичним об'єднанням | | | |європейських країн | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |17. Підготовка та реалізація| -"- | -"- | |інвестиційних проектів, | | | |спрямованих на приведення | | | |системи регулювання частоти | | | |і потужності в енергосистемі| | | |у відповідність з вимогами | | | |енергетичного об'єднання | | | |європейських країн | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |18. Забезпечення збільшення | -"- | -"- | |обсягів експорту | | | |електроенергії після | | | |інтеграції об'єднаної | | | |енергосистеми України до | | | |енергетичного об'єднання | | | |європейських країн | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |19. Проведення досліджень на| -"- |Мінпаливенерго | |вітчизняних | | | |теплоелектростанціях з метою| | | |визначення відповідності | | | |рівня їх викидів вимогам | | | |Директиви 2001/80/ЄС та | | | |підготовки висновків щодо | | | |необхідності модернізації | | | |перспективної частини парку | | | |енергоблоків ( 994_913 ) | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |20. Забезпечення поступового|2009-2012 |НКРЕ | |переходу до моделі ринку | |Мінпаливенерго | |двосторонніх договорів між | | | |виробниками і | | | |споживачами/постачальниками,| | | |а також впровадження | | | |механізму балансуючого ринку| | | |електроенергії | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |21. Забезпечення первинного,|2009-2012 |Мінпаливенерго | |вторинного і третинного | |НКРЕ | |регулювання об'єднаної | | | |енергосистеми України | | | |відповідно до вимог | | | |енергетичного об'єднання | | | |європейських країн | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |22. Забезпечення | -"- | -"- | |гармонізації методів | | | |експлуатації енергосистеми з| | | |вимогами енергетичного | | | |об'єднання європейських | | | |країн | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |23. Модернізація | -"- |Мінпаливенерго | |енергоблоків | | | |теплоелектростанцій для | | | |виконання вимог Директиви ЄС| | | |2001/80/ЄС щодо зменшення | | | |викидів SO , NO та пилу | | | | 2 X | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |24. Забезпечення зниження | -"- |Мінпаливенерго | |рівня власного | |НКРЕ | |енергоспоживання | | | |теплоелектростанціями | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |25. Забезпечення зменшення |2007-2008 |Мінвуглепром | |негативних соціальних і | |разом із | |екологічних наслідків | |заінтересованими | |реструктуризації підприємств| |центральними | |вугільної промисловості | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |26. Подальше формування | -"- | -"- | |конкурентного середовища у | | | |вугільній промисловості | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |27. Створення системи | -"- | -"- | |моніторингу надання і | | | |використання державної | | | |підтримки підприємств | | | |вугільної промисловості | | | |відповідно до принципів | | | |законодавства ЄС | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |28. Створення системи | -"- |Мінвуглепром | |моніторингу імпорту вугілля | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |29. Забезпечення стримування| -"- |Мінвуглепром | |збільшення собівартості | |разом із | |видобутку вугілля | |заінтересованими | | | |центральними | | | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |30. Підвищення якості |2007-2008 |Мінвуглепром | |вугільної продукції для | |Мінпаливенерго | |теплоелектростанцій шляхом | |разом із | |створення системи | |заінтересованими | |розрахунків, яка враховує | |центральними | |теплотворну здатність цієї | |органами | |продукції | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |31. Забезпечення |2009-2012 |Мінвуглепром | |приватизації шахт, на яких | |разом із | |здійснюється видобуток | |заінтересованими | |коксівного та енергетичного | |центральними | |вугілля | |органами | | | |виконавчої влади | |----------------------------+-----------------+-----------------| |32. Впровадження передових | -"- |Мінвуглепром | |технологій дегазації шахт з | | | |метою підвищення рівня їх | | | |безпеки | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |33. Зниження рівня викиду | -"- |Мінвуглепром | |шахтного метану в атмосферу | |НАЕР | |----------------------------+-----------------+-----------------| |34. Розроблення проекту | -"- |Мінвуглепром | |Державної програми | |разом із | |комплексного розвитку | |заінтересованими | |видобутку та використання | |центральними | |бурого вугілля для потреб | |органами | |теплоенергетики за схемою | |виконавчої влади | |замкнутого циклу від | | | |видобутку бурого вугілля до | | | |виробництва електроенергії | | | |безпосередньо на розрізі | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |35. Забезпечення закриття | -"- | -"- | |вугільних шахт, на яких | | | |вичерпано запаси вугілля | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |36. Забезпечення реалізації | -"- | -"- | |пілотних проектів із | | | |створення вертикально | | | |інтегрованих компаній з | | | |виробництва електроенергії | | | |та металу за участю | | | |вугледобувних підприємств | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |37. Пункт виключено | |----------------------------+-----------------+-----------------| |38. Забезпечення проведення |2007-2008 |Мінпаливенерго | |закупівель НАК "Нафтогаз | |НАК "Нафтогаз | |України" та її дочірніми | |України" | |компаніями матеріально- | | | |технічних ресурсів за | | | |результатами конкурсів | | | |(тендерів) | | | |----------------------------+-----------------+-----------------| |39. Завершення роботи з | -"- |Мінпаливенерго | |переходу на оплату всіма | |НАК "Нафтогаз | |споживачами фактично | |України" | |спожитого обсягу газу (з | |разом із | |використанням лічильників) | |заінтересованими | | | |центральними | | | |органами | | | |виконавчої влади | ------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 650-р
( 650-2012-р ) від 10.09.2012 }on top