Document 407-2019-п, valid, current version — Adoption on May 15, 2019
( Last event — Entry into force, gone May 22, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 травня 2019 р. № 407
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства, що додається.

2. Установити, що вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувачів бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою “Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 407

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

Одержувачем бюджетних коштів є державна організація “Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства” (далі - Агенція).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення Агенцією заходів, визначених Статутом державної організації “Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства”, затвердженим Мінекономрозвитку в установленому порядку, з метою підготовки до реалізації в Україні інвестиційно-привабливих проектів державно-приватного партнерства, в тому числі організаційне забезпечення діяльності Агенції.

4. Перелік заходів, що здійснюються Агенцією за рахунок бюджетних коштів, та обсяг видатків на їх здійснення погоджуються з Мінекономрозвитку.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Агенція подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінекономрозвитку інформацію про використання бюджетних коштів.on top