Document 405-2013-п, first version — Adoption on June 3, 2013
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 червня 2013 р. № 405
Київ

Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню

Відповідно до статті 21 Закону України “Про морські порти України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню, згідно з додатком.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України “Про морські порти України”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2013 р. № 405

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню

Забезпечення лоцманського проведення

Регулювання руху суден

Забезпечення проведення криголамних робітon top