Document 4048-XII, current version — Adoption on February 25, 1994


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про порядок введення в дію Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.242 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
     1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" ( 4047-12 ) з дня його опублікування.
 
     2. Установити, що державне мито, сплачене згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і "у", зараховується у 1994-1998 роках до державного бюджету, і ці кошти спрямовуються на проведення паспортизації громадян.

 
 Голова Верховної Ради України              І. ПЛЮЩ 
м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4048-XIIon top