Document 4045-XII, valid, current version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про ветеринарну медицину"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.240
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності 01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Статті 107 і 238 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) викласти у такій редакції:
"Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та
інших ветеринарно-санітарних вимог
Порушення правил щодо карантину тварин, інших
ветеринарно-санітарних вимог, передбачених Законом України "Про
ветеринарну медицину", іншими актами законодавства, а також
розпоряджень місцевих органів державної виконавчої влади, рішень
органів місцевого самоврядування з питань боротьби з епізоотіями,- тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до
однієї мінімальної заробітної плати, на службових осіб - у розмірі
до шести мінімальних заробітних плат";
"Стаття 238. Органи державного ветеринарного контролю
Органи державного ветеринарного контролю розглядають справи
про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями правил
щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
(стаття 107). Від імені органів державного ветеринарного контролю
розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають
адміністративні стягнення: 1) головний державний інспектор ветеринарної медицини України
та його заступники - штраф на громадян у розмірі до однієї
мінімальної заробітної плати, на службових осіб - до шести
мінімальних заробітних плат; 2) головні державні інспектори ветеринарної медицини
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головний
державний інспектор ветеринарної медицини на транспорті і
державному кордоні та їх заступники - штраф на громадян у розмірі
до половини мінімальної заробітної плати, на службових осіб - до
чотирьох мінімальних заробітних плат; 3) головні державні інспектори ветеринарної медицини міст,
районів, районів у містах, залізниць, транспортних і прикордонних
пунктів - штраф на громадян у розмірі до половини мінімальної
заробітної плати, на службових осіб - до трьох мінімальних
заробітних плат; 4) завідуючі дільничними лікарнями державної ветеринарної
медицини, дільницями ветеринарної медицини, начальники
ветеринарного нагляду на дезинфекційно-промивальних станціях і
пунктах, завідуючі лабораторіями ветеринарно-санітарної
експертизи на ринках - штраф на громадян у розмірі до половини
мінімальної заробітної плати, на службових осіб - до двох
мінімальних заробітних плат. Службовими особами органів державної ветеринарної медицини
штраф може стягуватися на місці з громадян у розмірі до половини
мінімальної заробітної плати, із службових осіб - до однієї
мінімальної заробітної плати".

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4045-XIIon top