Document 4044-XII, first version — Adoption on February 25, 1994
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про карантин рослин"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.239 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України: I. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ): У статті 158 слова "у розмірі до ста карбованців" замінити
словами "до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати".
II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122; 1987 р., N 35, ст.674; Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 22, ст.232):
1. Статті 105 і 106 викласти у такій редакції: "Стаття 105. Порушення правил щодо боротьби з карантинними
шкідниками і хворобами рослин та бур'янами
Порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і
хворобами рослин та бур'янами - тягне за собою накладення штрафу на громадян від шести до
дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових
осіб - від десяти до сімнадцяти мінімальних розмірів заробітної
плати.
Стаття 106. Вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну
перевірку або відповідну обробку
Вивезення з прикордонних морських і річкових портів (з
пристаней), з залізничних станцій, автовокзалів (автостанцій), з
аеропортів та інших прикордонних пунктів завезених із зарубіжних
країн матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або
відповідну обробку, - тягне за собою накладення штрафу на громадян до десяти
мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до
двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Доповнити Кодекс статтею 238-2 такого змісту: "Стаття 238-2. Органи державної служби з карантину рослин
Органи державної служби з карантину рослин України
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і
хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що
не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку (статті 105
і 106). Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право: 1) Начальник Головної державної інспекції з карантину рослин
України - Головний державний інспектор з карантину рослин України
та його заступники - штраф на громадян до дванадцяти мінімальних
розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти
мінімальних розмірів заробітної плати; 2) головні державні інспектори з карантину рослин Республіки
Крим, областей, міста Києва та їх заступники - штраф на громадян
до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових
осіб - до сімнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати; 3) державні інспектори з карантину рослин - штраф на громадян
до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати і на службових
осіб - до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
3. У частині першій статті 218 цифри "96 - 106-2" замінити
цифрами "96-105, 106-1, 106-2".
4. У частині першій статті 255: абзац дев'ятий пункту 1 викласти в такій редакції: "органів державної служби з карантину рослин (статті
105 - 106-2)".

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4044-XIIon top