Document 4043-XII, first version — Adoption on February 25, 1994
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.238 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Кримінальний кодекс України ( 2002-05 ) статтею
228-7 такого змісту:
"Стаття 228-7. Незаконне ввезення на територію України
відходів і вторинної сировини
Ввезення на територію України або транзит через її територію
відходів чи вторинної сировини без належного дозволу - карається штрафом до сімдесяти п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати. Ввезення на територію України речовин чи матеріалів, що
належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються для
ввезення, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1002-05 ) після цифр "228-6" доповнити цифрами
"228-7".
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 25 лютого 1994 року
N 4043-XIIon top