Document 404-84-п, invalid, current version — Loss of force on July 21, 2015, on the basis - 468-2015-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 9 жовтня 1984 р. N 404
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 468 ( 468-2015-п ) від 08.07.2015 }
Про заходи по поліпшенню комунального
обслуговування населення у
сільській місцевості
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Ради Міністрів УРСР
N 180 ( 180-89-п ) від 07.07.89 }

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що рівень
комунального обслуговування населення в сільській місцевості не
задовольняє його зростаючих потреб і не відповідає сучасним
вимогам. Не повністю вирішені питання організації комунального
обслуговування сільського населення, матеріально-технічного
забезпечення, планування, звітності, підготовки та перепідготовки
кадрів.
Внаслідок послаблення уваги до комунального обслуговування
сільського населення з боку Міністерства сільського господарства
УРСР, Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, Міністерства
житлово-комунального господарства УРСР, інших міністерств і
відомств та облвиконкомів кількість комунальних підрозділів у
сільській місцевості останнім часом навіть скоротилась.
З метою поліпшення комунального обслуговування населення в
сільській місцевості Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Визнати за доцільне перетворити районні міжколгоспні
комбінати комунального господарства на районні міжгосподарські
комбінати по наданню комунальних послуг сільському населенню.
Прийняти пропозицію Ради колгоспів УРСР, Міністерства
сільського господарства УРСР та Укрміжколгоспбуду про покладення
керівництва районними міжгосподарськими комбінатами по наданню
комунальних послуг сільському населенню на Укрміжколгоспбуд та
збереження діючого порядку оплати праці, встановлення штатної
чисельності комбінатів.
Дозволити Укрміжколгоспбуду:
створити в центральному апараті головне управління по
комунальному обслуговуванню сільського населення, відповідні
управління в обласних міжколгоспних об'єднаннях по будівництву, а
у районах, де не були створені районні міжколгоспні комбінати
комунального господарства, - районні міжгосподарські комбінати по
наданню комунальних послуг сільському населенню /на
госпрозрахунку/
ввести посаду заступника голови правління Укрміжколгоспбуду з
питань роботи сільської комунальної служби.
Укрміжколгоспбуду забезпечити розробку і затвердження в
установленому порядку положення про районний міжгосподарський
комбінат по наданню комунальних послуг сільському населенню.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 180 ( 180-89-п ) від 07.07.89 }

3. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству
плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової
промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрміжколгоспбуду,
облвиконкомам, райвиконкомам, обласним і районним агропромисловим
об'єднанням забезпечити створення протягом 1984-1985 років у
кожному колгоспі, радгоспі і міжгосподарському підприємстві
комунальних підрозділів для надання комунальних послуг робітникам
і колгоспникам, а також населенню, яке проживає на території цих
господарств.
4. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР:
забезпечити комунальне обслуговування населення, яке проживає
в селищах міського типу, а також на території сільських районів,
згідно з додатком;
забезпечити безперебійне та безаварійне газопостачання
природним і зрідженим газом сільського населення.
Сільськогосподарським та іншим міністерствам і відомствам
УРСР прискорити передачу, відповідно до постанови Ради Міністрів
УРСР від 7 лютого 1979 р. N 75 ( 75-79-п ), об'єктів газового
господарства республіканському об"єднанню "Укргаз" Міністерства
житлово-комунального господарства УРСР.
Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР передбачати для
цієї мети в проектах річних планів починаючи з 1985 року виділення
Міністерству житлово-комунального господарства УРСР лімітів з
праці та необхідних асигнувань;
подавати районним міжгосподарським комбінатам по наданню
комунальних послуг сільському населенню, колгоспам і радгоспам
допомогу у веденні комунального господарства забезпечувати
відповідними нормативними матеріалами по експлуатації інженерних
споруд, а також передбачати виготовлення за їх замовленням
технічної документації на будівництво. об'єктів комунального
призначення. Проводити підготовку і перепідготовку кадрів
комунальної служби;
виготовляти за замовленням Укрміжколгоспбуду спеціалізовану
техніку та устаткування на підвідомчих підприємствах із матеріалів
та комплектуючих виробів замовника.
5. Міністерству, меліорації і водного господарства УРСР,
Держкомсільгосптехніці УРСР разом з сільськогосподарськими
міністерствами і відомствами УРСР та облвиконкомами прискорити
розробку й здійснення необхідних організаційно-технічних заходів
по розвитку виробничої бази спеціалізованих організацій, що
проводять ремонт і технічне обслуговування об'єктів
сільськогосподарського водопостачання, з тим щоб завершити в
1985 році передачу цим організаціям об'єктів
сільськогосподарського водопостачання на технічне обслуговування
відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 19 жовтня 1982 р. 501 ( 501-82-п ).
6. Міністерству побутового обслуговування населення УРСР:
забезпечити безумовне виконання завдань по переважному
розвитку послуг по ремонту побутової техніки, будівництву і
ремонту житла, виготовленню й ремонту меблів за замовленням
населення, а також хімічній чистці одягу та пранню білизни в
сільській місцевості, скорочення розриву в наданні побутових
послуг по видах на одного сільського жителя до рівня міського;
передбачати в поточних планах виділення необхідних
матеріально-технічних ресурсів в обсягах, які повністю забезпечать
виконання встановлених завдань.
7. Міністерству енергетики і електрифікації УРСР здійсню вати
будівництво та обслуговування електричних мереж зовнішнього
електропостачання споживачів сільськогосподарського призначення в
сільській місцевості до розподільних пунктів, що належать вказаним
споживачам, а також електричних мереж загального користування до
вводів у житлові будинки та споруди культурно-побутового
призначення.
8. Міністерству, сільського будівництва УРСР забезпечити
виконання робіт по будівництву внутріплощадкових інженерних мереж,
за винятком газопроводів і мереж зв'язку, на об'єктах, що
споруджуються Міністерством на правах генпідряду.
9. Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР,
Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству
харчової промисловості УРСР і Головплодвинпрому УРСР передбачати в
планах економічного і соціального розвитку виділення
Укрміжколгоспбуду і Міністерству житлово-комунального господарства
УРСР матеріально-технічних ресурсів і механізмів, необхідних для
забезпечення виконання встановлених обсягів робіт і послуг по
комунальному обслуговуванню населення в сільській місцевості.
10. Держпостачу УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР передбачати
починаючи з 1985 року в річних планах матеріально-технічного
забезпечення виділення Укрміжколгоспбуду і Міністерству
житлово-комунального господарства УРСР запасних частин, матеріалів
та обладнання за своєю номенклатурою для виконання будівельних
робіт і ремонтно-експлуатаційних потреб комунальної служби в
сільській місцевості.
Щороку подавати Держплану УРСР дані про виділення
матеріально-технічних ресурсів на зазначені цілі.
11. Дозволити Укоопспілці продавати районним міжгосподарським
комбінатам по наданню комунальних послуг сільському населенню,
колгоспам і радгоспам за готівку з ринкових фондів будівельні
матеріали та промислові вироби, необхідні для виконання замовлень
по наданню комунальних послуг сільському населенню за його кошти,
які надходитимуть від нього.
12. Облвиконкомам передбачати в річних планах виділення
управлінням по комунальному обслуговуванню сільського населення
Укрміжколгоспбуду місцевих будівельних матеріалів у повній потребі
для виконання встановлених їм обсягів робіт.
13. Держкомсільгосптехніці УРСР виконувати по договорах з
районними міжгосподарськими комбінатами по наданню комунальних
послуг сільському населенню ремонт машин, механізмів і обладнання.
Поставляти цим комбінатам запасні частини, здійснювати перевезення
вантажів та інші роботи по комунальному обслуговуванню сільського
населення.
14. ЦСУ УРСР виріпити в установленому порядку питання
введення статистичної звітності про комунальне обслуговування на
селення в сільській місцевості.
15. Комісії Президії Ради Міністрів УРСР з питань
агропромислового комплексу посилити контроль за поліпшенням
комунального обслуговування населення в сільській місцевості.

Голова Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 35

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1984 р.N 404
ПЕРЕЛІК
сільських районів, в населених
пунктах яких комунальне
обслуговування населення забезпечує
Міністерство житлово-комунального
господарства УРСР

Ворошиловградська область Миколаївська область
Краснодонський Жовтневий
Попаснянський Очаківський
Перевальський Снігурівський
Словияносербський Школаївський
Дніпропетровська область Одеська область
Дніпропетровський Таруганський
Криворізький
Харківська область
Запорізька область
Готвальдівський Кам'янсько-Дніпровський Харківський
Дергачівський Київська область
Херсонська область
Бариші вський
Бориспільський Бериславський
Броварський Білозерський
Вишгородський Каланчацький
Киево-Святошинський Цюрупинський
Кримська область Чернівецька область
Судацький Сокирянський
Красноперекопський

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКОon top