Document 4039а-XII, valid, current version — Adoption on February 25, 1994
( Last event — Entry into force, gone April 25, 1994. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Основ законодавства
України про охорону здоров'я

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.235 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У частині першій статті 73 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 4, ст.19) виключити слова "судово-медична,
судово-психіатрична та ін."

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 лютого 1994 року
N 4039а-XIIon top