Про порядок введення в дію Закону України "Про судову експертизу"
Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine on February 25, 19944038а-XII
Document 4038а-XII, current version — Adoption on February 25, 1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про судову експертизу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.233 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України: протягом 1994 року подати Верховній Раді України пропозиції
про приведення законодавчих актів України і привести рішення Уряду
України у відповідність із Законом України "Про судову
експертизу", а також забезпечити перегляд і скасування
міністерствами та іншими центральними органами державної
виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому
Закону; до липня 1994 року визначити категорії посад працівникам
державних спеціалізованих установ судових експертиз та відомчих
експертних служб відповідно до Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ); до червня 1994 року затвердити Положення про Координаційну
раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції
України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4038а-XIIon top