Document 403-2019-п, valid, current version — Adoption on March 6, 2019
( Last event — Entry into force, gone May 18, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. № 403
Київ

Деякі питання реалізації підпункту 12 пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України

Відповідно до підпункту 12 пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ввезення товарів (крім підакцизних), які ввозяться з метою реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації” у період його реалізації та тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом;

обсяги ввезення товарів (крім підакцизних), що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”, які ввозяться з метою реалізації проекту у період його реалізації та тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 403

ПОРЯДОК
ввезення товарів (крім підакцизних), які ввозяться з метою реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації” у період його реалізації та тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом

1. Цей Порядок визначає процедуру ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 450 “Деякі питання підготовки проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації” (далі - проект), які ввозяться з метою реалізації проекту у період його реалізації та тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

2. У цьому Порядку термін “японський суб’єкт з реалізації проекту” вживається у значенні, наведеному в пункті 9 підрозділу 1 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, термін “український замовник з реалізації проекту” - у значенні, наведеному в підпункті “г” пункту 47 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

3. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів здійснюється в порядку та на умовах, що встановлені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також згідно з відповідними угодами (договорами), укладеними з метою реалізації проекту.

4. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів здійснюється японським суб’єктом з реалізації проекту, який має право відповідно до законодавства здійснювати операції з ввезення на митну територію України товарів.

5. Японський суб’єкт з реалізації проекту, що планує ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, подає українському замовнику з реалізації проекту не пізніше ніж протягом десяти робочих днів до дня ввезення у паперовій формі та на електронному носії:

заяву про видачу довідки про підтвердження того, що товари відповідають вимогам проекту і ввозяться з метою реалізації проекту у період його реалізації (далі - довідка), за формою згідно з додатком 1;

зовнішньоекономічний договір (контракт);

наявні транспортні (перевізні) документи;

лист-зобов’язання щодо використання товарів виключно з метою реалізації проекту у період його реалізації.

6. Український замовник з реалізації проекту протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, видає японському суб’єкту з реалізації проекту довідку за формою згідно з додатком 2 або надсилає у письмовій формі обґрунтовану відмову в її видачі.

7. Довідка оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою українського замовника з реалізації проекту. Два примірники довідки видаються японському суб’єкту з реалізації проекту, один з яких подається до органу доходів і зборів під час оформлення товарів, другий залишається в японського суб’єкта з реалізації проекту. У разі здійснення електронного декларування з використанням електронної митної декларації, засвідченої кваліфікованим електронним підписом, для митного оформлення подається електронна (сканована) копія довідки, засвідчена кваліфікованим електронним підписом декларанта або уповноваженої ним особи. Третій примірник довідки залишається в українського замовника з реалізації проекту, який веде облік видачі довідок.

8. Підставою для відмови у видачі довідки є:

подання японським суб’єктом з реалізації проекту документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, не в повному обсязі;

виявлення в зазначених документах недостовірних відомостей.

9. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі довідки, японський суб’єкт з реалізації проекту може повторно подати українському замовнику з реалізації проекту заяву про видачу довідки.

10. У разі зміни даних, зазначених у довідці, японський суб’єкт з реалізації проекту звертається із заявою до українського замовника з реалізації проекту для видачі нової довідки. При цьому раніше видана довідка підлягає анулюванню, про що український замовник з реалізації проекту невідкладно інформує органи доходів і зборів.

У заяві зазначаються інформація про те, що японський суб’єкт з реалізації проекту звертається у зв’язку із зміною даних, та номер і дата довідки, яка підлягає анулюванню.

11. Японський суб’єкт з реалізації проекту подає довідку до органу доходів і зборів, який здійснює митний контроль та митне оформлення товарів.

12. Органи доходів і зборів на підставі довідки здійснюють митний контроль з урахуванням обсягів ввезення товарів (крім підакцизних), що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”, які ввозяться з метою реалізації проекту у період його реалізації та тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом, з визначенням кодів товарів згідно з УКТЗЕД, а також митне оформлення таких товарів без сплати ввізного мита.

13. Контроль за цільовим використанням товарів, що тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом у рамках проекту, здійснюється відповідно до законодавства.Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА


Додаток 2
до Порядку

ДОВІДКАЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 403

ОБСЯГИ
ввезення товарів (крім підакцизних), що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”, які ввозяться з метою реалізації проекту у період його реалізації та тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом

Код згідно з УКТЗЕД*

Опис товару

Одиниця вимiру

Кількість

3917 21 10 00

Система подачі повітря

комплектів

56

3917 22 10 00

Труба поліпропіленова, армована алюмінієвою фольгою

метрів

61

3917 29 00 90

Повітропровід із пластику, армованого скловолокном

-“-

1015

3917 29 00 90

Труба із пластику, армованого скловолокном, завдовжки 6 м

штук

675

3917 29 00 90

Труба із пластику, армованого скловолокном, завдовжки 3 м

-“-

14

3917 29 00 90

Труба із пластику, армованого скловолокном

метрів

11 442

3917 40 00 90

Відвід із пластику, армованого скловолокном

штук

240

3917 40 00 90

Глухий фланець із пластику, армованого скловолокном

-“-

1

3917 40 00 90

Глухий фланець із пластику, армованого скловолокном, і сталі

-“-

4

3917 40 00 90

Муфта з’єднальна із пластику, армованого скловолокном, для трубопроводів

-“-

246

3917 40 00 90

Патрубок із пластику, армованого скловолокном, з фланцем із сталі

-“-

56

3917 40 00 90

Перехід із пластику, армованого скловолокном

-“-

34

3917 40 00 90

Трійник із пластику, армованого скловолокном

-“-

80

3917 40 00 90

Фланець із пластику, армованого скловолокном

-“-

43

3917 40 00 90

Фланець поліпропіленовий із сталевим шаром

штук

22

3917 40 00 90

Штуцер із труби з пластику, армованого скловолокном

-“-

101

3920 43, 3920 49

Дошка з полівінілхлориду

комплектів

12

3925 10 00 00

Полімерний бак для реагенту

штук

10

3925 90 80 00

Гребінчастий водозлив із листа з полівінілхлориду

комплектів

41

3926 90 97 90

Кришка

штук

45

3926 90 97 90

Скло захисне із пластику

-“-

39

4016 91 00 00

Килимок гумовий діелектричний

-“-

48

5603 13 90 00

Геосинтетична тканина

кв. метрів

15 860

5603 14 90 00

Геотекстиль термічно скріплений

-“-

96 244

6906 00 00 00

Труба керамічна каналізаційна

метрів

11 468

7202 29

Електрод заземлення анодний

-“-

11

7303 00 90 00

Труба з високоміцного чавуну з кулястим графітом

-“-

20 820

7304 39 93 90

Труба з низьковуглецевої сталі із внутрішнім силіконовим покриттям

-“-

208

7304 39 98 10

Труба з низьковуглецевої сталі із зовнішньою ізоляцією та внутрішнім силіконовим покриттям

-“-

250

7304 39 98 90

Труба з низьковуглецевої сталі із внутрішнім вогнетривким покриттям, із внутрішнім і зовнішнім силіконовим покриттям

-“-

374

7305 31 00 90

Труба сталева електрозварна

-“-

5472

7306 40 80 90

Димохід із сталевої труби

штук

4

7307 19 10 00

Відвід із високоміцного чавуну з кулястим графітом та ущільненням

-“-

120

7307 19 10 00

З’єднання із високоміцного чавуну з кулястим графітом, розтрубом, фланцем та ущільненням

-“-

35

7307 19 10 00

Муфти прямi короткi з ковкого чавуну із цилiндричною рiзьбою з максимальним умовним проходом 65 мм

-“-

2840

7307 19 10 00

Патрубок із високоміцного чавуну з кулястим графітом, фланцем, гладким кінцем

-“-

32

7307 19 10 00

Патрубок двофланцевий чавунний

штук

6

7307 19 10 00

Перехід із високоміцного чавуну з кулястим графітом, ексцентричний, з фланцями

-“-

1

7307 19 10 00

Перехід розтрубний із високоміцного чавуну з кулястим графітом та ущільненням

-“-

2

7307 19 10 00

Перехід фланцевий з чавунної труби на поліетиленову трубу

-“-

8

7307 19 10 00

Трійник із високоміцного чавуну з кулястим графітом та ущільненням

-“-

4

7307 19 10 00

Частини фасоннi чавуннi, з’єднувальнi, для чавунних напiрних труб

тонн

30

7307 19 10 00

Фланець із високоміцного чавуну з кулястим графітом, перехідний

штук

2

7307 19 10 00

Розподільчий пристрій пари високого тиску

-“-

1

7307 19 10 00

Розподільчий пристрій пари низького тиску

-“-

1

7307 93

Трійник сталевий із цементно-піщаним покриттям внутрішньої поверхні

-“-

10

7308 40 00 00

Риштування пересувне для обслуговування та ремонту кранів

-“-

10

7308 90

Конструкція кріплення шинного мосту КШМ (компенсатор шинний мідний)

-“-

18

7308 90 59 00

Бокс розширення

-“-

1

7308 90 98 00

Затвор щитовий

-“-

397

7308 90 98 00

Драбина безпечна, пересувна, з огорожами платформи по всіх сторонах, для обслуговування таля

-“-

3

7308 90 98 00

Модуль з ламелями

-“-

4

7308 90 98 00

Решітка

-“-

31

7308 90 98 00

Шандор

-“-

268

7309 00 59 00

Резервуар

-“-

22

7309 00 90 00

Бункер

-“-

44

7309 00 90 00

Контейнер сміттєзбірний

-“-

5

7310 10 00 00

Бак мембранний

-“-

2

7310 10 00 00

Ящик металевий для випробування ізоляції захисних засобів

-“-

1

7310 29 90 00

Скриня

штук

29

7311 00 99 00

Ресивер

-“-

9

7322 90 00

Завіса повітряно-теплова

-“-

24

7322 90 00 98

Агрегат опалювальний

-“-

83

7322 90 00 98

Пальник газовий

-“-

4

7322 90 00 98

Установка припливна комплектна

комплектів

13

7322 90 00 98

Установка припливно-витяжна комплектна

-“-

59

7326 90 60 00

Ґрати вентиляційні

штук

5

7326 90 60 00

Зонт витяжний

-“-

2

7326 90 94 90

Металевий корпус для монтажу в телекомунікаційну стійку завширшки 19 дюймів

-“-

1

7326 90 94 90

Пiдставка для кріплення ізолятора

-“-

3

7326 90 98 90

Труба напрямна для мішалки, у комплекті з кріпленнями

-“-

20

7326 90 98 90

Опірне коліно для встановлення насоса, у комплекті з напрямною штангою та кріпленням

-“-

6

7326 90 98 90

Піраміда для скла

-“-

1

7326 90 98 90

Урна для сміття

-“-

29

7411 10 90 00

Труба мідна

метрів

2019

7616 99 90 00

Драбина-стрем’янка алюмінієва для обслуговування таля

штук

1

8205 59 80 90

Інструмент для розрядника

-“-

2

8205 59 80 90

Інструмент кросувальний

-“-

2

8205 59 80 90

Штанга ізолювальна оперативна

комплектів

12

8205 70 00 00

Лещата слюсарні

штук

29

8301 40 19 00

Замок електромагнітний

-“-

3

8302 49 00 90

Кріплення для комутаторів

-“-

4

8302 49 00 90

Кронштейн для встановлення відеокамери

-“-

15

8302 49 00 90

Кронштейн для кріплення замка електромагнітного

-“-

3

8302 49 00 90

Рейка монтажна

-“-

1

8302 49 00 90

Комплект монтажний для встановлення модулів у комунікаційну стійку завширшки 19 дюймів

-“-

2

8302 49 00 90

Профіль монтажний

штук

4

8302 49 00 90

Шинотримач

-“-

24

8307 10 00 90

Компенсатор сильфонний

-“-

30

8307 10 00 90

Рукав металевий гофрований

-“-

4

8406 82 00

Турбогенератор пари

-“-

1

8413 70

Насос

-“-

487

8413 70 81 00

Насос

-“-

71

8413 81 00 00

Мулосос для радіального відстійника

-“-

26

8413 81 00 00

Насос

-“-

74

8414 51 00 90

Вентилятор

-“-

6

8414 59

Вентилятор

-“-

502

8414 59 20 98

Модуль вентиляторів

-“-

1

8414 60 00 00

Витяжка барабанна механічна, з витяжним вентилятором

-“-

1

8414 60 00 00

Шафа витяжна

-“-

1

8414 60 00 00

Шафа для муфельної печі

-“-

3

8414 80

Компресор

-“-

35

8414 80 19 90

Турбонагнітач димових газів

-“-

4

8414 80 59 00

Повітродувка

-“-

6

8414 80 73 98

Компресор високошвидкісний турбінний, повітряний

-“-

12

8414 80 80 00

Cтіл зварника з підйомно-витяжним пристроєм, із вбудованим вентилятором

-“-

7

8414 80 80 00

Шафа витяжна

-“-

12

8415 10 10 00

Кондиціонери (внутрішній та зовнішній блоки)

комплектів

3

8415 90 00 00

Блок кондиціонера внутрішній, у комплекті з сталевою панеллю

-“-

123

8415 90 00 00

Блок кондиціонера зовнішній

-“-

21

8415 90 00 00

Блок компресорно-конденсаторний

штук

7

8417 80 70 00

Піч багатошарова із псевдозрідженим шаром

-“-

4

8417 90 00 90

Блок запалювання

-“-

4

8418 21

Холодильник

-“-

15

8418 30

Камера морозильна

-“-

3

8418 30 20 90

Морозильник

штук

9

8418 40

Камера морозильна

-“-

3

8418 69 00 90

Осушувач повітря

-“-

8

8418 69 00 90

Холодильник промисловий для зберігання проб

-“-

2

8419 20 00 00

Стерилізатор

-“-

3

8419 32 00 00

Камера лісосушильна

-“-

1

8419 39 00 90

Сушарка вакуумна

-“-

1

8419 39 00 90

Сушарка дискова

-“-

4

8419 39 00 90

Камера сушильна

-“-

8

8419 39 00 90

Піч сушильна

-“-

1

8419 40 00 00

Дистилятор

-“-

1

8419 50 00 00

Теплообмінник

-“-

16

8419 50 00 00

Нагрівач гладкотрубний

-“-

4

8419 89 98 00

Баня водяна

-“-

2

8419 89 98 00

Термостат

-“-

10

8421 19 70 90

Барабан сушильний

-“-

4

8421 19 70 90

Центрифуга

-“-

2

8421 21 00 00

Фільтр барабанний сітчастий

-“-

3

8421 21 00 00

Фільтр водний

-“-

1

8421 21 00 00

Гідроциклон для відділення піску

-“-

8

8421 21 00 00

Деаератор

-“-

1

8421 21 00 00

Деіонізатор

-“-

2

8421 21 00 00

Очищувач води

-“-

1

8421 21 00 00

Фільтр адсорбційний для видалення ртуті

-“-

2

8421 21 00 00

Система фільтрації для біологічної стадії очищення та контролю стоків

-“-

3

8421 21 00 00

Модуль тонкошаровий із системою видалення осаду

-“-

38

8421 39 20 00

Агрегат для вловлювання пилу

-“-

16

8421 39 20 00

Фільтр повітряний

-“-

34

8421 39 20 00

Фільтр рукавний

-“-

12

8421 39 80 10

Очищувач димових газів

-“-

4

8421 39 80 10

Пристрій для видалення сірки

-“-

4

8421 39 80 10

Скрубер

штук

4

8421 39 80 90

Фільтр вакуумний з насосом

-“-

1

8421 99 00 00

Мулосос для радіального відстійника

-“-

12

8423 89 00 00

Ваги

-“-

5

8424 10 00 90

Модуль газового пожежогасіння, заряджений газом хладоном

-“-

3

8424 10 00 90

Модуль порошкового пожежогасіння

-“-

68

8424 89 00 00

Душ аварійний

-“-

1

8425 11 00 00

Кран

-“-

4

8425 11 00 00

Підйомник

-“-

33

8425 11 00 00

Таль

-“-

2

8425 11 00 00

Тельфер електричний

комплектів

5

8425 19 00 00

Кран ручний

штук

6

8425 19 00 00

Пристрій для підйому мішалки

-“-

20

8425 19 00 00

Таль ручний

-“-

45

8426 11 00 00

Кран мостовий

-“-

31

8426 12 00 00

Кран мобільний пересувний, ручний

-“-

3

8427 10 10 00

Штабелер самохідний

-“-

1

8427 90 00 00

Візок гідравлічний

-“-

4

8428 10 20 00

Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1000 кг

-“-

2

8428 10 20 00

Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 630 кг

-“-

1

8428 32 00 00

Ковшовий транспортер для сита для піску

-“-

4

8428 33 00 00

Згущувач стрічковий

-“-

12

8428 33 00 00

Транспортер стрічковий

-“-

8

8428 33 00 00

Транспортер

-“-

12

8428 39 90 00

Транспортер шнековий

-“-

36

8428 39 90 00

Конвеєр шнековий

-“-

6

8428 39 90 00

Транспортер

-“-

4

8428 90 90 00

Механізм скребковий

-“-

56

8428 90 90 00

Мулоскреб для радіального мулоущільнювача

-“-

3

8433 11 90 00

Мотокоса бензинова

-“-

3

8443 32 10 00

Принтер лазерний

штук

15

8450 19 00 00

Машина пральна

-“-

8

8451 21 00 00

Машина сушильна

-“-

4

8458 19 00 90

Верстат токарно-гвинторізний

-“-

3

8459 29 00 00

Верстат вертикально-свердлильний

-“-

7

8459 29 00 00

Верстат свердлильно-пазувальний

-“-

1

8460 39 00 00

Верстат заточний

-“-

4

8460 39 00 00

Верстат точильно-шліфувальний

-“-

2

8461 20 00 00

Верстат довбальний

-“-

1

8462 29

Верстат трубозгинальний

-“-

3

8465 10 10 00

Верстат комбінований, для обробки дерева

-“-

1

8465 91 20 00

Верстат циркулярний

-“-

1

8465 92 00 00

Верстат рейсмусовий двостронній

-“-

1

8465 92 00 00

Верстат фрезерний

-“-

1

8465 92 00 00

Верстат фуговальний

-“-

1

8465 93 00 00

Верстат шліфувально-полірувальний

-“-

1

8465 99 00 90

Верстат токарний, для обробки дерева

-“-

1

8467 29 85 00

Скимер ручний із корозійностійкої сталі

-“-

70

8468 20 00 00

Пальник газовий, у комплекті з газовою клапанною групою

-“-

4

8471 41 00 00

Комп’ютер промисловий

-“-

1

8471 49 00 00

Робоче місце автоматизоване

комплектів

29

8471 50 00 00

Сервер

-“-

24

8471 50 00 00

Системний блок

штук

436

8471 50 00 00

Термінал засобів вимірювань

-“-

36

8471 60 60 00

Клавіатура для персонального комп’ютера

-“-

1

8471 60 70 00

Зчитувач безконтактний

-“-

3

8471 60 70 00

Приставка клавішна

-“-

2

8471 60 70 00

Мишка для персонального комп’ютера

-“-

1

8473 30 80 00

Монтажна база для встановлення модулів

-“-

2

8473 30 80 00

Шасі блейд-серверів

-“-

1

8474 10 00 00

Класифікатор піску

-“-

6

8474 10 00 00

Ковшовий транспортер для сита для піску

штук

4

8474 10 00 00

Сито вібраційне

-“-

4

8474 20 00 00

Подрібнювач

-“-

12

8474 39 00 00

Анаеробний змішувач

-“-

56

8474 39 00 00

Змішувач

-“-

64

8474 39 00 00

Станція приготування коагулянту

-“-

3

8474 80 90 00

Механізм скребковий діаметром 34 м

-“-

4

8479 82 00 00

Мішалка

-“-

58

8479 82 00 00

Система аерації

комплектів

16

8479 89 97 90

Прес-осушувач

штук

1

8479 89 97 90

Прес гвинтовий для зневоднення

-“-

10

8479 89 97 90

Прес-осушувач гвинтовий

-“-

1

8479 89 97 90

Машина для миття підлоги

-“-

7

8479 89 97 90

Піпетка механічна

-“-

2

8479 89 97 90

Прес гвинтовий

-“-

12

8479 89 97 90

Прес механічний

-“-

1

8479 89 97 90

Циліндричний бункер із козваючим живильником

-“-

4

8479 89 97 90

Бункер із шнековим транспортером

-“-

8

8481 30 91 00

Клапан зворотний

-“-

274

8481 30 99 00

Клапан автоматичний для випуску повітря

-“-

470

8481 30 99 00

Повітровідвідник автоматичний із запірним клапаном

-“-

36

8481 40 90 00

Клапан електромагнітний

-“-

10

8481 80 61 00

Засувка

комплектів

2188

8481 80 61 00

Затвор дисковий поворотний

штук

7

8481 80 71 00

Клапан запірний ексцентричний

-“-

4

8481 80 81 00

Кран кульовий

-“-

1917

8481 80 85 00

Засувка дросельна

комплектів

49

8481 80 85 00

Затвор дисковий

штук

669

8481 80 87 00

Клапан регулювальний з електричним приводом

-“-

47

8481 80 87 00

Кран діафрагмовий запірний прохідний

-“-

10

8481 80 99 00

Гідранти пожежні підземні, з робочим тиском 1 МПа

штук

64

8481 80 99 00

Клапан вогнезатримувальний

-“-

630

8504 31 80 00

Трансформатор напруги

-“-

28

8504 32 00 90

Автотрасформатор лабораторний

-“-

4

8504 32 00 90

Трансформатор струму

комплектів

55

8504 34 00 00

Підстанція трансформаторна комплектна

штук

2

8504 34 00 00

Трансформатор силовий сухий, з литою ізоляцією

-“-

28

8504 40 30 00

Блок безперебійного живлення

-“-

1

8504 40 30 00

Блок живлення

-“-

65

8504 40 30 00

Джерело безперебійного живлення

-“-

31

8504 40 30 00

Джерело живлення постійного струму

-“-

22

8504 40 30 00

Інжектор живлення

-“-

15

8504 40 90 00

Блок живлення

-“-

11

8504 40 90 00

Джерело живлення постійного струму чотириканальне

-“-

19

8504 40 90 00

Перетворювач частоти

-“-

1

8504 40 90 00

Блок живлення резервний для шасі

-“-

1

8507 20

Батарея акумуляторна номінальною напругою 12 В

-“-

163

8514 10 80 00

Піч муфельна

-“-

4

8515 39

Трансформатор зварювальний однопостовий

-“-

12

8516 10 80 00

Водонагрівач

-“-

37

8516 10 80 00

Теплообмінник трубчастий

-“-

4

8516 29 99 00

Обігрівач електричний

-“-

15

8516 33 00 00

Електрорушник

-“-

1

8516 50 00 00

Піч мікрохвильова

-“-

10

8516 79 70 00

Воронка з електричним обігрівом

-“-

126

8517 18 00 00

Апарат телефонний

-“-

155

8517 61 00 00

Бокс автоматичної телефонної станції базовий

-“-

1

8517 62 00 00

Модуль

-“-

78

8517 62 00 00

Блок

-“-

407

8517 62 00 00

Граничний маршрутизатор

штук

2

8517 62 00 00

Комутатор

-“-

45

8517 62 00 00

Медіаконвертер

-“-

28

8517 62 00 00

Панель мережева

-“-

6

8517 62 00 00

Екран міжмережевий

-“-

3

8517 62 00 00

Модуль

-“-

1

8517 62 00 00

Точка доступу

-“-

30

8517 62 00 00

Шлюз

комплектів

1

8517 69 90 00

Пристрій для дистанційної передачі показників

штук

35

8517 70 90 00

Інструмент для демонтажу магазину захисту

-“-

2

8517 70 90 00

Модуль входу

-“-

115

8517 70 90 00

Модуль входу/виходу

-“-

204

8517 70 90 00

Модуль контролю доступу

-“-

2

8517 70 90 00

Модуль сполучення

-“-

179

8517 70 90 00

Модуль сполучення відеокамер

-“-

46

8517 70 90 00

Модуль сполучення засобів вимірювання

-“-

15

8517 70 90 00

Панель-заглушка

-“-

2

8517 70 90 00

Пристрій для переключення зовнішньої лінії

-“-

1

8517 70 90 00

Стійка телекомунікаційна

-“-

12

8517 70 90 00

Шасі для монтажу у стійку з 14 гніздами

штук

1

8517 70 90 00

Шафа настінна

-“-

13

8517 70 90 00

Шафа телекомунікаційна

-“-

2

8518 21 00 90

Система акустична

-“-

1

8521 90 00 00

Відеореєстратор мережевий

-“-

1

8523 49 45 00

Система операційна

комплектів

1

8523 51 93 00

Веб-клієнт

штук

5

8523 51 99 00

Програмне забезпечення з ліцензією

комплектів

431

8523 51 99 00

Ліцензія для відеокамери

штук

15

8525 80 19 00

IP відеокамера

-“-

118

8525 80 99 00

IP відеокамера

-“-

9

8528 51 00 00

Монітор

штук

444

8528 59 40 00

Відеостіна

комплектів

1

8531 20

Детектор переносний для визначення обриву на ділянках теплотраси

-“-

2

8531 90 85 00

Датчик відкриття дверей

штук

89

8532 10 00 00

Установка компенсації реактивної потужності

-“-

1

8533 21 00 00

Магазин опору

-“-

4

8533 29 00 00

Резистор

-“-

10

8535

Модуль комутаційний для комірки комплектної розподільчої установки

комплектів

11

8535 21 00 00

Вимикач автоматичний

штук

3

8535 21 00 00

Вимикач вакуумний з номінальним струмом відключення 1000 А

комплектів

2

8535 30 10 00

Роз’єднувач шинний із заземленням, з тягами і ручним приводом

штук

2

8535 40 00 00

Розрядник трьохелектродний

-“-

70

8535 90 00 00

Лінійний заземлювач з тягами і ручним приводом

-“-

14

8535 90 00 00

Набір заземлювального модуля

-“-

2

8536 10 10 90

Захист модуля з номінальним струмом відключення 150 мА

-“-

70

8536 30

Модуль захисту від наведених імпульсних напруг

-“-

15

8536 30

Пристрій захисту від наведених імпульсних напруг

-“-

15

8536 30 30 90

Блок іскрозахисту

-“-

3

8536 49 00 90

Реле мікроелектронне з дешунтуванням

-“-

5

8536 50 80 00

Ящик з рубильником та запобіжниками

-“-

15

8536 69 90 90

Блок 10-дюймовий на 4 розетки

-“-

13

8536 69 90 90

Блок 19-дюймовий на 9 розеток

-“-

1

8536 69 90 90

Блок з трьох двополюсних розеток із заземлювальним контактом прихованої установки, із захисним пристроєм

-“-

324

8536 69 90 90

Блок з чотирьох двополюсних розеток із заземлювальним контактом відкритої установки

-“-

22

8536 69 90 90

Блок з п’яти двополюсних розеток із заземлювальним контактом відкритої установки

штук

40

8536 69 90 90

Блок розеток

-“-

4

8536 69 90 90

Патч-панель на 24 порти

-“-

50

8536 69 90 90

Патч-панель на 25 портів

-“-

11

8536 69 90 90

Патч-панель оптична на 2 порти

-“-

2

8536 69 90 90

Патч-панель оптична на 24 порти

-“-

16

8536 69 90 90

Патч-панель оптична на 8 портів

-“-

2

8536 70 00 00

Адаптер прохідний

-“-

84

8536 70 00 00

Бокс оптичний

-“-

14

8536 70 00 00

Крос оптичний

-“-

17

8536 70 00 00

Організатор кабельний

-“-

75

8536 90

Пристрій комплектний розподільчий номінальною напругою 6 кВ

-“-

1

8536 90

Розгалужувач лінійний

-“-

7

8536 90 01 90

Шинопровiд алюмінієвий з вертикальним кріпленням номінальною напругою 0,4 кВ

комплектів

33

8536 90 01 90

Шинопровiд мідний з вертикальним кріпленням

-“-

4

8536 90 10 00

Клемник випробувальний

штук

6

8537

Мікропроцесорний пристрій релейного захисту та автоматики

-“-

14

8537

Мікропроцесорний пристрій захисту та управління фідером

-“-

2

8537 10

Панель мережева на 4 вводи номінальною напругою 220 В

-“-

2

8537 10 91 00

Контролер для управління доступом

-“-

2

8537 10 91 00

Контролер точок бездротового доступу

-“-

2

8537 10 99 90

Блок автоматики

комплектів

52

8537 10 99 90

Блок дистанційного керування

штук

14

8537 10 99 90

Блок керування - контролер вимірювальної системи із ступенем захисту корпусу IP65

-“-

26

8537 10 99 90

Блок комутації та контролю на 16 зон

-“-

2

8537 10 99 90

Блок комунікаційний

-“-

10

8537 10 99 90

Блок комутаційний

штук

4

8537 10 99 90

Блок оповіщення

-“-

8

8537 10 99 90

Блок узгодження

-“-

2

8537 10 99 90

Блок керування для вакуумного вимикача

-“-

5

8537 10 99 90

Блок керування пожежним краном

-“-

89

8537 10 99 90

Блок керування та індикації

-“-

2

8537 10 99 90

Установка розподільча комплектна номінальною напругою 0,4 кВ

комплектів

16

8537 10 99 90

Пульт керування відеокамерами

штук

1

8537 10 99 90

Пункт вимірювання для контролю роботи обладнання електрохімічного захисту від корозії

-“-

33

8537 10 99 90

Шафа керування зовнішнім освітленням

-“-

4

8537 10 99 90

Шафа оперативного струму

-“-

7

8537 10 99 90

Щит безпеки

-“-

14

8537 10 99 90

Щит із пристроєм автоматичного вводу резервного (АВР) джерела живлення

-“-

15

8537 10 99 90

Щит дистанційного керування

-“-

1

8537 10 99 90

Щит електрозасувки

-“-

10

8537 10 99 90

Щит збору локальних даних

-“-

27

8537 10 99 90

Щит комутації

-“-

9

8537 10 99 90

Щит місцевого керування напругою

-“-

156

8537 10 99 90

Щит електричний пульта дистанційного управління

-“-

5

8537 10 99 90

Щит релейного захисту автоматики із засобами керування та сигналізації

-“-

16

8537 10 99 90

Щит силовий

-“-

148

8537 10 99 90

Щит телемеханіки

-“-

15

8537 10 99 90

Щит термозахисту трансформаторів

-“-

28

8537 10 99 90

Щит керування обладнанням

-“-

107

8537 10 99 90

Щит центральної сигналізації

-“-

2

8537 10 99 90

Щит навісний

-“-

29

8537 10 99 90

Щит керування опаленням

-“-

4

8537 20 91 00

Установка комплектна розподільча номінальною напругою 6 кВ

комплектів

18

8543 20 00 00

Генератор пошуковий звуковий

штук

1

8543 20 00 00

Генератор сигналів низькочастотний

-“-

5

8543 70 90 00

Блок захисту підземних комунікацій від корозії

-“-

10

8543 70 90 00

Система знезараження ультрафіолетовим випромінюванням

-“-

33

8544 42 10 00

LAN-кабель з поліетиленовою ізоляцією

метрів

9000

8544 42 10 00

Шнур з’єднувальний

комплектів

48

8544 42 90 98

Шнур з’єднувальний

штук

2

8544 42 90 98

Кабель тестовий

-“-

2

8544 42 90 98

Шинопровід номінальною напругою 0,4 кВ

-“-

6

8544 49 20 00

Кабель

-“-

4

8544 70 00 90

Кабель кросовий

-“-

19

8544 70 00 90

Кабель мережевий

-“-

5

8544 70 00 90

Патч-корд

-“-

20

8546 20 00 10

Iзолятор опорний

-“-

3

8701 90 20 10

Трактор

-“-

1

8701 90 25 00

Трактор

-“-

1

8701 90 31 00

Трактор

-“-

1

8716 39 50 90

Причіп-самоскид двохосьовий до трактора

-“-

1

8716 80 00 00

Візок

-“-

15

9011 10 90 00

Мікроскоп

-“-

1

9016 00 10 00

Ваги електронні аналітичні

-“-

4

9018 20 00 00

Камера для зберігання стерильного інструменту

-“-

1

9018 20 00 00

Опромінювач бактерицидний

-“-

3

9022 29 00 00

Бета-гамма-спектрометр

-“-

1

9025 19

Датчик температури

-“-

514

9025 19 20 90

Датчик температури

-“-

11

9025 19 80 98

Датчик-реле температури

-“-

4

9025 19 80 98

Датчик загрози заморожування капілярів

-“-

66

9025 80 40 90

Датчик вимірювання вологості (мутності)

штук

29

9026 10 21 00

Витратомір

-“-

251

9026 10 21 00

Витратомірний комплекс на базі обчислювача об’ємної витрати газу

-“-

1

9026 10 29 00

Датчик рівня

-“-

79

9026 10 81 00

Вимірювач швидкості потоку

-“-

11

9026 10 89 00

Датчик рівня

-“-

125

9026 20 20 00

Датчик тиску

-“-

410

9026 20 80 00

Автоматичний регулятор перепаду тиску

-“-

65

9026 20 80 00

Манометр вантажопоршневий

-“-

2

9026 20 80 00

Манометр

-“-

3

9026 20 80 00

Мікроманометр багатограничний

-“-

1

9026 20 80 00

Регулятор перепаду тиску

-“-

48

9026 20 80 00

Регулятор тиску “до себе”

-“-

34

9026 80 20 00

Витратомiр потоку пари

-“-

8

9026 80 20 00

Витратомiр продуктів спалювання

-“-

4

9026 80 80 00

Витратомiр повітря

-“-

92

9027 10 10 00

Газоаналізатор

-“-

49

9027 10 90 00

Датчик газу

-“-

72

9027 10 90 00

Датчик кисню оптичний

-“-

24

9027 30 00 00

Аналізатор амонійного азоту

-“-

12

9027 30 00 00

Аналізатор зважених речовин

-“-

18

9027 30 00 00

Спектрометр атомно-абсорбційний

-“-

1

9027 30 00 00

Спектрофотометр

-“-

1

9027 50 00 00

Аналізатор промисловий фотометричний

-“-

9

9027 80 11 00

Аналізатор окислювально-відновного потенціалу

-“-

22

9027 80 11 00

Датчик

-“-

16

9027 80 17 00

Аналізатор газовий

-“-

2

9027 80 17 00

Вимірювач концентрації розчиненого кисню

-“-

1

9027 80 17 00

Вимірювач концентрації ртуті

-“-

1

9027 80 17 00

Калориметр

-“-

1

9027 80 17 00

Мас-спектрометр з індуктивно зв’язаною плазмою

штук

1

9027 80 17 00

Аналізатор промисловий для визначення концентрації хімічного споживання кисню у відфільтрованій воді

-“-

3

9027 90

Пробовідбірник автоматичний

-“-

3

9027 90 50 00

Датчик каламутності заглибний, високоточний, цифровий

-“-

3

9027 90 80 00

Блок аналізатора газу

-“-

10

9027 90 80 00

Електрод порівняння мідно-сульфатний

-“-

36

9028

Лічильник електроенергії

-“-

3

9028

Ящик обліку, з лічильником

-“-

2

9028 10 00 00

Вузол обліку газу, із фільтром

-“-

1

9028 30 19 00

Лічильник електронний трифазний

-“-

6

9028 30 19 00

Лічильник трифазний активної енергії

-“-

8

9029 90 00 90

Датчик вимірювання швидкості

-“-

17

9030 31 00 00

Прилад вторинний вимірювальний

-“-

1

9030 31 00 00

Мультиметр

-“-

2

9030 31 00 00

Прилад комбінований елекровимірювальний

-“-

19

9030 33 10 00

Вольтамперфазометр

-“-

5

9030 33 10 00

Мегаомметр

-“-

2

9030 33 10 00

Мікроомметр

-“-

2

9030 33 10 00

Прилад для вимірювання опору ланцюга фаза - нуль

-“-

2

9030 33 10 00

Прилад електровимірювальний

-“-

2

9030 33 91 00

Вольтметр електромагнітної системи

-“-

4

9030 33 99 00

Амперметр

-“-

18

9030 33 99 00

Блок низьковольтних вимірювань

-“-

1

9030 33 99 00

Вимірювач діелектричних втрат

-“-

1

9030 33 99 00

Вимірювач опору заземлення

-“-

2

9030 33 99 00

Міліамперметр магнітоелектричної системи

-“-

3

9030 33 99 00

Покажчик напруги світло-звуковий

-“-

12

9030 33 99 00

Тестер ізоляції високовольтного електрообладнання

-“-

3

9030 39 00 00

Кліщі електровимірювальні

штук

4

9030 39 00 00

Рефлектометр цифровий

-“-

1

9030 90 85 00

Вилка вимірювальна

-“-

2

9031 49 90 00

Датчик фотоелектричний

-“-

14

9031 80 38 00

Датчик ваги

-“-

58

9032 10 20 00

Терморегулятор із датчиком

-“-

23

9032 10 20 00

Регулятор температури

-“-

22

9401 30 00 00

Крісло

-“-

368

9401 30 00 00

Стілець

-“-

16

9401 61 00 00

Стілець

-“-

20

9401 71 00 00

Стілець

-“-

27

9401 79 00 00

Лава

-“-

39

9401 79 00 00

Стілець

-“-

157

9402 90 00 00

Кушетка медична

-“-

3

9402 90 00 00

Ліжко для первинної допомоги

-“-

2

9403 10 58 00

Cтіл

-“-

15

9403 10 58 00

Сушарка для посуду

-“-

11

9403 10 58 00

Шафа медична

комплектів

3

9403 10 91 00

Шафа для газового балона

-“-

7

9403 10 91 00

Шафа для газових балонів

штук

4

9403 10 91 00

Шафа для зберігання

-“-

20

9403 10 91 00

Шафа металева

комплектів

90

9403 10 98 00

Cтіл для ручного розкрою скла

штук

1

9403 10 98 00

Cтіл паяльщика

-“-

5

9403 10 98 00

Верстак

-“-

35

9403 10 98 00

Надбудова для титрування

-“-

6

9403 10 98 00

Надбудова пристінна на стіл

-“-

1

9403 10 98 00

Надбудова сервісна острівна

-“-

4

9403 10 98 00

Надбудова сервісна

-“-

15

9403 10 98 00

Стелаж

-“-

223

9403 10 98 00

Стійка для зберігання балонів

-“-

3

9403 10 98 00

Стіл для ваг

-“-

11

9403 10 98 00

Стіл для приладів

-“-

3

9403 10 98 00

Стіл лабораторний

-“-

62

9403 10 98 00

Стіл пересувний

штук

2

9403 10 98 00

Стіл

-“-

1

9403 10 98 00

Стіл-мийка

-“-

19

9403 10 98 00

Сушарка для посуду

-“-

1

9403 30 11 00

Стіл

-“-

258

9403 30 19 00

Стіл

-“-

28

9403 30 19 00

Стіл для вантажопоршневого манометра

-“-

1

9403 30 19 00

Стіл монтажника

-“-

19

9403 30 19 00

Тумба

-“-

22

9403 30 19 00

Шафа

комплектів

6

9403 30 91 00

Шафа

штук

199

9403 30 99 00

Стелаж для книжок

-“-

101

9403 30 99 00

Стіл із стільцем

-“-

2

9403 30 99 00

Стіл маніпуляційний

-“-

1

9403 30 99 00

Тумба

-“-

2

9403 30 99 00

Шафа

-“-

295

9406 00 38 00

Сховище для газових балонів

-“-

3

9406 00 80 00

Модульна станцiя вiдбору проб

-“-

1

__________
* Коди УКТЗЕД наводяться в цьому переліку довідково. Підставою для звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, які ввозяться на митну територію України, є відповідність таких товарів опису та кількості, що зазначені в переліку.on top