Document 4003-XII, current version — Adoption on February 24, 1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про
міжнародний комерційний арбітраж"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 25, ст. 199 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про міжнародний комерційний
арбітраж" ( 4002-12 ) з дня його опублікування.
2. Доручити Комісії Верховної Ради України у питаннях
законодавства і законності підготувати і внести на розгляд
Верховної Ради України необхідні зміни і доповнення до
законодавства України, що випливають з цього Закону.
3. Рекомендувати Торгово-промисловій палаті України
забезпечити видання масовим тиражем Закону України "Про
міжнародний комерційний арбітраж" ( 4002-12 ) і міжнародних
конвенцій, що стосуються діяльності міжнародних комерційних
арбітражів, які ратифіковані Україною.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4003-XIIon top