Document 400-VI, valid, current version — Adoption on September 4, 2008
( Last event — Entry into force, gone September 17, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Йосипівського сільського голови
(Йосипівська сільська рада Білоцерківського району
Київської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 47, ст.330 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Йосипівського
сільського голови Пархоменко Г.В. (Йосипівська сільська рада
Білоцерківського району Київської області) та відповідно до
пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої та шостої
статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Йосипівського сільського
голови (Йосипівська сільська рада Білоцерківського району
Київської області) на неділю 30 листопада 2008 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Йосипівського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Йосипівського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 107-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 4 вересня 2008 року
N 400-VIon top