Document 400-V, valid, current version — Revision on May 16, 2008, on the basis - 1105-V

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про вивізне (експортне) мито на відходи
та брухт чорних металів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.35 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1105-V ( 1105-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 35, ст.486 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до Закону України "Про вивізне (експортне)
мито на відходи та брухт чорних металів" ( 216-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 1), виклавши його в
такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про вивізне (експортне) мито на відходи
та брухт чорних металів

Затвердити такі ставки вивізного (експортного) мита на
товари, що вивозяться за межі України:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Найменування |Рік членства | Ставка мита, | | згідно | товару |України в СОТ | євро за | | з УКТ ЗЕД | | | 1 тонну | | ( 2371в-14 ) | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 10 00 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт ливарного| другий | 18 | | |чавуну | третій | 16,4 | | | | четвертий | 14,8 | | | | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 30 00 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |луджені | четвертий | 14,8 | | | | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 41 10 00 |токарна | перший | 25 | | |стружка, | другий | 18 | | |обрізки, | третій | 16,4 | | |уламки, | четвертий | 14,8 | | |відходи | п'ятий | 13,2 | | |фрезерного | шостий | 11,6 | | |виробництва та | сьомий | 10 | | |ошурки з чорних| | | | |металів | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 41 91 00 |відходи | перший | 25 | | |обрізування або| другий | 18 | | |штампування, | третій | 16,4 | | |пакетовані з | четвертий | 14,8 | | |чорних металів | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 41 99 00 |відходи | перший | 25 | | |обрізування або| другий | 18 | | |штампування, | третій | 16,4 | | |непакетовані з | четвертий | 14,8 | | |чорних металів | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 49 10 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |подрібнені | четвертий | 14,8 | | |(різані) | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 49 30 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |пакетовані | четвертий | 14,8 | | | | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 49 91 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |несортовані | четвертий | 14,8 | | | | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 49 99 00 |відходи та | перший | 25 | | |брухт чорних | другий | 18 | | |металів, | третій | 16,4 | | |сортовані | четвертий | 14,8 | | | | п'ятий | 13,2 | | | | шостий | 11,6 | | | | сьомий | 10 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |7204 50 90 00 |відходи у | перший | 25 | | |зливках | другий | 18 | | |(шихтові | третій | 16,4 | | |зливки) для | четвертий | 14,8 | | |переплавки з | п'ятий | 13,2 | | |чорних металів,| шостий | 11,6 | | |крім сталі | сьомий | 10 | | |легованої | | | ------------------------------------------------------------------
У році, в якому Україна вступила до Світової організації
торгівлі, ставки вивізного мита вступають у силу з дня вступу і
діють по 31 грудня.
Ставки вивізного мита в інших роках вступають у силу з
1 січня по 31 грудня відповідного року після вступу України до
Світової організації торгівлі.
У роках, що наступають за сьомим роком після вступу України
до Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита діють на
рівні сьомого року". { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1105-V
( 1105-16 ) від 31.05.2007 }
2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 листопада 2006 року
N 400-Von top