Про внесення змін до деяких указів Президента України
Decree of the President of Ukraine on January 5, 20054/2005
Document 4/2005, valid, current version — Revision on January 4, 2017, on the basis - 582/2016

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких указів Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007
N 582/2016 ( 582/2016 ) від 30.12.2016 }

1. Затвердити зміни, що вносяться до деяких указів Президента
України (додаються).

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 січня 2005 року
N 4/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 січня 2005 року N 4/2005
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких указів Президента України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 582/2016 ( 582/2016 ) від 30.12.2016 }

2. У статті 2 Указу Президента України від 29 січня 1999 року
N 98 ( 98/99 ) "Про підвищення окладів військовослужбовців та осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за
військовими (спеціальними) званнями" слова "та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити
словами "Міністерству транспорту та зв'язку України".
3. У статті 1 Указу Президента України від 30 листопада
2000 року N 1271 ( 1271/2000 ) "Про геральдичні знаки - емблеми і
прапори центральних органів виконавчої влади України" (зі змінами,
внесеними Указом від 29 жовтня 2003 року N 1227 ( 1227/2003 )
слова "та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи" виключити, а після слів "командувач виду Збройних Сил
України" доповнити словами "а також Голова Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту".
4. У Положенні про Державну спеціальну службу транспорту,
затвердженому Указом Президента України від 6 серпня 2004 року
N 873 ( 873/2004 ) "Питання Державної спеціальної служби
транспорту":
1) в абзаці другому пункту 10 слова "відповідно до
законодавства" замінити словами "Президентом України за поданням
Міністра транспорту та зв'язку України, погодженим з
Прем'єр-міністром України";
2) підпункт 5 пункту 11 після слів "в межах своєї
компетенції" доповнити словами "укладення контрактів".

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКon top