Document 3983-XII, current version — Adoption on February 22, 1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про заходи щодо залучення додаткових
коштів на житлове будівництво та
створення ринку житла

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 24, ст.189 )

З метою залучення додаткових коштів для нарощування обсягів
житлового будівництва і створення ринку житла Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є :
1. Надати обласним, Київській та Севастопольській міським
Радам народних депутатів право встановлювати міським, районним,
районним у місті, селищним і сільським Радам народних депутатів
обсяги продажу на аукціоні або за конкурсом не менше 20 відсотків
новозбудованого на їх замовлення житла підприємствам, установам і
організаціям для працівників, які потребують поліпшення житлових
умов, житловим кооперативам та громадянам, за умови повного
розрахунку жилою площею з пайовиками - підприємствами,
установами, організаціями відповідно до їх внесків.
2. Дозволити будівельним організаціям, у разі відсутності у
замовників коштів, завершувати за їх згодою розпочате будівництво
жилих будинків за рахунок власних або залучених коштів, у тому
числі банківського кредиту, з подальшим продажем на аукціоні або
за конкурсом частини цього житла підприємствам, установам і
організаціям для працівників, які потребують поліпшення житлових
умов, житловим кооперативам та громадянам в обсягах, погоджених із
замовниками.
3. Надати міським, районним, районним у місті, селищним і
сільським Радам народних депутатів право продавати на аукціоні або
за конкурсом вивільнені квартири, в яких проживало двоє і більше
наймачів, підприємствам, установам і організаціям для працівників,
які потребують поліпшення житлових умов, житловим кооперативам та
громадянам.
4. Визнати за доцільне залучати додаткові кошти на нове
будівництво, а також на завершення розпочатого будівництва житла
шляхом випуску житлових (цільових) облігацій відповідно до чинного
законодавства.
5. Встановити, що всі кошти, одержані від продажу житла на
аукціоні чи за конкурсом, за винятком використаних для
відшкодування витрат на будівництво і організацію аукціону
(конкурсу), спрямовуються на завершення будівництва жилих
будинків, припиненого через нестачу коштів. В разі, коли продавцем житла виступає будівельна
організація, розмір коштів для цієї мети визначається відповідною
угодою з замовником.
6. Звільнити від оподаткування одержані від продажу житла
суми доходу (прибутку) в частині, що спрямовується на житлове
будівництво.
7. З метою здешевлення вартості будівництва житла громадянами
через житлово-будівельні кооперативи дозволити зазначеним
формуванням за їх рішенням та за погодженням з міськими,
селищними і сільськими Радами народних депутатів продавати на
аукціоні або за конкурсом громадянам і організаціям до 15
відсотків квартир.
8. Кабінету Міністрів України привести рішення Уряду з питань
забезпечення житлом громадян у відповідність із цією Постановою.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 22 лютого 1994 року
N 3983-XIIon top