Document 397-2007-п, valid, current version — Adoption on March 7, 2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 2007 р. N 397
Київ
Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 40,
ст. 2544) зміни, що додаються.
2. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
охорони здоров'я за погодженням з Міністерством фінансів привести
власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
3. Умови оплати праці, визначені цією постановою,
застосовуються починаючи з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 р. N 397
ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298
( 1298-2002-п )

У розділі III додатка:
у позиції "Завідувачі відділень: соціальної допомоги вдома,
соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації,
стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо;
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян" підрозділу "Керівні працівники"
цифри "10-14" замінити цифрами "11-15";
у підрозділі "Професіонали та фахівці":
доповнити підрозділ після позиції "Лікарі інших
спеціальностей, провізор, лікар-інтерн, провізор-інтерн,
лікар-стажист 9-13" позицією такого змісту.
"Фахівці із соціальної роботи (із соціальної 9-12";
допомоги вдома)
у позиції "Фахівці із соціальної роботи (із соціальної
допомоги вдома), професіонали та фахівці, зайняті на роботах з
рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною,
дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресійною,
вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою,
приладами, обладнанням, препаратами 6-11" слова "Фахівці із
соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома), професіонали"
замінити словом "Професіонали";
доповнити підрозділ після цієї позиції позицією такого
змісту:
"Соціальний працівник 8-10";
у позиції "Фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною
і фармацевтичною освітою, соціальний працівник 6-10" слова
"соціальний працівник" виключити;
у підрозділі "Інші працівники":
у позиції "Молодший медичний персонал, допоміжний персонал
аптечних закладів, соціальний робітник, продавець оптики,
дезінфектор 3-4" слова "соціальний робітник," виключити;
доповнити підрозділ позицією такого змісту:
"Соціальний робітник 6".on top