Document 397-IV, first version — Adoption on December 26, 2002
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 14, ст.94 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44) такі зміни:
 
     1) у підпункті 5.2.4 пункту 5.2 статті 5:
 
     абзац п'ятий виключити;
 
     останній абзац доповнити реченням такого змісту: "При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов'язання вважається неузгодженим до розгляду судом справи по суті та прийняття відповідного рішення";
 
     2) у тексті Закону слова "суд (арбітражний суд)" та "арбітражний суд" у всіх відмінках замінити словом "суд" у відповідних відмінках.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 397-IVon top